Sjælelæsning

SJÆLELÆSNING MED ARKETYPER, TIDLIGERE LIV & SJÆLEMISSION


En sjælelæsning er en clairvoyance hvor jeg vil gøre alt for at læse din sjæl: Hvem er du? Hvorfor er du her? Hvor er du kommet fra? Hvor skal du hen? Hvem er du kommet for at (ikke) være sammen med og hvad er du kommet for at opleve og for at skabe?

I en klassisk clairvoyance er der meget fokus på dit jordiske liv her og nu og dine jordiske problemer og på den konkrete rådgivning for at løse problemer og bedst muligt at udnytte dit potentiale og dine muligheder her på jorden for at skabe dig et godt liv.

I en sjælelæsning breder jeg perspektivet meget ud: Hvorfor har du valgt at komme til jorden? Hvad er din sjælelige mission, hvad skal du opleve og hvad skal du skabe, mens du er på jorden. Hvem skal du møde og hvilke bånd, skal du knytte eller bryde? Hvad vil du tage med dig fra dette jordiske liv videre i din fortsatte sjælelige eksistens efter det fysiske liv.

Sjælen er evig – dvs. du er sjæleligt set meget gammel. Hvor og hvordan har du levet før (tidligere jordiske live) og hvad har du lavet i tiden mellem de jordiske liv (dine åndelige liv), og hvordan påvirker alle disse dit nuværende jordiske liv.

Jeg kan også berøre, hvordan dine jordiske problemer og udfordringer er set ud fra din sjæls synspunkt. Der er stor forskel på at forstå sit liv ud fra Egoets synspunkt (den del af os, som er dagsbevidste og som skiftevis oplever glæde og smerte) og på at forstå det ud fra Sjælens synspunkt (for sjælen er udødelig modsat Egoet), da sjælen har helt andre interesser, som Egoet ikke kan begribe), for sjælen har del i Evigheden, og det har Egoet ikke.

I sjælelæsningen vil jeg bruge meget tid på at læse dine arketyper og den måde de præger dig på og hvordan du kan bedst få glæde af dem i dit liv. Arketyperne er et begreb fra psykologen Carl Gustav Jung og spirituelt videreført af nulevende Caroline Myss. En arketype er et IKKE-bevidst adfærdsmønster og samling af viden, interesser og talenter (sikkert opbygget gennem mange jordiske og åndelige liv), som har sit eget liv og vilje ved siden af vores Ego. Egoet er dagsbevidstheden, som sørger for at vi overlever og udfører vores jordiske liv, så vi er materielt sikre og trygge. Men sindet/sjælen består af meget mere end Egoet, og nogle af disse andre sider af os har enorm indflydelse på vores livsbane. Fx kan Egoet brændende ønske sit et parforhold, fordi det giver tryghed i en kold verden, men måske har man en arketype, en sjælelige facet, som hedder Rebellen og som ikke vil lade sig låse fast, eller man har en arketype, som hedder Nonnen/Munken, som hellere vil dyrke Gud/Det spirituelle i stedet for romantisk kærlighed.

Det handler om at lære at genkende sine arketyper og give dem alle spillerum og taletid, ellers vil føles som om man er nødt til at lukke sider af sig selv ned og det fører til depression. Så en læsning af dine arketyper er en læsning af din sjæls kompleksitet og mangfoldighed. Jeg inddrager ofte en læsning af dine sjæle-farver, når jeg læser dine arketyper, da det virkelig er din aura/din sjæl, jeg læser, og sjælen taler i multisprog: farver, billeder, følelser, ord og alle mulige former for vibrations-sprog.

En sjælelæsning er for dig, som ønsker at forstå dit liv ud fra et sjæleligt perspektiv, og ikke dit liv set ud fra alle dine jordiske problemers detaljer, som kan være som tæt tåge, der gør at du ikke kan se din sjæls egen sol skinne ud over dit liv.

Varighed: 60 minutter
Pris: 1.600 kr.
Prisen er inklusiv moms.
Jeg opfordrer dig til at optage seancen på din smartphone, som ofte har diktafon som app, der optager i en super lydkvalitet. På en iPhone hedder den medhørende app Memo. Har du ikke en smartphone, kan du købe en enkel og billig diktafon i enhver kontorforsyning. Jeg optager IKKE seancen til dig af datapolitiske hensyn. Jeg råder dig kraftigt til at optage seancen, da du vil modtage utrolige mange informationer, som du vil have udbytte af at genhøre også i fremtiden.