Sjælelæsning

SJÆLELÆSNING MED SJÆLEMISSION, TIDLIGERE LIV & ARKETYPER


En sjælelæsning er en clairvoyance, hvor jeg vil gøre alt for at læse din sjæls natur: Hvem er du? Hvorfor er du her? Hvor er du kommet fra? Hvor skal du hen? Hvem er du kommet for at (ikke) være sammen med, og hvad er du kommet for at opleve og for at skabe? Hvad er dine medfødte talenter og mønstre?

I en klassisk clairvoyance er der meget fokus på dit jordiske liv her og nu. Fokus på den konkrete rådgivning for at løse problemer/udfordringer og bedst muligt at udnytte dit potentiale/dine talenter og dine muligheder her på jorden for at skabe dig et godt liv.

I en sjælelæsning breder jeg perspektivet meget ud: Hvorfor har du valgt at komme til jorden? Hvad er din sjælelige mission, hvad skal du opleve og hvad skal du skabe, mens du er på jorden. Hvem skal du møde og hvilke bånd, skal du knytte eller bryde? Hvad vil du tage med dig fra dette jordiske liv videre i din fortsatte sjælelige eksistens efter det fysiske liv.

Jeg har gennem årenes løb i mit arbejde med at lave klassisk clairvoyance på mange forskellige mennesker været så privilegeret at se mange spændende udformning af auraer. I den klassiske clairvoyance dykker jeg ind i farverne tæt omkring personen, for at læse deres liv og energier især møntet på det fysiske liv. Men i sjælelæsningen har jeg opdaget og opdyrket en metode, hvor jeg læser auraens højeste top og hele auraens arkitektur, som så fortæller mig, om den sjæl du er, om din sjæls ønsker og behov med dit liv og om dit behov for at være i harmoni med din sjæl.

I sjælelæsningen fokuser jeg allermest på læsningen af din sjælemission, netop hele din sjæls ønske med dit liv, dine talenter, dine roller, dit virke og dine relationer. Kort sagt: hvem er du som sjæl? Hvad er din sjæls natur? Jeg berører også, hvordan dine jordiske muligheder og udfordringer er set ud fra din sjæls synspunkt. Der er stor forskel på at forstå sit liv ud fra Egoets synspunkt (den del af os, som er dagsbevidste og som skiftevis oplever glæde og smerte) og på at forstå det ud fra Sjælens synspunkt (for sjælen er udødelig modsat Egoet), da sjælen kan have flere og helt andre interesser, som Egoet ikke kan eller måske ikke endnu er i stand til at begribe), for sjælen har del i Evigheden, og det har Egoet ikke.

Eftersom sjælen er evig – dvs. du er sjæleligt set meget gammel, kan vi også udforske dine sjælelige liv: Hvor og hvordan har du levet før (tidligere jordiske live) og hvad har du lavet i tiden mellem de jordiske liv (dine åndelige liv), og hvordan påvirker alle disse dit nuværende jordiske liv. Nogle gange optræder disse sjælelig liv spontant i min sjælelæsning af dig, især hvis det har relevans for de sjæleindsigter, jeg skal formidle til dig. Men du kan også ønske på forhånd, at vi afsætter tid til at udforske dem.

Udover den uddybede læsning af sjælemissionen og de sjælelig liv, kan du også vælge, at jeg skal fokusere på din sjæls arketyper og den måde, de præger dig på, og hvordan du kan bedst få glæde af dem i dit liv. Arketyperne er et begreb fra psykologen Carl Gustav Jung og spirituelt videreført af blandt andre nulevende Caroline Myss.

En arketype er et IKKE-bevidst adfærdsmønster og samling af viden, interesser og talenter (sikkert opbygget gennem mange jordiske og åndelige liv), som har sit eget liv og vilje ved siden af vores Ego. Egoet er dagsbevidstheden, som sørger for at vi overlever og udfører vores jordiske liv, så vi er materielt sikre og trygge. Men sindet/sjælen består af meget mere end Egoet, og nogle af disse andre sider af os har enorm indflydelse på vores livsbane. Fx kan Egoet brændende ønske sit et parforhold, fordi det giver tryghed i en kold verden, men måske har man en arketype, en sjælelige facet, som hedder Rebellen og som ikke vil lade sig låse fast, eller man har en arketype, som hedder Nonnen/Munken, som hellere vil dyrke Gud/Det spirituelle i stedet for romantisk kærlighed. Moderen/Faderen, Helten, Healeren, Offeret, Indre Barn, Romantikeren, Opfinderen, Lederen, Hjælperen, Læreren, Dommeren osv. er alle forskellige arketypiske roller og mønstre, og der findes mange forskellige slags. Vi finder ud, hvilke der er levende i dit sjæleliv.

Det handler om at lære at genkende sine arketyper og give dem alle spillerum og taletid, ellers vil føles, som om man er nødt til at lukke sider af sig selv ned, og det kan føre til depression. Så en læsning af dine arketyper er en læsning af din sjæls kompleksitet og mangfoldighed. Jeg inddrager ofte en læsning af dine sjæle-farver i auraen, når jeg læser dine arketyper, da sjælen taler i multisprog: farver, billeder, følelser, ord, tanker og bevægelser, kort sagt i alle mulige former for vibrations-sprog.

En sjælelæsning er for dig, som ønsker at forstå dit liv ud fra et sjæleligt perspektiv, og ikke dit liv set kun ud fra alle dine jordiske problemers detaljer, som kan være som tæt tåge, der gør at du ikke kan se din sjæls egen sol skinne ud over dit liv.


Varighed: 60 minutter
Pris: 1.900 kr.
Prisen er inklusiv moms.
Jeg opfordrer dig til at optage seancen på din smartphone, som ofte har diktafon som app, der optager i en super lydkvalitet. På en iPhone hedder den medhørende app Memo. Har du ikke en smartphone, kan du købe en enkel og billig diktafon i enhver kontorforsyning. Jeg optager IKKE seancen til dig af datapolitiske hensyn. Jeg råder dig kraftigt til at optage seancen, da du vil modtage utrolige mange informationer, som du vil have udbytte af at genhøre også i fremtiden.

Book Thomas

Clairvoyance: Sjælelæsning