Introduktion

INTRODUKTION


Du kan vælge mellem 7 forskellige slags clairvoyance hos mig. De har alle det til fælles, at jeg læser dig (ud fra din aura) og spørger den åndelige verden til råds (via mine guider), hvad jeg helt konkret skal sige til dig. I listen ved siden af kan du læse i dybden om de forskellige clairvoyancers indhold og fremgangsmåde, men herunder opridser jeg kort de overordnede forskelle, så du bedre kan danne dig et overblik over hvilken type clairvoyance, der bedst dækker dine behov.

- Clairvoyance: Er den klassiske udgave, hvor jeg som den clairvoyante fortæller dig alt, hvad jeg kan læse, fornemme, se og høre om dig. Den er god for dig, som aldrig har prøvet clairvoyance før, og som vil se hvad en clairvoyant kan sige uden, at du giver nogen som helst forhåndsviden eller -spørgsmål. Den er også rigtig god for dig, som allerede kender til clairvoyance, og som vil høre, hvad jeg som clairvoyant kan se, fornemme og høre om din aktuelle og fremadrettede situation uden, at du stiller spørgsmål på forhånd og dermed kræver en bestemt slags svar. Spørgsmål kan nemlig lukke informations-feltet (fordi de påvirker den clairvoyante). I den klassiske clairvoyance får du inspirationer og svar fra den clairvoyante uden at skulle gentage de spørgsmål og tanker, som du allerede har stillet universet og den åndelige verden i dit stille sind.

- En clairvoyant aurategning: Er lige nøjagtig som en klassisk clairvoyance, men hvor jeg også tegner din aura sådan som den træder frem for mig. Ofte tegner jeg også symboler på dit liv ind i aurategningen og nogen gange træder dine guider og dine afdøde også lidt frem deri.

- Sjælelæsning: Er for dig der kender til clairvoyance og ikke har brug for beviser for, om clairvoyance nu er rigtigt eller ej, og som fornemmer at du er selv er en sjæl og at livet et tæppevæv sjælelige forbindelser og motivationer og temaer og arketyper, og du ønsker at der bliver stillet skarpt på denne åndelige sider af livet, før der bliver stillet ind på dit materielle jordiske liv.

- Spirituel Coaching: Er ligeledes for dig der kender til clairvoyance og ikke har brug for beviser for, om clairvoyance nu er rigtigt eller ej, men her kommer du selv og beder om at få belyst nogle temaer eller følelser eller situationer, du selv har valgt og for at få en åndelig filosofisk betragtning om dine muligheder, handlinger og reaktioner og for at få en stribe helt konkrete råd frembragt via mine clairvoyante evner.

- Business/stress-clairvoyance: Påbegyndes som en klassisk clairvoyance og glider over i en spirituel coaching, hvor hovedfokus fra start er lagt på arbejde, karriere/selvstændig virksomhed og evt. stress og stress-håndtering og selvfølgelig også fokus på hvordan dit arbejdsliv og privatliv interagerer.

- Vurdering af Dine Evner: Påbegyndes som en klassisk clairvoyance og glider over i en spirituel coaching, hvor hovedfokus for hele sessionen er dine åndelige evner og dit forhold til ånderne og til universet: dine evners udtryk og udformning, deres videre udvikling og fremtidige potentiale, og hvordan du bedst bruger dem og integrerer dem i dit liv.

- Parforholds-clairvoyance: Er for jer som par, der har lyst til en klassisk clairvoyance (som efter jeres valg (ønske eller behov) kan gliderover i en spirituel coaching), hvor der stilles skarpt på jer som par og dermed jeres auraers fælles energi. Det behøver ikke nødvendigvis at være om problemer i parforholdet, men kan lige så godt være fælles projekter, udfordringer og muligheder, som I ønsker at arbejde positivt videre med sammen i stedet for, at det kun er den ene part, der får en inspirerende clairvoyance.

- Endelig kan du vælge en telefonisk session, hvis du ikke har mulighed for et personligt møde.

Til højre kan du læse endnu mere om hver enkelt type!