Clairvoyance

CLAIRVOYANCE


Det drejer sig her om den klassiske clairvoyance, hvor jeg via min sjæl læser din sjæl – jeg læser din aura og din energi med mine skarptrænede intuitive evner - og hvor jeg ofte også fra budskaber fra guiderne (de hjælpende ånder) til dig.

Her er dit liv er i centrum.

Du skal ikke fortælle mig noget som helst fra starten. Jeg fortæller dig alt, hvad jeg via mit klarsyn, min klarfølelse og min klarhørelse kan sanse omkring dig og dit liv i din aura og energi så konkret og faktuelt som muligt.

Jeg kan læse dine talenter, dit potentiale, dine muligheder, dine udfordringer, dine ønsker, din angst, dine relationer, dit arbejde, dine åndelige og/eller kreative evner, dine forretnings- og erhvervsmuligheder osv. Kort sagt så sanser jeg det levende liv i dig både i dit indre, i dine jordiske omstændigheder og i din åndelige energi.

Der er teoretisk set ingen grænser for, hvilke områder jeg kan blive ført ind i, alt afhængig af dine energier og af dine jordiske behov samt af hvad, der optager din sjæl (din sjæl er noget mere end din dagligdags bevidsthed). Jeg sanser både ting fra din nutid og din fortid, som du ved og kan bekræfte, så du ved jeg faktisk læser dig rigtigt. Jeg er også kendt for at sanse muligheder, tendenser og udviklinger ud i fremtiden (men ikke samtlige muligheder i hele fremtiden på én gang), som du kan vælge at bruge som inspiration.

En clairvoyance er et intuitivt spejl, et intuitivt vidnesbyrd om dig, men du har selv personligt ansvar for, hvad du vil bruge det til og hvordan du vælger at leve dit liv. Jeg stiller ikke ind på forudsigelse af død og ulykke. Jeg får ikke informationer om det. Jeg taler gerne og ofte om dine relationer, da de er noget af det vigtigste i vores liv både privat og arbejdsmæssigt, men jeg nægter at udspionere andre mennesker.

Typisk taler jeg løs den første halvdel, og derefter får du mulighed for stille spørgsmål: Hvis jeg kan fornemme et oprigtigt clairvoyant svar, så giver jeg dig det, men hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke give noget. Jeg er ikke en gud og kan ikke finde svar på alt, selvom jeg gerne prøver for dig. Men du skal vide, at den intuitive sansning hos en clairvoyant, INDEN du stiller spørgsmål, er oftest den mest sande og interessante og indsigtsfulde, da den springer ud af din levende energi. Modsat er svaret på et spørgsmål ofte underlagt meget mere kontrol og dermed også analyse og mulig fejltolkning, da det clairvoyante medie jo skal producere et svar. Jeg har dog med tiden lært mig at finde mulige svar i den levende energi, netop for at undgå at svaret bliver styret af egoet hos mig som clairvoyant og/eller hos dig som spørger. Så spørg du bare løs, når jeg først har fortalt dig om, hvad jeg sanser i din energi, fordi din energi er det levende informationslager, hvor svarene skabes.

I en clairvoyance sker det også, at vi får besøg fra den anden side. Ofte sanser og hører jeg informationer og budskaber til dig fra mine guider. Dvs. de hjælpende ånder, der af egen fri vilje har vagt at støtte mig i mit åndelige arbejde. De har studereret dig og dit liv og videregiver disse informationer til dig via mig med en kontant, men kærlig og healende hensigt. Dine egne guider kan også vælge at træde frem for mig, så jeg kan videregive deres indsigter til dig om dit eget liv. Guiderne er ånder, som vi har et åndeligt slægtskab med, og som af fri vilje følger os med kærlighed og støtte igennem vores jordiske rejse. Udover at give dig budskaber fra guiderne, beskriver jeg også, hvem guiderne er, og hvordan jeres forbindelse er. Det er dog ikke i hver eneste clairvoyance, at jeg kommunikerer med dine guider. Men du kan altid spørge mig, om jeg kan fornemme nogen omkring dig.

Til tider men ikke altid hænder det også, at nogle af dine kære afdøde træder frem i clairvoyancen med budskaber til dig, men min første prioritet i en clairvoyance er at læse DIT liv og ikke åndernes. Hvis det er beviser og budskaber fra dine afdøde, du specifikt ønsker, er det en afdødekontakt, du skal vælge.

Du kan også vælge, at halvdelen af din session skal være clairvoyance og den anden halvdel kontakt til afdøde, hvis du har begge behov. Det er meget nemt for mig at kombinere, men jeg skal vide det på forhånd, da jeg skal sørge for at administrere tiden og energierne bedst muligt. Ønsker du en kombination af clairvoyance og afdødekontakt, kan du også vælge at bestille længere session på 90 eller 120 minutter.

Så vil jeg lige berøre et vigtigt emne ganske kort, nemlig forudsigelser. Hvordan kan en clairvoyant forudsige fremtiden? Det er stadig et mysterium. Nogle forudsigelser går i opfyldelse og andre ikke. Hvordan kan det være? Jeg tror, det er fordi, at ja der findes en skæbne, fordi vi er en levende sjæl, der har valgt at inkarnere/blive født på jorden. Sjælen har altså allerede designet nogle hændelser, omstændigheder og relationer, som sjælen bare vil gennemleve. Men jeg tror samtidigt, at er vi født med fri vilje og selv skal vælge og skabe vores liv. Og andre mennesker skal også selv vælge og skabe deres liv, og deres handlinger og valg påvirker også vores liv, ligesom vi påvirker dem. Så livet er ikke færdigskrevet i sten på forhånd. Hvis der er en skæbne, der allerede er skrevet, så kan den sandelig også skrives om og om igen – både af vores jordiske frie vilje og af vores sjæls frie vilje, som måske pludselig øjne nye muligheder i vores livsudfoldelse og relationer.

Derfor kan du godt spørge: Bliver jeg lykkelig? Men jeg kan slet ikke svare! For svaret handler om, hvordan du definerer lykke, om du selv skaber lykke, vælger lykke, om dine relationer og omstændigheder skaber og vælger lykke til for dig, og især hvordan du håndtere det modsatte af lykke i dit liv!

Ofte handler livet slet ikke om svar. Det handler om måden du lever på, og den energi du fylder dit liv ud med. Du bliver ikke ekstra-belønnet for at løse alle mulige hverdagsproblemer, du får bare løst dem. Folk med åndelig styrke er ikke heldigere eller bedre til at løse problemer end andre, men folk med åndelig styrke identificerer sig ikke en-til-en med deres jordiske liv og problemer. De identificerer sig med deres energi og bevidsthed og søger at vende negativ til positiv, hvilket er essensen i at være healer, healende og healet. Den højeste spirituelle sandhed er ikke `Kend din fremtid på forhånd!´ men `Lev i nuet!´

Du kan ikke aftvinge garantier i livet af det clairvoyante medie, netop fordi din skæbne ikke er noget dødt eller skrevet i sten, men levende og skrives og omskrives i dig. Så fat dit liv og forfat det, som du finder bedst. Jeg vil gerne hjælpe dig med at læse din sjæls tekster og dit livs talenter og muligheder og frigøre din indre livsskaber.

Varighed: 60 minutter
Pris: 1.900 kr.
Prisen er inklusiv moms.
Jeg opfordrer dig til at optage seancen på din smartphone, som ofte har diktafon som app, der optager i en super lydkvalitet. På en iPhone hedder den medhørende app Memo. Har du ikke en smartphone, kan du købe en enkel og billig diktafon i enhver kontorforsyning. Jeg optager IKKE seancen til dig af datapolitiske hensyn. Jeg råder dig kraftigt til at optage seancen, da du vil modtage utrolige mange informationer, som du vil have udbytte af at genhøre også i fremtiden.

Book Thomas

Clairvoyance: Clairvoyance