Åbent Kærlighedsbrev fra Ånderne til alle Åndelige MedierÅBENT KÆRLIGHEDSBREV TIL ALLE ÅNDELIGE MEDIER
– nedskrevet fra klartanke af Thomas Sonne Nielsen den 5. maj 2021

”Kære medsjæle

Vi takker jer for at være jer, for at være her, for at være med os.

Vi er jeres venner, vi er jeres aner, vi er jeres elskende, vi er jeres kammerater, vi er jeres healere og vi er jeres sjælevågere, og vi er så meget mere. Fordi i uendeligheden findes variationer og udformninger af relationerne og udvekslingerne i det uendelige. Vi er, I er, vi er os. Os, vi er sammen.

For os er I fysisk levende døre og portaler, som åbner adgange for os ind til de inkarnerede menneskers bevidstheders templer og hjertekamre. Vi værdsætter jer i det uendelige, fordi I iklæder de spirituelle sandheder jeres eget liv, jeres egne erfaringer og værdier. I lyser og fremviser ved jeres liv som eksempel, ikke kun når I er dygtige og lykkedes, men også når I fejler. Når I lykkedes, åbner I jer som blomster for solen, når I fejler lukker I jer i som blomstens kronblade for regnen. Men for os er der ingen fejl, der er kun erfaringer. Succeser, der udebliver, tiltag, der ikke lykkedes og bliver til fejl, er ikke fiaskoer eller inkompetence. De er succeser, som endnu ikke formå at blive til, som endnu ikke formår at eksistere i det jordiske. Fejl er frugtbare og gravide med fremtidens succeser. Behandl dem varsom og nær dem, støt dem i at vedblive i forvandlingsprocessen. Flyd med den levende energi, der strømmer igennem det, I kalder fejl. For denne fejlens levende energi fører tværs igennem og ud på den anden side af fejlens frygt, til succesens sommerland. Uden jer og uden både jeres succeser og fejl var der ingen vækst og videreudvikling i den kunstform, I kalder medieskab/åndekontakt. Kommunikation er ikke noget perfekt, der eksisterer først i vores verden og som I så rent kan sanse og bringe videre i jeres verden. Kommunikation opstår i kontakten mellem verdenerne og mellem alle involverede deltagere på begge sider af livet. Kommunikation er at lave et fletværk af levende sjæletråde. Et spontant mønster, der opstår som reaktion på de energier og sjælevibrationer, der er tilstede og mødes i levende udløsning, der nok er velovervejet og påtænkt men som først kommer til live i det øjeblik, de faktisk finder sted: Der bliver åndeligt rum og rummelighed til jordisk tid og hændelse. Der bliver åndeligt budskab til jordisk budskab, der bliver åndelig healing til jordisk kærlighed.

Vi har brug for jer. For jeres sansning af os er vidnesbyrd for andre mennesker, der endnu ikke har formået at åbne deres åndelige sansning, om at vi er hos jer og ved jer og med jer. I er uvurderlige for os og derfor elsker vi jer, for gennem jer kan vores kærlighed endnu engang udtrykkes i jordiske. Hele motivationen for vores kontakt med jer er kærlighed, hele målet er kærlighed, og derfor er I nødt til at gøre kærligheden til grundstenen i jeres medieskab. Og kærligheden i det uendelige har uendeligt mange variationer. Vær dine variationer og tillad andre at være deres.

Vi ønsker for jer, at I vil tillade jer selv at sanse os endnu mere, for vi her med udstrakt hjerte og healende bevidsthed, også når I ikke sanser os. Men når I sanser os, højner I jer selv, for sansningen af den uendelige kærlighed forvandler jeres bevidsthed og stille og roligt siver den som en underjordisk flod igennem jeres underbevidsthed. Derved nærer den også jeres hverdagsbevidsthed, når denne føler tørst efter at have udmattet sig selv i separations- og individualitets-anstrengelser og igen udrækker bedende hænder og tørre læber for igen at drikke af fællesskabets fælles kilde, det åndelig liv i dets helhed.

At være medie er at være både vores vidne og vores talerør. Når du først har fundet genklang og genkendelse i at sanse os, så lyt til os, lyt med dit indre, lyt med hele dit væsen. Vi taler til dig, vi taler med dig, vi taler i dig, vi taler igennem dig. Ud af genklangen kommer samklangen, ud af talen kommer samtalen: Vi lytter også til dig, vi lytter til din sjæl, din følelser, dine tanker, vi lytter til dine handlinger, og vi respondere, vi svarer. Vi ønsker disse udvekslende samtaler, der finder sted i en væren af kærlighed, for kærlighed er ikke bare en tilstand eller følelse. Kærlighed er handling. Kærlighed er et aktivt valg, der sætter gang i kædereaktioner af endnu flere handlinger af kærlighed.

Når I fortæller om os til andre mennesker på jorden, og tillader jer selv at lytte til os og være talerør for noget af det, vi udsender af tanker og energier, så viser I, så fremviser I for disse andre mennesker, at også deres liv er større end det materielle og det sociale livs omstændigheder, større end de psykologiske reaktioner på det materielle og sociale liv. I viser, at livets levende kilde til inspiration og forandring og mere kærlighed bor både inde i dem selv og i vores åndelige verden. Vi i vores verden har meget erfaring med kærlighed og med forvandling, for vi har måtte fødes for at dø for så igen at leve i den åndelige verden. Vi har måtte lære, at negative erfaringer indeholder også kærlighed, og at det negative opstår i adskillelsen fra kærlighed. Healingen opstår i rejsen tilbage til kærlighed. Vi ønsker inderligt at bistår jer på rejsen ud og på rejsen hjem. Alle høstede erfaringer skinner i sjælens skatkammer, som er fuldstændigt gennemsigtigt og funklende for enhver, der ser andre levende væsner som en levende sjæl og ikke som en ting.

Når I arbejder med jeres sansning af os, så vid at du ikke kan nå den perfekte objektive sansning af os, for du sanser os både gennem din egen sjæl og din jordiske psyke, og derfor er din sansning af os altid farvet af dig, af dine erfaringer, af dine egne sjælefarver, skygger og lys. Men vi søger heller ikke den objektive sansning i kommunikationen, vi søger, at netop din sansning bliver sat i svingninger, så du bliver berørt, så du bliver forvandlet i processen også. Hvis du er perfekt objektiv, er du perfekt et objekt, en ting. Hver eneste gang du sanser os som medie for andre jordiske mennesker, er også du involveret og vokser sjæleligt derved.

Vi har brug for medier, som tør sanse os i den åndelige verden ikke kun som de mennesker, vi var dengang vi levede på jorden, som også som de levende sjæle vi er, den langstrakte udviklingsrejse vi er på, og det liv vi lever i den åndelige verden. Vi har brug for medier, som vil sanse de gaver, vi bringer fra vores verden til jeres. Derfor beder vi jer om at turde eksperimentere, finde nye veje til kilden og nye måder at øse af kilden. Vi er ligeglade med, om I fejler undervejs. Uden fejl, ingen refleksion, uden refleksion ingen nye ideer. Vær levende når du sanser os, vær ikke i skematænkning. Arbejd med de stimuli og tankeoverførelser, vi sender til dig ved at gennemstråle hele dit væsen og din krop med vores intentioner og kærlighed. Vi projicerer vores tanker til jer og igennem jer. Disse projektioner er kun godgørende, for de er kærligt lys, de er oplysende.

Det er en vanskelig kunstart, I udøver, at give åndelig sansning udtryk i jordiske sprog men vid at når du sanser os og taler om os og på vores vegne, er vores kærlighed tilstede i hele kommunikationens energi. Og den er der i overflod til både dig og de jordiske modtagere. Mærk den, sans den, vær i den, arbejd i den – den er vores gave til jer alle, også til dig.

I kommer af en lang linje af sjæle, der oplever sjælens liv og sandhed så stærkt, at denne sandhed oplyser dig og lyser ud af dig. Du er ikke alene. Mange sjælevidner har levet på jorden før dig, og mange vil komme efter dig. For at hjælpe de næste er det vigtigt at kende og huske de første og bringe den viden, du selv har modtaget og den viden, du selv erfarer, videre til de næste, så fremtidens sjælevidner ikke bliver lammet i den materielle psykologis tomhed og forglemmelse. Sjælen lever, vær vores levende sjæl.

I dyb forbundenhed,
Ånderne

Copyright © Thomas Sonne Nielsen