Trance-tale

TRANCE-TALE


Trancetale er en helt særlig åndelig disciplin, som kræver meget tillid og overgivelse fra mediets side. Til gengæld giver det mulighed for, at ånderne kan tale mere direkte igennem mediet i stedet for at først at skulle tale til medie, som så taler videre til dig som klient, hvilket er måden for almindelig afdødekontakt og guidekontakt. I trancetalen er mediet ikke mellemmanden (m/k) men lader sig blive brugt mere som et instrument for tale, mere som en telefon i stedet for en fortolkende oversætter/formidler. Trancetale trænes op over flere år, da den kræver en stor harmoni mellem medie og de talende ånder. Jeg har nu 20 års erfaring. Som medie foregår det ved, at jeg lukker øjnene og skubber min egen aktive bevidsthed så meget til side og lader den gå i tomgang, at den talende ånd, som arbejder igennem mig, kan præge hele mit sind, så den talestrøm, jeg giver efter for kan tales ud gennem mig, er direkte inspireret, kontrolleret og ført af den åndelige verden.

Den talende ånd – som regel en af mine guider - taler så til dig gennem min stemme om dit liv på både en konkret og en filosofisk måde. Som regel bliver der talt meget hurtigt. Til tider er det ren enetale, til andre er det mest en samtale med dig. Og ofte giver ånderne lov til, at du også kan stille dem spørgsmål undervejs. Trancetalen har ånderne forberedt til dig om dig uden mit vidende. De ånder, der taler oftest igennem mig er nogle af mine egne guider/hjælpere, fordi dem er jeg meget bekendt med og tryg ved. Men de kan også vælge, at flere end en ånd skal tale til dig, så de skiftes indbyrdes. Blandt disse andre talende ånder kan der sagtens være dine guider/hjælpere eller nogle af dine kære afdøde. Ånderne bestemmer selv suverænt, hvem der skal trancetale igennem mig til dig.

Trancetalen er en meget direkte, individuel og anderledes oplevelse, fordi de talende åndernes nærvær og fylde er større end det passive mediets, så længe trancetilstanden holdes. Hele trancetilstanden emmer af kærlighed, da åndernes nærvær bringer en kærlighedsfølelse med sig i både mediet, rummet og i dig som klient, hvis du tager imod den.

Folk er i trancetale blevet rådgivet om alt fra omlægning af deres realkredit, til nye jobmuligheder, til hvordan de bedst hjælper deres børn til brugen af åndelige evner, til forretningsplaner, til politik, til problemløsning, til kunst, til meningen med deres liv og alt muligt andet fra både mine guider og andre ånder, vel og mærke uden at jeg vidste, at disse ting foregik i folks liv.

Undervejs i trancetalen er jeg ikke i en dyb (ubevidst) trance, men blot så mentalt trukket væk, at den åndelige verden kan tale til dig, uden først at skulle igennem mit klarsyn, min klarfølelse og min klarhørelse og dermed tolkes af mig. Dvs. jeg er i en vågen men stærkt influeret trancetilstand, hvor mit sind er passivt og nemt for ånderne at styre. Jeg er derfor bevidst nok til at høre de ord, der bliver sagt til dig, men jeg hører dem først i det, de bliver sagt, og jeg er så meget blandet uden om, at jeg ikke kan fastholde dem eller tænke over dem. Ordstrømmen kører ligesom bare igennem mit sind og min stemme. Men jeg er fri til at bryde trancetilstanden og komme tilbage til min normale tilstand i løbet af få sekunder, hvis der opstår et akut behov for det, så du behøver ikke være bekymret for mig. Du skal bare være åben og venlig og lytte til og samtale med de ånder, der gerne vil tale med dig om dig og om livet fra den anden side af dødens skel.Varighed: 50-70 minutter
Pris: 2.000 kr.
Prisen er inklusiv moms.
Jeg opfordrer dig til at optage seancen på din smartphone, som ofte har diktafon som app, der optager i en super lydkvalitet. På en iPhone hedder den medhørende app Memo. Har du ikke en smartphone, kan du købe en enkel og billig diktafon i enhver kontorforsyning. Jeg optager IKKE seancen til dig af datapolitiske hensyn. Jeg råder dig kraftigt til at optage seancen, da du vil modtage utrolige mange informationer, som du vil have udbytte af at genhøre også i fremtiden.


Book Thomas

Trance: Trance-tale