Trance-healing

TRANCE-HEALING


Om trancehealing:
Som navnet antyder, går jeg i en trancetilstand (læs mere om trance under rubrikken Trancetale), der skifter mellem lettere og dybe trancetilstande, mens healing står på. Jeg inviterer mine guider, som arbejder med healing, og andre ånder som fx afdøde læger, shamaner, healere osv., som har interesse i netop dig eller det, du fejler eller lider under (det kan være fysisk såvel som følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt), til at træde helt ind til min aura/sjæl og i mit sind. Når jeg først er smeltet bevidsthedsmæssigt sammen med dem, sender ånderne healingen igennem mig, hvor jeg forholder mig helt passivt. Ånderne bestemmer, så deres energier kan overføres til dig via min aura og også via mine hænder, som placeres på dig, mens du ligger og slapper af på briksen.

Min rolle er blot at være den levende kanal for ånderne og deres healing. Derfor ved jeg ikke nødvendigvis, hvordan de healer og for hvad: Det er helt i deres hænder. Ånderne er healeren, ikke jeg. Trancehealing plejer at være en meget komprimeret healingsenergi, der gives relativt hurtigt. Det føles ofte som, om den virker inde fra kroppen og ud, men det kommer helt an på, hvad ånderne vælger at heale dig for og med. Det er en ordløs healing, men inden healingen får du en kort forklaring af mig om, hvad jeg gør, og hvordan du skal forholde dig undervejs. Efter healingen udveksler vi de indtryk, vi hver især har oplevet under healingen.

Som med al anden healing, er der ingen garantier for helbredelse, men som regel opnås som minimum et større velbefindende. Fejler du noget fysisk eller mentalt, kan du IKKE erstatte lægefaglig behandling med trancehealing. Jeg kan ikke påtage mig noget lægeligt ansvar og nægter også at stille diagnoser. Det er kun uddannet og eksaminereret personel, der må stille diagnoser. Når almindelige mennesker stiller diagnoser, er det ulovligt og kaldes kvaksalveri. Det eneste jeg kan er at træde mentalt til side og lade alle de indsigtsfulde, velmenende og kærlige ånder komme i forgrunden og arbejde med dine energier for at hjælpe dig mest muligt. Dvs. selvom du modtager healing, er dit liv og din sundhed stadig dit ansvar. Du er din krops og dine følelsers værge og beskytter.

Jeg har gennem årene oplevet meget gode og lindrende og forandrende virkninger af trancehealingen på såvel stærke fysiske som følelsesmæssige symptomer. Erfaringerne viser at resultaterne kan komme allerede efter en eller få ganges trancehealing.

Fjern/distance-trancehealing:
Kan du ikke komme til mig rent fysisk, er der mulighed for, at jeg sender healingen som fjern- eller distancehealing. Vi aftaler tidspunkt, hvor vi først taler i 10 minutter sammen i telefon, hvorefter vi lægger på, og jeg går i trance, og healingen bliver sendt til dig. Du slapper af hjemme hos dig selv og sanser, hvor og hvordan du modtager healingen. Efter 30-40 minutters healing ringer jeg til dig, hvorefter vi bruger de sidste 10 minutter til at samle på healingsoplevelsen sammen. Fjernhealing af muligt, fordi ånderne og energi ikke er begrænset af fysisk tid og rum.

Trance-healingen kan også kombineres med en clairvoyance, sjælelæsning, spirituel coaching, parforholdsclairvoyance, vurdering af dine evner eller en afdødekontakt. Hvis det har interesse, må du spørge om muligheder, varighed og pris.

Varighed: 50-60 minutter
Pris: 1.200 kr.
Prisen er inklusiv moms.


Book Thomas

Trance: Trance-healing