Introduktion

INTRODUKTION


Trancetale og trancehealing er for dig som ønsker en endnu mere direkte udveksling med den åndelige verden og dig selv i form af mine guider eller mindre sjældent: Dine egne guider eller afdøde. Som du kan læse om i trancetalen er den spiritistiske trance en særlig bevidsthedstilstand, hvor mediet bliver mere passivt og observerende – ja nærmest trækker sig om på bevidsthedens bagscene, så for-scenen kan indtages af guiderne, der gennem min stemme og kropssprog taler til dig om dig eller gennem mine hænder healer dig uden at jeg blandes ind i, hvad der tales om eller heales for.

I trance er mediets personlighed altså minimeret til at være den rummende kanal for de åndelige agenters personligheder. Det er åndernes personligheder (ikke kun mine guiders – det kan også være dine egne guiders eller dine afdødes personligheder), du møder og har en udveksling med modsat fx kontakt til afdøde, hvor den afdødes personlighed kommunikerer med mediets personlighed, som så fortæller videre til dig modtageren. I trancen styrer jeg overhovedet ikke, hvem der vil tale ej heller om hvad: Det bliver afklaret i løbet af seancen. Mine guider tager initiativet og orkestrerer, hvad der skal tales om (eller heales for, hvis det er trancehealing), og om andre ånderne skal inviteres til at have taletid med dig gennem mig som medie.

Til højre kan du læse endnu mere om trancetale og trancehealing.