Undervisning

Undervisning


THOMAS SONNE NIELSEN
Nøglen til spiritualitet for alle er undervisning!
Jeg mener jo, at alle mennesker har åndeligheden medfødt – eller måske snarere medbragt, da de åndelige evners mulighed allerede ligger i vores sjæl/ånd, inden vi vælger at fødes. Vores jordiske liv, arv og miljø, vores psykologi, vores vilje og livsvalg gør så, om de åndelige evner kan blomstre eller ej, og har også indflydelse på, til hvilke formål vi vælger at bruge evnerne: De er medbragt fra sjælen, men det er din jordiske bevidsthed, der enten tillader eller afviser evnerne og i sidste instans bestemmer deres udformninger og fuldbringer dem. Spiritualitet er et mirakel (naturgivent), som du enten kvæler eller lader blomstre. Derfor er der et stort behov for at forstå, undersøge, træne og raffinere de åndelige evner. Både den praktiske udøvelse af dem og også den livsfilosofi, etik og moral (de menneskelige værdier), som altid følger med det at udleve sin spiritualitet her på jorden. Nøglen hertil er undervisning og fællesskab.

Undervisning som åndelig bestyrkelse
Hvis dine evner skal være en `åndelige bestyrkelse´ (som bogstaveligt talt betyder Spiritual Empowerment= navnet på mit firma) for både dig selv og andre mennesker, så er der en udviklingsvej, du er nødt til gå, og et opgør med en masse illusioner og myter/skrøner om spiritualitet, som du er nødt til at gøre. En indsats i frihed og åbenhed for at kunne udvikle dine evner, sådan som de er, og ikke sådan som du eller andre mennesker måske forventede/krævede, at de burde være. En underviser er et erfarent medie, der selv har gået vejen (og som også selv er blevet hjulpet gennem undervisning), og som kan informere, støtte og oplyse samt spejle og udfordre dig i din udvikling. Ikke for at forme dig men for at frigøre dig, så du kan udfolde dig selv og din spiritualitet.

Livets aspekter og udviklingen af dine åndelige evner
Åndelig undervisning indbefatter mange vidtrækkende aspekter, du skal tage stilling til.

Det er de rent fænomenologiske og praktiske aspekter:
- Hvad er de åndelige evner, og hvad er ånder? Hvordan får du adgang til dine åndelige evner og hvilke teknikker, metoder og fremgangsmåder er til rådighed for at udfolde dine evner mere og mere? Dette arbejde er evigt pågående, da evnerne er levende og organiske og bliver ved med at vokse og forandre sig igennem livet.

Så er der de etiske og moralske aspekter:
- Hvilket ansvar har du for dine åndelige evner? Hvilke ansvar har du over for dig selv, over for andre mennesker, samfundet og over for den åndelige verden, når du udøver dem?

Så er der de skabende aspekter omkring nytten:
- Hvad skal de åndelige evner bruges til? Hvordan skal de bruges? Hvilke formål tjener de åndelige evner i dit liv, i andres liv, i vores kollektive liv, i samfundene, i verden?

Så er der de relationelle aspekter:
-Hvad gør det ved dine jordiske forhold og relationer, at du udøver dine åndelig evner? Hvad gør dit forhold til den åndelige verden ved dig og dit jordiske liv?

Så er der de livsfilosofiske aspekter:
- Hvad er meningen med livet? Hvordan placerer dine åndelige evner og din bevidsthed i forhold til livets store spørgsmål: Mening med livet, religion, kærlighed, samliv, børn, samfund, krig, fred, sygdom, healing, modgang og medgang, sorg og livsglæde osv.

Ikke nok kun at være dygtig
Alle disse aspekter er involveret, når man vil uddanne sig i åndelige evner, og de er med overalt, hvor der trænes. Selv på en workshop, som kun handler om teknik i clairvoyance, ligger alle disse aspekter i det usagte, og på et tidspunkt er du nødt til at tage bevidst stilling til dine evner, ligesom du er nødt til at tage stilling til dit jordiske liv. Mange folk starter med at træne deres evner helt praktisk for at blive ”dygtige/skarpe”, men jo mere man træner, jo mere finder man ud, at det er ikke nok at være ”dygtig”. Du kan være dygtig og faktisk skade dig selv og andre, hvis du ikke har taget stilling til de værdier og den rolle, som du selv skal fylde dine evner ud med. Dine evner er sådan set neutrale – de er hverken onde eller gode – men de farves totalt af DIG. Det er op til dig, om dine evner skal bruges til noget positivt eller negativt. Derfor er uddannelse i et fællesskab så vigtigt, fordi alle spejler hinanden, og både de praktiske teknikker, de åndelige oplevelser og værdierne kan diskuteres sammen til fælles udvikling, udbytte og oplysning.

Dit dobbelte liv
Dine åndelige evner bliver stærkere og mere bevidstgjorte, jo mere du træner dem. De bliver en del af dig. I stedet for at være en person, der indimellem har spontane intuitive og åndelige oplevelser, så bliver du en bevidst kanal, der har adgang til det åndelige og livsenergetiske rum, som du hurtigt kan flytte dit sansende sind ind og ud af. Du begynder at leve både åndelige og jordiske på en gang. Du kan læse mere om dette i min artikel ”Vores Dobbelte Liv” som du finder under `Tekster´.

Emner jeg underviser i
Hos mig kan du blive undervist i alle mulige aspekter af intuitive, clairvoyante, mediale og åndelige praksisser og teknikker og den dertilhørende bevidstgørelse af din livsfilosofi, dine værdier og måder at udøve dine evner på. Jeg underviser alle fra totale nybegyndere til andre professionelle/uddannede medier, der har lyst til videreudvikling på overbygningsniveau.

Jeg underviser i:

- meditation
- opdagelse, identifikation og træning af de forskellige åndelige evner og deres sansning
- forvaltning af din egen energi og sensitivitet i vores moderne verden
- clairvoyance
- sjælelæsning
- spirituel coaching
- aurasansning
- afdødekontakt
- guidekontakt
- trancetilstand
- trancetale
- trancehealing
- tranceskrift og – kunst
- intuitiv tegning
- åndelig kunst
- portrættegning af ånder: afdøde og guider
- kanalisering af budskaber: fra egen sjæl, fra universet, fra afdøde og fra guider
- spirituel healing
- sjælerejser i de åndelige dimensioner og i tidligere liv
- klarsyn/platform, udførelse og publikumshåndtering
- undervisning i at undervise i åndelige evner
- undervisning i opbyggelse af selvstændig virksomhed i åndelige evner

Og jeg udvikler hele tiden nye emner i takt med, at jeg selv vokser og udfolder mig som medie og menneske.

Thomas som underviser
Jeg mener, at en underviser i spiritualitet selv skal være udøvende og have megen erfaring i det, som der undervises i. Jeg mener også, at en god underviser i de åndelige evner til stadighed selv skal videreuddanne sig – gennem kurser/mesterlære hos andre erfarne medier, gennem selvstudier og gennem undervisning direkte fra den åndelige verden – da evnerne altid er i udvikling og forandring og aldrig stivner i færdigsat form. Eller rettere sagt, evnernes udfoldelse stivner kun, hvis udøveren stivner.

Jeg har undervist hele mit voksne liv. Først på Københavns Universitet som ekstern lektor, hvor jeg havde det privilegie at undervise de førsteårsstuderende i videnskabsteori. Det var mig en udsøgt glæde at gøre det tunge og svære stof tilgængeligt og vedkommende for dem. Jeg underviste også overbygningsstuderende i specialemner, hvor det handler om at undersøge kompleksitet og mange sider af den samme side. Begge de to erfaringer har jeg bragt med mig over i min undervisning i de åndelige evner og den åndelige filosofi.

Jeg kender mit stof, jeg har brugt 20 år på at studere og udøve det åndelige. Jeg ved, hvad jeg taler om, og jeg ønsker for mine kursister, at de også bliver indført i deres stof og i dem selv og deres evner, så de ved, hvad de gør og hvorfor. Jeg ønsker, at mine kursister bliver lige så dygtige som mig selv, og meget gerne dygtigere end mig – men på deres helt egen unikke måde, da jeg ikke mener, at vi skal være kopiere af vores lærere. Vi skal ikke blive som læreren, men tage ved lære og finde den lære, der ligger inde i os selv, og som vi modtager fra åndeverdenen, og bringe dem frem i lyset.

Thomas kigger clairvoyant ind i kursisten
Når jeg underviser, kigger jeg hele tiden clairvoyant ind i mine kursister: På den måde ved jeg, hvad de gør, når de udøver, og hvad i dem der forhindrer eller fremmer deres udøvelse af evnerne, og hvordan jeg bedst kan hjælpe, udfordre og støtte. Det er ikke nok bare at lange teknikker over disken, for kursisterne skal bevidstgøres om, hvad der sker i dem selv for at føle, at de mestrer deres evners udfoldelse. Når jeg undervise i fx afdøde- og guidekontakt og trance, så stiller jeg både ind på kursisten og på den eller de ånder, der interagerer med kursisten, for hele tiden at kunne være der som facilitator for både kursist og ånd. Desuden kan jeg via auralæsning af kursisten også helt grundlæggende se, hvilke potentialer for hvilke evner den enkelte kursist har, og dermed guide vedkommende til at få adgang til disse.

Undervisningsformer
Jeg udbyder min undervisning på mange forskellige måder: Som workshops, som korte eller længere udviklingsforløb (også kaldet `cirkler´) og som uddannelsesforløb. Alt dette er i grupperegi, hvor man nyder godt at fællesskabet og den dynamiske udveksling kursisterne imellem. Men jeg udbyder også den samme undervisning som enetimer, hvis der er behov for det.

Undervisning af andre professionelle og udøvere
Jeg har igennem mange år stor erfaring med at undervise andre professionelle og/eller udøvende clairvoyante, medier, healere, coaches og åndelig kunstnere. Jeg er i stand til at tilbyde overbygningsundervisning, som inspirerer og løfter de professionelle kursister videre ind i en stadig mere raffineret og specialiseret udfoldelse af deres evner. De professionelle underviser jeg også på workshops, i forløb/cirkler, på uddannelser og i eneundervisning men også i særligt fokuserede Masterclasses og Mentorforløb.

Thomas som gæstelærer
Jeg komme gerne ud og underviser på andres uddannelser som gæstelærer i det emne, du som uddannelsesleder booker mig til. Kontakt mig hjertens gerne for at høre nærmere, da det kan aftales helt individuelt, så det passer præcis ind den uddannelse, du leder.

Undervisningssteder
Jeg underviser fast i Hedehusene, men kommer også rundt i landet, hvilket du altid kan se under Det Sker/Uddannelser. Du er også hjertelig velkommen til at kontakte mig, hvis du gerne vil booke mig som underviser eller som gæstelærer, og sammen kan vi aftale i hvilke emner og inden for hvilke rammer, så det passer til dine og dine kursisters/elevers behov.

Pris, emne og varighed
Vi aftaler prisen efter, hvilket emne og hvilken form du/I har behov for. Prisen afhænger både af indhold, form, antal deltagere, varighed, hyppighed, sted og kørsel, udgift til bro/færge/fly og eventuel diæt og overnatning. Tøv ikke med at kontakte mig - jeg er altid klar på en samtale og en fælles god løsning.

Book Thomas

Undervisning: INTRODUKTION