Uddannelsesforløb i trancemedieskab i Silkeborg

Uddannelsesforløb i trancemedieskab i Silkeborg   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

 • Startdato:

  Lørdag 27. februar 2021

 • Slutdato:

  Søndag 6. juni 2021

 • Tid:

  kl. 09.00 til kl. 17.00

 • Pris:

  13.800,00 kr.

Uddannelser

UDDANNELSE-FORLØB OVER 4 WEEKEENDER MED ATTEST
UDVIKLINGEN AF DIT TRANCEMEDIESKAB


- for ny-introducerede, let øvede og øvede, men ingen absolut begyndere

Med spiritistisk trance-medie THOMAS SONNE NIELSEN

Intensivt forløb med fokus på udfoldelsen af trancetilstanden og sammensmeltningen/samarbejdet med ånder for frembringelse af trancetale og trancehealing. Teorier, teknikker og træning.

Weekenderne 27/28 februar, 13/14 marts, 15/16 maj og 5/6 juni 2021

kl. 09.00 – 17.00 både lørdag og søndag med fælles morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
Hotel Scandic Silkeborg

PRIS kr. 13.800 kr. inklusiv forplejning - BEGRÆNSET ANTAL PLASER
Rabatpris 12.500 kr. ved samlet forudbetaling

Den spiritistiske trance er en særlig sindstilstand, der er meget mere end en dyb meditativ tilstand: Det er en grænseoverskridende men en helt naturlig og levende bevægelig oplevelse i og om mediet. Mediets sjæl åbner sig for at være fartøj og værktøj for en sjæl fra åndeverdenen. Denne transcendens (=overskridelsen af jordiske grænser) fører fra meditationen som udgangspunkt til en forbindelse og sammensmeltning mellem to sjæle: En ren mystiker-tilstand, hvor mediet overgiver sig til åndeverdens mulighed for at arbejde i kærlighed gennem selve mediets væsen og væren. Ånderne kan sammen med deres trancemedie udføre en række af energi-fænomener og kommunikationer, som er intet mindre end naturlige mirakler, fordi de kommer fra den åndelige verden og gives til os på jorden som gaver til brug i livet på en kærlig og healende måde.
Spiritismen er traditionen for forbindelsen og kommunikationen med åndeverdenen, og derfor er spiritismens trance anderledes udført end trance i fx hypnose. Trancemedieskab bygges op gradvis gennem samværet med og tillid til ånderne. Trancen er et sindsligt samarbejde, der betinges af mediets modenhed og mod og evne til at åbne sig selv for de åndelige impulser. Fænomenerne som ånderne kan give os gennem jer deres trancemedier er: Healing, kommunikation fra både guider og afdøde i den åndelige verden, inspiration, filosofiske taler og dybe budskaber, automat-skrift og trance-skrift, trance-tegning og meget mere.

EN REJSE I TRANCE MED FOKUS PÅ TRANCETALE OG TRANCEHEALING
Dette forløbs 4 weekender er en intensiv rejse, hvor vi især har fokus på den mentale og talende del af trancemedieskab, men der vil også blive udført healing og skrive/tegne-øvelser uden tale. Rejsen starter med forberedelsen og intentionen for at sidde for at udvikle dit trancetalemedieskab. Du vil lære at give så meget mental plads i din bevidsthed til og være så behjælpelig over for din/dine guide(r), der gerne vil tale igennem dig, at deres tankestrøm faktisk blive udtalt gennem din stemme. Det handler nemlig om, at du tør åbne dig for dine guiders tilstedevær helt inde i din egen sjæl (sammensmeltning). Denne sammensmeltning er en mystiker-forening, der bygges op i gensidig tillid og kærlighed (venskab) du og din guide imellem. Når du først har opnået sammensmeltningen, så kan energierne og bevidsthedsstrømmen fra din guide flyde igennem dig og udtrykkes ved hjælp af din stemme. På den måde kan himlens beboere igen tale på jorden og heale os, oplyse os, inspirere os, elske os.

EMNER OG INDHOLD
Denne naturgivne og nutidige mystiker-rejse vil jeg guide jer igennem, og vi vil dække følgende aspekter og øvelser og teknikker:

- Den særlige form for meditation og intention, der forbereder og skaber trancen for mediet: Nøglen til det hele.

- Opbygge et bevidst venskab med din guide, så du kan give dig hen til dennes indflydelse og kontrol: Opbygning af gensidighed og tillid. Mødet mellem de 2 verdener, som er trancens univers.

- Hvordan man kommer ind i tilstanden af forbindelse og sammensmeltning og vedholder denne tilstand sammen med sin guide, så guiden kan påvirke mediet til at udtrykke guidens tankeflow i en trancetale eller lade guidens energier flyde igennem mediet i en trancehealing. Dette skaber trancen for ånderne.

- Et studie af forskellen mellem ren dyb meditation og trancetilstanden. Uden sammensmeltning ingen trance-fænomener.

- Et studie af forskellen mellem inspiration, kanalisering og trance.

- Hvordan du og din guide går i trance sammen. Hvilke teknikker kan du bruge? Jeg guider dig ind i trance-sammensmeltningen med din guide på forskellige måder, så vi kan finde ud af, hvordan det virker bedst for dig, og hvad din personlige stil er, da ikke to trancemedier er ens.

- Trance-healing: Hvordan den udføres, og hvilken virkning har trancehealing både på modtageren men også på mediet? Tillid til, at energien overføres af guiden. Vi laver små trancehealinger fordelt udover hele forløbet for at både at lade din energi op, som modtager af healingerne, og for at du som trancehealer kan få mere erfaring og vokse.

- Trance-tale: Når du har tillid til, at guidens tankeflow influerer dit sind og kan udtrykkes gennem din stemme, så åbner hele det store register af trancetale op for dig som medie. Vi vil gøre meget af ud trancetalen, for det er her vi som tilhørere/modtagere kan høre åndernes tanker og blive oplyst af dem. Vil vi øve forskellige aspekter af trancetale: Først og fremmest at give dem taletid, så ordet er frit for dem. Dernæst af give dem muligheden for at komme med inspiration og/eller filosofiske budskaber til glæde for alle tilhørere. Desuden vil vi også træne trancetale-clairvoyance, hvor guiden udtrykker sig gennem sit trancemedie direkte til en modtager og taler om modtagerens konkrete liv. Der kommer en del øvelser i disse emner, både store og små, for at du kan vokse som trancetalemedie.

- For at bløde sindet op og arbejde i tranceenergierne uden tale, vil vi lave øvelser med tranceskrift & trancetegning, hvor du har mulighed for at arbejde med at give endnu mere slip på din egen styring og lade åndernes impulser gå mere direkte ud i din hånd. Vi vil kigge på forskellene på inspireret skrivning og tranceskrivning, og se om du har talenter inden for disse.

- Trance-afdødekontakt også kaldet trance-kommunikation: Når du først er blevet vant til din egen guides tilstedevær og tale, så kan din guide træde til side og lade en af modtagerens kære afdøde komme ind og trancetale igennem dig. Den afdøde taler selv i jeg-form gennem din stemme som medie til sin elskede modtager. Dette er en meget smuk form for trancetale, der bringer hele den afdødes nærvær og healing til modtageren. Jeg har en teknik til at gå mere ubekymret ind i denne tilstand som medie.

- Flere venskaber, flere guider: Vil også se på, om du har flere guider der gerne vil arbejde med dig i trance, når du først har lært den ene guide at kende som ven. Måske har guiderne også guider, der kan komme til dig? Vi inviterer og udforsker!

- Undervejs vil jeg også selv gå i trance dels for at vise jer ved eksempel, hvordan trance kan opbygges og udfoldes, og dels for at ånderne kan undervise jer og tale med jer gennem mit trancetalemedieskab.

- I kommer til at træne på hinanden både 2 og 2, og i grupper af 3, fordi det er vigtigt at observere andre trancemedier for at studere trancens processer set udefra. Det giver en større forståelse af, hvad der sker for en, når man selv er i trance som medie. Man kan nemlig ikke analysere sin egen trance, mens den sker, da analysen ville bryde trancetilstanden. For at udvikle sig som trancemedie er det også vigtig at have nogle forstående mennesker med kærlig og ærlig feed back, så den rolle påtager vi os for hinanden: så I alle ikke kun udvikler jeres eget men også hinandens medieskab.

- Små eksperimenter kommer også til forekomme spredt ud over weekenderne. Disse vil jeg blive inspireret til af ånderne i løbet af weekenderne, ud fra hvem I bliver, som melder jer til forløbet og hvilke ånder, der samarbejder med jer.

- Lektier, selvstudie og egen træning: Mellem anden og tredje weekend er der et tidsrum på 9 uger. Du får lektier for til selvstudie og egen træning. Du får også en introduktion til, hvordan du kan starte din egen lille trancecirkel med venner og/eller andre medier for at træne og udvikle din egen trance. Dvs. når vi ses i maj kommer du med endnu mere erfaring og flere indsigter, som gør, at du kan tage fat på endnu mere komplekse problemstillinger i trancemedieskabets udfoldelse.

- Fordeling af tiden vi bruger på forskellige aspekter er cirka sådan her:
20% af tiden på at være i trancetilstanden og trancerelateret meditation.
20% af tiden på trancehealing
50% af tiden på trancetale i dens mange former
10% af tiden på tranceskrift, trancetegning og andre eksperimenter.
Er du derfor kun interesseret i meditation og healing, eller tranceskrift/tegning, er dette forløb IKKE for dig. Du SKAL have et ønske om at udvikle din trancetale.

ATTEST
Forårets forløb er intensivt, og det munder ud i en attest for de 52 timers undervisning med min underskrift. Der er ingen eksamen eller bestået/ikke-bestået. Det eneste, der umuliggør en attest er stort fravær. Attesten er jeres bevis på, at jeg bevidner, at I har gennemgået dette udviklingsforløb og er specialiserede i spiritistisk trance.

FORUDSÆTNINGER FOR DIN DELTAGELSE
Dette forløb er for folk, som allerede er blevet introducerede til trancetilstanden, trancehealing og/eller trancetale, og dermed kan gå i trancetilstanden ved egen hjælp og dermed stille sig til rådighed for ånderne. Forløbet er IKKE for absolut begyndere, der hverken kan meditere eller gå i trance på egen hånd, og som ikke er vant til sanse åndernes nærvær på en kærlig og rolig måde. Et minimum af erfaring med at gå i trance kræves altså for at kunne deltage: Ny-introducerede, let øvede, øvede og meget øvede er alle velkomne, da forløbet er tænkt som et væksthus for de af jer, som allerede har været på enkeltstående workshops i trance eller på anden vis allerede har trænet trance. Alle grundteknikker forklares og diskuteres for at prøve at nytænke dem, så de passer til os nutidens medier og til ånders behov nu om dage. Alle støttes og udfordres ud fra deres eget niveau, egen (selv)tillid og erfaring. At blive et godt trancemedie kræver en god og tryg gruppe af ærlige og venlige personer og især tid, da trancen bygges op bid for bid, erfaring for erfaring.

THOMAS SOM TRANCEMEDIE OG UNDERVISER
Jeg har beskæftiget med trancemedieskab i over 17 år nu og har stor erfaring med både trancetale og trancehealing. Jeg udfører og underviser i trance både herhjemme i Danmark og i udlandet. Jeg har modtaget mere 45 ugers undervisning på Arthur Findlay College i England og søger altid at fremdyrke medieskab af høj kvalitet – hvad enten det er mit eget eller mine kursisters medieskab. Jeg tilbyder selv timelange trancetaler, hvor mine guider taler om livet – både konkret og generelt – til enten grupper eller til enkelt individer. For mig er trance en smuk fællestilstand med ånderne, der skabes og udfoldes i gensidighed og i kærlighed. En tilstand hvor mediets egen personlighed viger pladsen for i høj grad at stille sig til rådighed som det tjenende instrument for åndernes energi, kommunikation, healing og budskaber til deres videregivelse her på jorden.

MØDETIDER, MÅLTIDER OG PAUSER
Lørdage og søndage – tiderne er cirka-tider på nær mødetidspunktet som altid er præcis kl. 09:

Kl. 09.00 - 10.00 Fælles morgenmad med undervisning/introduktion til teorier og teknikker.

Kl. 10.00 - 12.00 Undervisning og træning.

Kl. 12.00 - 13.00 Fælles frokost.

Kl. 13.00 - 14.45 Undervisning og træning.

Kl. 14.45 - 15.15 Eftermiddagspause med kaffe/te.

Kl. 15.15 - 17.00 Undervisning og træning.

RAMME OG FORPLEJNING: HOTEL SCANDIC SILKEBORG
Hele forløbets 4 weekender foregår på Hotel Scandic i Silkeborg. Scandic Danmarks eneste Svanemærkede hotelkæde og hele workshoppen er med plejning i bedste Scandic stil med høj kvalitet:

- Morgenbuffet kl. 9-10 inkl. udvalg af fx hjemmebagt brød, pålæg, oste, smoothies, juicer og grønne snacks. UNDER MORGENEN MADEN ER DER TEORETISK UNDERVISNING.

- Frokost baseret på sæsonens bedste og friskeste råvarer serveret som en 2-retters menu eller som buffet.

- Eftermiddagsbuffet med et udvalg af sunde og søde fristelser.

- I løbet af dagen serveres der desuden bæredygtig kaffe, forskellig te, tørret frugt og nødder samt frisk frugt og vand.

Alt dette er inkluderet i kursusprisen på 13.800 kr. per person inklusiv moms. 12.500 kr. hvis du betaler forud på én gang. Derimod er dine øvrige drikkevarer udover det ovennævnte IKKE inkluderet, og derfor må du selv betale for disse.

Corona-situation
Hvis Staten indfører nye Corona-restriktioner til februar, som umuliggør afholdelsen af hele forløbet, så betaler jeg selvfølgelig det fulde beløb tilbage til dig.

Tilmelding
Din tilmelding er bindende. Tilmeldingsfristen er senest den 19. januar men husk, at din plads er først sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller depositum ved tilmelding (se betaling nedenfor). Du kan tilmelde dig hos mig på tlf. 26244682 eller gerne her via min hjemmeside, hvor du finder den praktiske tilmeldingsblanket ved at enten at rulle helt ned på siden eller klikke på ikonet øverst.

Aflysning
I tilfælde af min sygdom/aflysning, så erstattes weekenden med enten en ny weekend (hvis muligt) eller en økonomisk refundering af den aflyste weekend. Aflyser eller udebliver du, er der ingen kompensation.

HUSK Mødetiden
Hver dag er mødetiden er kl. 09.00 til fælles morgenbuffet, dvs. mød op præcist kl. 09.00. Morgenmaden består også af vigtig undervisning, så du kan ikke springe morgenmaden over, som også er med at skabe en god fællesenergi til resten af dagen. Vi slutter cirka kl. 17.00.

Datoer
Lørdag 27. februar 2021 uge 8 kl. 09.00 til 17.00
Søndag 28. februar 2021 uge 8 kl. 09.00 til 17.00

Lørdag 13. marts 2021 uge 10 kl. 09.00 til 17.00
Søndag 14. marts 2021 uge 10 kl. 09.00 til 17.00

Lørdag 15. maj 2021 uge 19 kl. 09.00 til 17.00
Søndag 16. maj 2021 uge 19 kl. 09.00 til 17.00

Lørdag 5. juni 2021 uge 22 kl. 09.00 til 17.00
Søndag 6. juni 2021 uge 22 kl. 09.00 til 17.00

Adresse
Hele forløbet foregår her:
Hotel Scandic
Udgårdsvej 2
8600 Silkeborg

Pris, rabat eller ratebetaling
Den samlede pris er: 13.800 kr. inkl. moms og inkluderer kursus og forplejning (morgenbuffet, snack, vand, juice, kaffe og te samt frokost og eftermiddagskaffe/te) men ekskluderer øvrige drikkevarer (som sodavand og andet). Beløbet indbetales straks ved tilmelding og inden 19. januar og bliver så 12.500 kr. (1.300 kr. i rabat ved samlet forudbetaling).
Ved ratebetaling indbetales et depositum på kr. 2.800 kr. straks ved tilmelding og senest den 19. januar 2021. Herefter følger 4 rater på 2.750 kr. hver den 1. februar, 1. marts, 1. maj og 1. juni. I alt 2.800 + 4 x 2.750 kr. = 13.800 kr.
Husk, din plads er først sikret, når du har indbetalt enten fulde beløb eller som minimum depositum senest 19. januar. Kontakt mig for betalingsmuligheder og info. Jeg udsteder selvfølgelig en faktura til dig med momsspecifikation.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til mig på tlf. 26244682 eller skriv til mig via rubrikken Kontakt i menuen helt øverst til højre.

Mange kærlige hilsner,

Thomas

Tilmeld dig

Tilmelding: Uddannelsesforløb i trancemedieskab i Silkeborg