Medieskab med attest - kun for øvede

Medieskab med attest - kun for øvede   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Onsdag 13. januar 2021

 • Slutdato:

  Onsdag 2. juni 2021

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  6.600,00 kr.

Uddannelser

UDVIKLINGSFORLØB MED ATTEST:

MEDIETS SANSELIGE KOMMUNIKATION
& ÅNDERNES RIGDOM AF BUDSKABER


- for let øvede, øvede og meget øvede.

KUN TO PLADSER TILBAGE 11 onsdage kl. 19.00 til 22.00 fra januar til juni 2021
Underviser: Thomas Sonne Nielsen

UDVIKLINGSFORLØBET har to mål: Det første mål er at gøre dig som medie i stand til at højne og skærpe dine evners klarhed og præcision. Din åndelige sanselighed trænes, så den folder sig stadig mere ud. Dermed optimeres din kommunikation med ånderne, fordi du lærer, hvordan du bedst kan reagere og respondere på åndernes ønsker og hensigter, når du skal viderebringe deres informationer og budskaber. Det andet mål er at åbne dig op for at kunne rumme og håndtere så mange forskellige og forskelligt tænkende ånder for at kunne viderebringe et væld af informationer og budskaber fra den åndelige verden til jordens beboere - det være sig:

- kommunikation fra folks kære afdøde med faktuelle og healende budskaber,

- eller indsigter og rådgivning fra levende personers åndelige vejledere (kaldet guider) til brug i de levendes liv og udvikling,

- eller vejledning og lærdom fra dine egne guider til dit eget liv og dit medieskab,

- eller budskaber fra ånder, som hverken er dine eller andres konstante guider, men som ønsker at videregive budskaber fra den åndelige verden til den jordiske gennem dig som medie.

ET MEDIE ER IKKE BLOT EN PERSON, DER KAN BESKRIVE DE AFDØDE…
Et medie er ligesom en musiker, der konstant må øve sig for at holde sine færdigheder ved lige. Øvelse, træning og erfaring er nøgleord i udviklingen til at blive et godt medie. Men ligesom en musiker ikke kun skal have teknisk færdighed men også musikforståelse og musikalitet, så skal et medie også udvikle sin åndelige forståelse af livet og sin sanselige indlevelse i den åndelige verden. Kort sagt kan man sige, at et medie er en dobbeltdøret port, hvor mediets evner og sanselighed åbner for adgangen til både fænomenet åndelig kommunikation (som er samværet og samtalen med ånderne) og til den åndelige filosofi (som er indsigterne og budskaber om livet levet som en åndelige aktivitet).
Medieskab stopper ikke ved, at mediet kan se Mormor og beskrive hendes hjem og høre hendes kærlige besked om alle de gode minder, og fornemme hendes tak for, hvad der blev gjort for hende. Faktisk er det her medieskabet starter: Hvorfor kan Mormor kommunikere? Hvad oplever og gennemlever hun og andre ånder i den åndelige verden? Hvad er åndernes syn på livet både her på jorden og i den åndelige verden? Kan vi lære noget af dem? Kan de lære noget af os? Hvordan skal vi leve? Hvad skal vi lave her på jorden set ud fra åndernes synsvinklER? Vi kan som moderne medier af og i vores tid gøre mere ud af at forbinde os med den åndelige verden ikke kun for at videregive telegrammer fra de kære afdøde, men også for videregive åndernes livserfaringer og livsfilosofi. Vi kan også bede ånderne om at hjælpe os, assistere og inspirere os og vi kan filtrere en feedback tilbage til dem fra vores verden. Dette kan bryde lidt den envejskommunikation, som den nutidige afdødekontakt er blevet reduceret til ud fra opskriften: beskrivelse – genkendelse – budskab til modtageren om dennes liv. Personligt synes jeg, at det er en skam at mange medier er virkelig gode til at sanse fakta om de afdøde, som den afdøde de var, og så stopper de der, i stedet for at udforske hvem den afdøde er NU i den åndelige verden: Hvilket fællesskab lever den afdøde i sammen med andre ånder, og hvad deres budskaber til os her på jorden ikke kun som enkelt personer, men som samfund og menneskehed?

MIN HENSIGT – DIN UDVIKLING: TRÆNINGENS INDHOLD
Mit ønske for dig som medie er at brede dig ud i en stadig større tillid og kendskab til dine evner for at opnå intensitet og klarhed i din sansning af så mange aspekter af åndernes nærvær og bevidsthed som muligt. Mit ønske for ånderne er, at de kærligt og konstant udvikler dig til at kunne bringe en mangfoldighed af forskellige kommunikatorer og kommunikationer med en rigdom i budskaberne igennem til os her på jorden.
Derfor leverer jeg konstant en masse teori og praktiske øvelser, som træner dig i ånde-kontakt:
- sansning af ånderne, højnelse af klarsyn, klarfølelse, klarhørelse, klarviden.
- forvaltning af din egen energi, af åndernes energi og af klientens respons.
- åbning af dit sind og din forestillingsevne.
- meditationer og samvær med ånderne – både besøg fra ånderne og rejser ind i de åndelige dimensioner for at blive undervist og udforske der.
- udførelsen af afdødekontakter med fakta og budskaber.
- udførelsen af guidekontakter med bekræftelse og budskaber.
- modtagelse og videregivelse af inspirationer og budskaber fra ånderne til enkeltpersoner, til grupper, til samfund, til menneskeheden.
- energi-arbejde med ånderne på andre måder: skrevne kontakter og budskaber, tegnede og farvede budskaber, en bevidsthed om healings-energiens tilstedeværelse under udførelse af ånde-kommunikation.
- hjemmearbejde i form af øve-klienter (se neden for)
- hjemmearbejde i form af at modtage inspirationer og forudsigelser til fremlægges og fælles glæde/nytte i gruppen.
- og meget mere som ånderne vil inspirere mig til undervejs med udgangspunkt i jeres behov og potentialer.

HVEM KAN DELTAGE? ØVE-KLIENTER PÅ EGEN HÅND
Udviklingsforløbet er åbent for både lidt og meget erfarne medier, som allerede er i stand til at udføre afdødekontakt. Du behøver ikke at være professionel medie eller ønske at blive det. At være hobby-medie er ligeså fint for ånderne. I begge tilfælde arbejder du for og med ånderne. Det forventes, at du selv øver dig i dit medieskab på andre mennesker ved siden af og sideløbende med forløbet her. At være medie betyder at være i midten – mellem ånderne og modtagerne – og derfor er du nødt til at øve dig helt praktisk i at være mellemled mellem ånderne og levende mennesker. Ellers får dit medieskab slagside: Du bliver fortrolig med ånderne, men ikke at viderebringe til de levende. Dermed bliver din selvtillid stækket, fordi den vokser kun ved praktisk erfaring. Jeg skal nok fortælle jer, hvordan I skal håndtere dette træningsaspekt på egen hånd. Der er ikke noget krav om bestemt antal af øve-klienter, da det ikke er kvantiteten men kvaliteten af din aktivitet, som gør dig til et godt medie. Du kan altså vælge en meget personlig og unik måde at træne dit medieskab på egen hånd. Forløbet er altså komplet uegnet for nybegyndere, som er ikke ved, hvordan man skaber kontakt med og udfolder en kommunikation fra den åndelige verden.

ATTEST
Forårets forløb er intensivt, og det munder ud i en attest for de 33 timers undervisning med min underskrift. Der er ingen eksamen eller bestået/ikke-bestået. Det eneste, der umuliggør en attest er stort fravær. Attesten er jeres bevis på, at jeg bevidner, at I har gennemgået dette udviklingsforløb og er højtspecialiserede i Medieskab: åndekontakt og åndekommunikation.

ANTAL DELTAGERE – Corona-restriktioner
I disse Covid-19/Corona tider, er der plads til, at vi er 9 mennesker i mødelokalet, så vi holder 1 meters afstand og har 2 kvadratmeters gulvareal. Derfor er det maksimale antal deltagere 8 (eksklusiv mig). Minimum-antallet af deltagere er sat til 5.

TILMELDING OG TIDLIGERE ERFARING
Når du tilmelder dig, beder jeg dig venligst skrive ganske kort om: Hvilken erfaring har du med afdødekontakt? Og hvad ønsker du at blive bedre til?
Her på min hjemmeside finder du den praktiske tilmeldingsblanket enten ved at rulle helt ned på siden eller klikke på ikonet øverst.

DATOER forår 2021 – 11 onsdage kl. 19.00 til 22.00

1) den 13. januar uge 2 opstart

2) den 27. januar uge 4

3) den 10. februar uge 6

4) den 24. februar uge 8

5) den 10. marts uge 10

6) den 24. marts uge 12

PÅSKE

7) den 7. april uge 14

8) den 21. april uge 16

9) den 5. maj uge 18

10) den 19. maj uge 20

11) den 2. juni uge 22 slut

I alt 11 gange: 33 timers medieskab

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedatoen neden for) eller med en økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. Husk i disse Corona/Covid-19 tider at blive hjemme, hvis du har feber og/eller hoster. For at sikre at du får din undervisning i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere disse datoer i marts og juni 2021, hvor eventuel aflyst undervisning afholdes:

Reserve uge 11 Onsdag den 17. marts kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO
Reserve uge 23 Onsdag den 9. juni kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO
Reserve uge 24 Onsdag den 16. juni kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO

Det foregår i:

Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (over Apoteket, indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.
I kan godt komme fra cirka kl. 18.25 og spise jeres medbragte aftensmad eller drikke en kop te/kaffe med mig. Er der lukket ind til behandlerrummene, så vent i venteværelset (der er toilet) til vi er færdige med dagens klienter og åbner op.

ULTRAVIGTIGT:
Tilmeldingsfristen (dit bindende tilsagn) er den 9. december 2020, hvor du skal angive og have udført din valgte betalingsform: Engangsbeløb eller i rater.

PRIS OG BETALING – engangsbeløb med rabat eller ratebetaling.
Den samlede pris er: 6.600,- kr. inklusiv moms, som opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 21. oktober 2020 mærket ”Medie” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Din plads er først sikret, når du har indbetalt. Kvittering udstedes første gang.

Du kan også vælge betale i 7 rater. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 7.000 kr. inklusiv moms – du sparer 400 kr. ved at indbetale på én gang inden senest 9. december. Du indbetaler raterne på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Husk, din plads først sikret, har indbetalt 1. rate:
1. rate 1.000,- kr. betales senest 9. december mærket ”Medie 1”
2. rate 1.000,- kr. betales senest 1. januar 2021 mærket ”Medie 2”
3. rate 1.000,- kr. betales senest 1. februar mærket ”Medie 3”
4. rate 1.000,- kr. betales senest 1. marts mærket ”Medie 4”
5. rate 1.000,- kr. betales senest 1. april mærket ”Medie 5”
6. rate 1.000,- kr. betales senest 1. maj mærket ”Medie 6”
7. rate 1.000,- kr. betales senest 1. juni mærket ”Medie 7”
Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Husk: Medbring din egen pen og papir (Corona) og HUSK DIN EGEN HÅNDSPRIT – DER ER ALTID SPRIT I KLINIKKEN MEN GODT AT HAVE EN I LOMMEN OGSÅ.

Mødetid: Kl. 18.50. Døren lukkes og låses præcist kl. 19.00, herefter er det ikke muligt at deltage i aftenen. Husk nu, at I kan godt komme fra cirka kl. 18.25 og spise jeres medbragte aftensmad eller drikke en kop te/kaffe med mig. Er der lukket ind til behandlerrummene, så vent i venteværelset (der er toilet) til vi er færdige med dagens klienter og åbner op.
Servering: Te, kaffe, chokolade pakket i individuelt papir.

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding (Husk at skrive om dine tidligere erfaringer og ønsker - se ovenfor). Når jeg har bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum den 1. rate senest 9. december. Du finder den praktiske tilmeldingsblanket enten ved at rulle helt ned på siden eller klikke på ikonet øverst.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max 8. Minimum er 5 deltagere.

Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send sms) eller send en besked enten direkte eller her via min hjemmeside under rubrikken Kontakt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!

Glæder mig meget til at arbejde sammen med jer, og det gør den åndelige verden også!

Mange kærlige hilsner, Thomas og ånderne

Tilmeld dig

Tilmelding: Medieskab med attest - kun for øvede