MINI TRÆNINGS-FORLØB I MEDIESKAB

MINI TRÆNINGS-FORLØB I MEDIESKAB

 • Tilmelding

  Afholdes

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Onsdag 28. oktober 2020

 • Slutdato:

  Onsdag 9. december 2020

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  2.700,00 kr.

Uddannelser

MINI TRÆNINGS-FORLØB I MEDIESKAB:

AFDØDEKONTAKTENS SÆRLIGE UNIVERS
OG MEDIETS SANSELIGE KOMMUNIKATION


- for ny-introducerede, let øvede, øvede og meget øvede.

KUN 1 PLADS TILBAGE (per 21. oktober)4 onsdage kl. 19.00 til 22.00 fra oktober til december 2020
Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Dette mini-træningsforløb har et sigte: At gøre dig til et endnu bedre medie til at udføre vedkommende, faktuelle, personlige og healende afdødekontakter. Forløbet er for dig, som ønsker at lære mere og få flere perspektiver på dynamikken i udførelsen af afdødekontakter og i leveringen af deres budskaber til de levende modtagere.
Det er åbent for alle, som allerede er i stand til at udføre afdødekontakt. Både ny-introducerede, samt let øvede og meget øvede er alle velkomne. Du vil få en unik mulighed for at træne og blive mere bevidst om endnu flere lag i den åndelige kommunikation. Jeg øser ud af mine mange års erfaring som medie: Jeg ved hvor svær denne kommunikations-kunstform er, og hvor vigtigt det er som medie at udforske energiernes dynamik og holde det enkelt og sandfærdigt. Ånderne kan konstant hjælpe dig til at opnå mere i dit medieskab, og jeg vil vise dig, hvordan du kan involvere dem, så dine afdødekontakter bliver levende og indeholder mere af det, som den afdøde, gerne vil have videregivet til modtageren.

INDHOLD

Hver er af de 4 aftener har deres eget fokus/tema, som du kan se beskrevet neden for. Men jeg vil altid inddrage jeres behov, som jeg først kender, når vi starter. Der er altid en kort gennemgang af teori og metode og mindst en meditation, hvor vi åbner vores sansning af ånderne op på vid gab. Derudover er der en masse træning 2 og 2 og enkelte eksempler som jeg laver enten alene eller sammen med en af jer (og deltagelse heri er helt frivillig).

PROGRAM

1. aften: Afdødekontaktens energifelter og flow. Struktur og forståelighed – både i mediets sansning og mediets formidling til modtageren. Hvordan sikrer mediet genkendelsen af den afdøde? Hvordan involvere mediet den afdøde, så der kan holdes et langt ubrudt flow kontakten igennem? Hvilken indstilling i mediets sind bevirker mange informationer og højt flow? Fokus på kontaktens livlighed: Den følelsesmæssige intelligens hos medie, ånd og modtager.
Træning og træning og atter træning.

2. aften: Mediets præcision i informationer og budskaber. Det særlige møde i det æteriske grænseland mellem himmel og jord, hvor mediet kommunikerer med ånderne. Højnelse af åndesyn og ”flashes” samt skærpelse af klarhørelse, som kræver tillid. Forankring af klarsyn og klarhørelse i klarfølelsen.
Træning og træning og atter træning.

3. aften: Afdødekontaktens uformelle former. Involvering af både afdøde og modtager. Opblødning af eventuelle stive vaner hos mediet. Fokus på styring af modtagerens respons og aflevering af budskabet. Fokus på dig: Hvordan er du et unikt medie?
Jeres ønsker til øvelser ud fra jeres behov.
Træning og træning og atter træning.

4. aften: Når der optræder flere afdøde i en og samme kontakt. Hvordan skal mediet reagere på flere samtlige åndelige kommunikatorer? I hvilke sammenhænge sker det? Håndtering af forskellige kommunikatorer på en gang: 1) Når der er flere afdøde lige fra start af. 2) Når flere afdøde involveres i kontakten i takt med, at den skrider frem.
Jeres ønsker til øvelser ud fra jeres behov.
Træning og træning og atter træning.

ANTAL DELTAGERE – Corona-restriktioner
I disse Covid-19/Corona tider, er der plads til, at vi er 9 mennesker i mødelokalet, så vi holder 1 meters afstand og har 2 kvadratmeters gulvareal. Derfor er det maksimale antal deltagere 8 (eksklusiv mig). Minimum-antallet af deltagere er sat til 5.

TILMELDING OG TIDLIGERE ERFARING
Når du tilmelder dig, beder jeg dig venligst skrive ganske kort om: Hvor meget eller lidt erfaring har du med afdødekontakt? Og hvad ønsker du at blive bedre til?
Du findder den praktiske tilmeldingsblanket her på siden enten ved at rulle helt ned i bunden eller ved at klikke på ikonet øverst.

DATOER efterår 2020 – 4 onsdage kl. 19.00 til 22.00

1) den 28. oktober uge 44 Start

2) den 11. november uge 46

3) den 25. november uge 48

4) den 9. december uge 50 slut

I alt 4 gange: 12 timers afdødekontakt

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedatoen neden for) eller med en økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. Husk i disse Corona/Covid-19 tider at blive hjemme, hvis du har feber og/eller hoster. For at sikre at du får din undervisning i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i december 2020, hvor eventuel aflyst undervisning afholdes:

Reserve uge 51 onsdag den 16. december kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO

Det foregår i:

Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (over Apoteket, indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.

I kan godt komme fra cirka kl. 18.25 og spise jeres medbragte aftensmad eller drikke en kop te/kaffe med mig. Er der lukket ind til behandlerrummene, så vent i venteværelset (der er toilet) til vi er færdige med dagens klienter og åbner op.

ULTRAVIGTIGT: TILMELDINGSFRISTEN (dit bindende tilsagn) er den 21. oktober 2020, hvor du skal angive og have udført din valgte betalingsform: Engangsbeløb eller i rater.

PRIS OG BETALING – engangsbeløb med rabat eller ratebetaling.
Den samlede pris er: 2.700,- kr. inklusiv moms, som opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 21. oktober 2020 mærket ”Mini” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Din plads er først sikret, når du har indbetalt. Kvittering udstedes første gang.

Du kan også vælge betale i 3 rater. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 2.850 kr. inklusiv moms – du sparer 150 kr. ved at indbetale på én gang inden senest 21. oktober på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Husk, din plads først sikret, har indbetalt 1. rate:

1. rate 950,- kr. betales senest 21. oktober mærket ”Mini1”
2. rate 950,- kr. betales senest 1. november mærket ”Mini2”
3. rate 950,- kr. betales senest 1. december mærket ”Mini3”
Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Husk: Medbring din egen pen og papir (Corona) og HUSK DIN EGEN HÅNDSPRIT – DER ER ALTID SPRIT I KLINIKKEN MEN GODT AT HAVE EN I LOMMEN OGSÅ.

Mødetid: Kl. 18.50. Døren lukkes og låses præcist kl. 19.00, herefter er det ikke muligt at deltage i aftenen. Husk nu, at I kan godt komme fra cirka kl. 18.25 og spise jeres medbragte aftensmad eller drikke en kop te/kaffe med mig. Er der lukket ind til behandlerrummene, så vent i venteværelset (der er toilet) til vi er færdige med dagens klienter og åbner op.
Servering: Te, kaffe, chokolade pakket i individuelt papir (Corona).

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding (Husk at skrive om dine tidligere erfaringer og ønsker - se ovenfor).

Når jeg har bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum den 1. rate senest 21. oktober.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max 8. Minimum er 5 deltagere.

Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send sms) eller send en besked enten direkte eller her via min hjemmeside under rubrikken Kontakt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!

Glæder mig meget til at arbejde sammen med jer, og det gør den åndelige verden også!

Mange kærlige hilsner, Thomas og ånderne.