Trancetale - kun for øvede

Trancetale - kun for øvede

 • Tilmelding

  Afholdes

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Torsdag 27. august 2020

 • Slutdato:

  Torsdag 10. december 2020

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  4.800,00 kr.

Uddannelser

Udviklingsforløb i TRANCETALE for øvede
”Talerne fra Stilheden”


TRANCETALE & EKSPERIMENTER MED TRANCETALE
NY lukket gruppe – niveau: let øvede og øvede (ingen begyndere)


9 torsdage kl. 19.00 til 22.00 fra august til december 2020
Underviser og trancemedie: Thomas Sonne Nielsen

Ånderne er i vores hverdagsliv på en så fin frekvens, at vi almindeligvis slet ikke hører dem. De bor i stilheden. Men de eksisterer parallelt med os, og de føler, og de tænker, og de vil tale. Talerne fra Stilheden er både de enkelte ånder, der gerne vil kommunikere igennem og med os, og selve de taler, som ånder frembringer med nyt fra den åndelige verden som en gave til vores verden. Og du er deres levende taleinstrument.

Kære dig med ønsket om at træne og udfolde dit tranceTALEmedieskab!

Dette udviklingsforløb er tiltænkt dig, som allerede er bekendt med dit trancemedieskab. Du kan allerede opnå og blive i trancetilstanden med sammensmeltning med guiderne og føler dig tryg i denne intense tæthed med ånderne. Du har allerede tilladt, at dine guider trancetaler igennem dig i større eller mindre grad, og du har nu lyst til at træne og videreudvikle trancetalen. Forløbet er altså kun for øvede – let øvede til meget øvede – ingen begyndere.

Trancetalen er både meget healende og udfordrende for mediet: Healende pga. sammensmeltningen med guidernes nærvær og udfordrende, fordi guiden skal bruge mediets bevidsthed til at udtrykke sin tale. Trancetale er noget der udvikles gradvist og i kærlighed for, at mediet kan lære at håndtere presset og tillade, at åndernes tankestrøm udtrykkes gennem mediets stemme. Det kræver mod og kærlighed at turde trancetale. Mediet skal udvikle en aura af kærlighed omkring sig, som fyldes ud med mere kærlighed af ånderne. Det er alfa og omega at kunne skabe den rette atmosfære, hvori miraklet trancetale finder sted. Det er et mirakel, at de såkaldte døde kan udtrykke deres tanker og lade deres personlighed mærke via et levende menneskes sind og krop.

Trancetalen er sand gave til tilhørerne fra ånderne. Mediet giver trancetalen som mulighed til ånderne. At lave en trancetale handler mindre om præstation og mere om at være til tjeneste i kærlighed for kærlighed. Og åndernes gave til deres medie er netop dette: Kærlighed. Jeg vil skabe en tryg ramme, hvori vi støtter hinandens arbejde, så alle kan vokse på bedste vis ved netop at tage udgangspunkt i at opbygge en aura af kærlighed og hengiven sammensmeltning. Det er ud fra denne bevidsthedsfølelse og oplevelse, at trancetalen skal startes og udføres. Ikke ud fra et pres om at præstere en ordrække eller en selvkritisk fokusering på: ”Er det mig eller ånderne, hvis ord og tanker, der udtales”? Denne form for kritisk selvanalyse ødelægger selve oplevelsen for mediet og for guiden. Det kan aldrig være 100% ånderne, fordi trancetale fødes ud af SAMMENsmeltning og ikke ud af adskillelse. Det, vi søger, i en trancetale er at ånderne får lov at tale. Ånderne skal også øve sig! Så fokus flyttes væk fra mediets selvoptagethed om at gøre det godt nok og over på at give så stor og fleksibel en mulighed for at ånderne til at tale.

Som sagt skal du have lyst til og brændende interesse for at både UDFØRE og MODTAGE trancetaler. Ønsker du kun at sidde i tranceenergien uden at tale er din deltagelse ikke mulig. Jeg ønsker at skabe en gruppe, hvor alle deltager på lige betingelser for at opnå flow og harmoni.

TRÆNINGEN
Hver gang vi mødes er der træning af at sidde i trance for sammensmeltning med guiderne for at opbygge venskabet/samspillet med guiderne. Derefter træner vi trancetale på forskellige måder og opstillinger, så alle får trænet hver gang. Men jeg varierer øvelserne lidt hver gang, så du kan finde den eller de måder, der passer bedst til dig som trancetale-medie. Nogle gange øver vi trancetalen som samlet gruppe, så alle kan høre og få glæde af oplevelsen. Andre gange deler jeg jer op i to og to eller tre og tre for at give mere tale tid til det enkelte medies guider. Vi vil også lave nogle eksperimenter med trancetilstanden for at se om, der nye måde at udføre trance på – både med og uden trancetale. Hver gang slutter med, at jeg udfører en trancetale på 45 minutter. I den har ånderne mulighed for at tale til jer i trance om trance, om jer, om livet, om dem selv, om hvad end de ellers har på hjerte. Disse 45 minutter opfatter jeg som min træning af mit trancetalemedieskab, og derfor betaler I ikke for disse. Dette giver et program således:

PROGRAM
Hver gang er mødetiden er kl. 18.50, og jeg lukker og låser døren kl. 19.00 præcist, og herefter er det ikke muligt at blive lukket ind, og vi slutter kl. 22.00. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis I møder frem hver gang (uden feber/hoste), og hvis vi kan starte præcis til tiden.

18.50 Mødetid. Kom og drik en kop te/kaffe med mig – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spist din medbragte mad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

19.00 Døren lukkes og låses præcis. Aftenens teoretiske aspekter og indsigter omkring opnåelse af trancetilstanden og udførelsen af trancetale.

19.15-20.00 Sidde i trancetilstand for at opbygge venskab med guiderne og opnå sammensmeltning med dem: Fokus på åndernes udvikling af jer som medier, som munder ud i en mulighed for jeres guider for at ytre sig gennem trancetale.

20.00-21.10 Enten parvis eller i små grupper: Træning af dit samarbejde med dine egne guider til trancetale. Enkelte aftener vil vi bruge mest tid på at eksperimentere for at frigøre os og finde nye måder.

21.15-22.00 Thomas udfører trancetale for hele gruppen for at give jer mulighed for at studere et medie, mens trancetalen udføres, og for at give guiderne mulighed for at undervise jer og tale til jer om jeres liv og udvikling og alt mulig andet, de måtte ønske at ytre sig om. (Disse 45 minutter opfatter jeg som min træning, og I betaler ikke for dem).

ANTAL DELTAGERE – Corona-restriktioner
I disse Covid-19/Corona tider, er der plads til at vi er 9 mennesker i mødelokalet, så vi holder 1 meters afstand og har 2 kvadratmeters gulvareal. Derfor er det maksimale antal deltagere 8 (eksklusiv mig). For at sikre både en god gruppeenergi og en varieret mulighed for at træne trancetale med så mange forskellige som muligt er minimum-antallet af deltagere sat til 5.

OPTAGELSESBREV (kun for folk jeg ikke kender i forvejen) OG GODKENDELSE.
Hvis jeg IKKE kender dig i forvejen fra mine tidligere trancegrupper eller fra mine udviklingsgrupper/foredrag/workshops eller individuelle seancer, skal du skrive et lille optagelsesbrev i en mail til mig på max en halv A4 side: En ½ A4 side om, hvad din erfaring med trancetale er indtil nu, og hvad ønsker du at få ud af forløbet?
Kender jeg dig allerede fra tidligere, behøver du ikke skrive noget optagelsesbrev, med mindre du har lyst til at skrive et: så læser jeg det gerne.
Her på min hjemmeside finder du den praktiske tilmeldingsblanket, hvori du kan skrive dit optagelsesbrev til mig. Klik på ikonet øverst eller rul helt ned på siden.

DATOER efterår 2020 – torsdage kl. 19.00 til 22.00

1) den 27. august uge 35 opstart

2) den 3. september uge 36

3) den 17. september uge 38

4) den 8. oktober uge 41

5) den 22. oktober uge 43

6) den 5. november uge 45

7) den 19. november uge 47

8) den 3. december uge 49

9) den 10. december uge 50 slut

I alt 9 gange: 27 timers trancegruppe

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedatoen neden for) eller med en økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. Husk i disse Corona/Covid-19 tider at blive hjemme, hvis du har feber og/eller hoster. For at sikre at du får din undervisning i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i december 2020, hvor eventuel aflyst undervisning afholdes:

Reserve uge 51 Torsdag den 17. december kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO

Det foregår i:
Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (over Apoteket, indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.
Husk nu, at I kan godt komme fra cirka kl. 18.20 og spise jeres aftensmad sammen med mig eller drikke en kop te/kaffe.

ULTRAVIGTIGT: TILMELDINGSFRISTEN (dit bindende tilsagn) er den 17. august 2020, hvor du skal angive og have udført din valgte betalingsform: Engangsbeløb eller i rater.

PRIS OG BETALING – engangsbeløb med rabat eller ratebetaling.
Den samlede pris er: 4.800,- kr. inklusiv moms som opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 17. august 2020 mærket ”TraTal” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Din plads er først sikret, når du har indbetalt.

Du kan også vælge betale i 5 rater. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 5.100 kr. inklusiv moms – du sparer 300 kr. ved at indbetale på én gang inden senest 17. august på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Husk, din plads først sikret, har indbetalt 1. rate:
1. rate 1.100,- kr. betales senest 17. august mærket ”Ttale 1”
2. rate 1.000,- kr. betales senest 1. september mærket ”Ttale 2”
3. rate 1.000,- kr. betales senest 1. oktober mærket ”Ttale 3”
4. rate 1.000,- kr. betales senest 1. november mærket ”Ttale 4”
5. rate 1.000,- kr. betales senest 1. december mærket ”Ttale 5”
Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Vær iklædt tøj, der er behageligt for dig at meditere i. Husk: Ingen stærke parfumer eller dufte som tobak og hvidløg! HUSK DIN EGEN HÅNDSPRIT – DER ER ALTID SPRIT I KLINIKKEN MEN GODT AT HAVE EN I LOMMEN OGSÅ.

Servering: Te, kaffe, chokolade.

Tilmelding: Send en email om din tilmelding (Husk optagelsesbrevet, som kun er for folk jeg ikke kender i forvejen - se ovenfor). Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum den 1. rate senest 17. august.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max 8. Minimum er 5 deltagere.

Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send sms) eller send en mail enten direkte eller via rubrikken Kontakt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!

Glæder mig meget til at arbejde sammen med jer, og det gør den åndelige verden også!

Mange kærlige hilsner, Thomas og guiderne!