Sommerkursus per Mail-Korrespondance

Sommerkursus per Mail-Korrespondance   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Onsdag 10. juni 2020

 • Slutdato:

  Søndag 13. september 2020

 • Tid:

  kl. 12.00 til kl. 24.00

 • Pris:

  3.400,00 kr.

Uddannelser

Din sjæls tale og samtale


Ved clairvoyant medie Thomas Sonne Nielsen
Digitalt sommer kursus per mail korrespondance
henover 12 uger fra juni til august 2020
samlet pris 3.400 kr. (eller i 3 rater på i alt 3.575 kr.)

Selvstudie med teori, træning og selvfordybelse for selvkørende sjæle.
Kurset dækker disse emner fordelt henover 6 sektioner med min skriftlige feedback, hvor der hele tiden bygges oven på den foregående sektion:

- Sjælelig filosofi om hvad sjælen er og hvordan den taler til dig og med dig og samtaler med livet,
- kosmologi (det åndelige Univers),
- udvikling og forædling af dine åndelige evner inden for meditation og åndelig kommunikation,
- samklang med din egen sjæl,
- forståelse af din intuitions natur,
- bevidstgørelse af din modtagelse af inspirationer,
- anvend din clairvoyance i livet også i forbindelse med dine egne livsvalg,
- samværet og kommunikationen med ånderne både dine guider og dine kære afdøde,
- at være medie for dig selv og for andre,
- udforskning af dagdrømmer-tilstanden (trance) som instrument for dine intuitioner og dine samtaler med Universet og åndeverdenen.
- og meget mere som beskrives mere detaljeret neden for.

Hvorfor et mail-kursus?
Grunden til at dette kursus er digitalt, skyldes først og fremmest den aktuelle Corona-situation: Det er svært at samles i fællesskaber og vi skal undgå smittespredning. Samtidig er det svært at planlægge længere forløb som underviser pga. kravene om afstand mellem kursister, og Sundhedsstyrelsens løbende ændringer af diverse anbefalinger. At jeg udbyder det som et mailkorrespondance kursus, skyldes at mailen har visse fordele i forhold til at tilbyde online videoundervisning: En mail kan læses og studeres (og genlæses), når det passer dig. Øvelserne kan laves igen og igen, så du kan få rigtig meget træning ud af det. Du får min feedback på skrift, som du dermed også kan nærstudere. Jeg kan skriver ret meget tekst om teorien og filosofien bag og detaljerer øvelserne, hvilket ikke er muligt i samme udstrækning i en mundtlig situation. Desuden er ingen af os tvunget til at sidde foran skærmen på bestemte tidspunkter henover sommeren, hvor det er bedre at være fri til at netop at nyde det fri, når vejret tillader det. Derudover behøver vi ikke bekymre os om billed- og lydkvalitet som ved en online session. Og endelig kan du printe sektionen med teori og øvelser ud, så du slet ikke behøver sidder foran en strålende skærm, når du studerer og laver øvelserne. Så fordelene ved et mail kursus er mange, men kræver selvfølgelig, at du er selvkørende og har selvdisciplin.

Hvem er kurset for?
Kurset er ikke et begynderkursus. Det er dybdegående kursus i en meget grundlæggende viden og i en måde at håndtere sig selv, sin åndelighed, sine evner, sit samvær med mennesker og åndeverdenen, sin måde at eksistere på. Kurset henvender sig til alle som har interesse i meditation, intuition, clairvoyance, medieskab (kommunikation med åndeverdenen) og ikke mindst i at forstå sig selv som sjæl. Har du allerede meget erfaring, vil kurset udfordre dig ved at tage stilling til og vurdere en masse begreber og vaner hos dig selv, og ved at give dig øvelser, du virkelig kan gå i dybden med for at træne/videreudvikle/raffinere/udfordre dine evner. Har du ikke særlig meget erfaring, så er kurset essentielt som rejsevejleder rundt i den spiritistiske (=interaktion med åndeverdenen) og clairvoyante verden skrevet på en kontant og vedkommende måde. Har du lidt erfaring og gerne vil have mere, så kurset en trinvis raket til mere viden og erfaring på bare 12 uger. Så alle er velkomne!

Dig og mig - vores personlige og skriftlige feedback til hinanden.
Efter hver sektion skriver du en mail med din erfaringer og udbytte af den tilsendte sektions teori og øvelser. Du kan skrive om dine tanker og også stille mig spørgsmål til sektionens emner. Herefter får du min personlige og individuelle feedback per mail, så du er klar til næste sektion. Det er altså ikke skriftlige opgaver, du skal udforme og sende til mig til bedømmelse om rigtigt og forkert. Du laver dine øvelser selv. Og så skriver du, om hvad du har fået ud af lave øvelserne, om hvilke tanker og hvilken udvikling, øvelserne sætter i gang hos dig. Der er ingen eksamen, der ingen bedømmelse, for åndelig udvikling er dybt individuel og kan ikke standardiseres eller kontrolleres. Derfor er det et selvstudie for selvkørende mennesker, der er interesseret i deres egen udvikling og i min feedback som et tankerum, der kan inspirere til mere vækst.
Dine mails til mig kan være kortfattede eller fyldige. Det er op til dig. Hvis dine mails er fyldige, stiller de større krav til dig om tydelig skrift og forståelighed. Jeg giver feedback til dig i det omfang, som jeg synes dine mails indhold, inspirerer mig til det, og ikke ud fra mængden af ord. Er du ordblind og staver om en brækket arm, er jeg rimelig trænet i at læse meningen trods stavefejl.
Dine mails til mig kan dog IKKE bruges som en undskyldning for at fiske efter clairvoyance på problemer i dit personlige liv og dine relationer. Det hører ikke ind under undervisning. Opstår der et behov for clairvoyance hos dig omkring dit private og professionelle liv, så kan vi aftale en tid til en personlig samtale over telefonen, som du så må betale ekstra for.

Kreative variationer af øvelserne, op til dig selv.
Jeg foreslår under hver sektion også ekstra øvelser, hvor du kan prøve dine kreative færdigheder af i form af at tegne. Kuglepenne, farveblyanter, farvekridt, bløde pasteller er nemme at have med dig over alt og liggende fremme klar til brug. Men du er også velkommen til at bruge maling, hvis du ønsker. Derudover kan du selv finde på andre måder at bruge dine kreative evner sammen med dine åndelige evner: Du kan digte, bage, motionere, skrive en sang, opfinde musik, skulpturer, dans, politik osv. osv. Fantasien sætter ingen grænser, da åndelighed er i sin natur kreativt og åndelandet et land uden grænser.

Før en logbog og skriv alle dine mails til mig i tekstbehandling først og gem dem!
En logbog i form at en fysisk notesbog (eller bare pen og papir), som du altid kan have med dig, er essentielt for at fastholde og nedfælde pludselige tanker, inspirationer og spørgsmål, som kommer til dig i løbet af hverdagen. En logbog betyder egentlig den bog, hvori et skib fører optegnelser om rute, fart osv. En slags dagbog, som vil hjælpe dig til at holde fast på pludselige inspirationer, som ellers nemt kunne glemmes igen. Når du skriver dine feedback mails til mig, så skriv dem først i et tekstbehandlings-program, hvor du kan gemme dem og redigere dem. Sammen med din logbog vil disse mail-tekster blive til en sand skattekiste af personlige inspirationer og tanker, der opbygges igennem forløbet, så du kan bruge dem også ud i fremtiden. Samtidig ville disse tekster være en løbende dokumentation af dit 12 ugers forløb, så du kan bladre frem og tilbage i din udviklings etaper.

Plan for undervisningen og for udsendelsen af de enkelte sektioner:

1. Sjælen og dine intuitive og clairvoyante evner. Udsendes 10. juni 2020

Teorien omkring sjælen og forskel på intuition, inspiration og clairvoyance. Hvordan du modtager din sjæls tale og skelner mellem ønsker, frygt og intuition. Teorier om sindets opbygning og levende strukturer: Sindets mange ”stemmer”. Forholdet mellem Ego og sjæl, mellem bevidsthed og underbevidsthed, mellem krop og sind forstået ud fra de 3 vitale energicentre: Mave, hjerte og hoved. Træning af meditation som adgangen til din sjæl, til dine evner og til forbindelsen med Universet. Refleksioner/tanker over hvem du egentlig er som menneske? Modtage et flow af inspirationer og intuitioner. Sjælens plads og rolle i dit liv og i Universet. Hvad betyder det at være åndelig/at være en sjæl? Clairvoyante forudsigelser, deres natur og deres værdi. En stribe af praktiske øvelser.

2. Det intelligente Univers og dit liv/dine evner. Udsendes 24. juni

Teori om og træning i clairvoyancens liv: At kunne fastholde et clairvoyant flow og modtage en masse indtryk og inspirationer, uden at dit kritiske sind bryder ind og du mister tråden. Hvordan Universet taler til/med dig gennem intelligente tegn. At modtage tegn og forstå/fremkalde deres betydning(er). Forskellen på tegn og symboler. Uden tavshed ingen tale – stilhedens værdi. To måder at være til i livet på: som observatør og som deltager. Bruge dine intuitive og clairvoyante evner til dels at observere de levende energier, der er tilstede og i samspil, og til dels at tage indsigtsfulde valg i dit liv, som deltager i den jordiske energis udformning og udvikling. Kunsten at samtænke og samtale med Universet/livet/livs-energi-feltet. Kunsten at stille spørgsmål og lytte til svar på en frugtbar måde. Livets tråde – undersøg hvad du sætter/har sat bevægelse i (projekter og relationer) og hvem/hvad der sætter/har sat bevægelse i dig og undersøg med inspiration fra Universet om noget skal ændres, fremelskes eller forlades. En stribe af praktiske øvelser.

3. Sjælelige samtalepartnere: Dine guider (dine ledsagere/vejledere). Udsendes 8. juli

Sjælens fællesskab med andre sjæle i den åndelige verden: Guiderne. Hvem er de, og hvordan kan du sanse dem og samtale med dem? Kendskab, venskab og dialog. Mennesker der er mennesker efter de har forladt den jordiske verden. Hvorfor søger de vores venskab? Hvorfor og hvordan ønsker guiderne et venskab med dig, og hvordan ønsker du et venskab med dem? Modtag deres inspiration til brug i dit eget liv og også de inspirationer, som guiderne ønsker at videregive til andre mennesker her på jorden, både individuelt, kollektivt og globalt. Balancen med at kunne stole på dine ’usynlige venner’ og være kritisk og udfordrende overfor dem: Et venskab er tovejskommunikation. Faldgrube i forbindelse med venskabet med guiderne: Ophøjelse af guiderne til gudestatus/kommandocentral og/eller ophøjelse af dig selv til gudestatus/kommandør, bare fordi du er blevet ven med ånderne. Åndelighed er menneskelighed – kærlig åndelighed er medmenneskelighed og mellemmenneskelighed – ingen over- eller undermennesker. Kommunikationens åndelige natur. Fri tale og tale der sætter fri. En stribe af praktiske øvelser.

4. Sjælelige samtaler med historie: De jordiske aner og relationer – afdødekontakt. Udsendes 22. juli

Hvordan møder du dine egne afdøde jordiske relationer? At ane anerne på flere måder: som minde, som energi i ens krop og psyke, som rolle i ens familiesammensætning/venskabskreds og andre sammenhænge (kolleger osv.), og som sjæl i den åndelige verden. At arbejde med mindet og indtrykket af de afdøde er et plan af energi (styret og villet af dig) og at samtale og udveksle med de afdøde som kommunikerende ånder er et andet plan af energi (styret og ville af både de afdøde og dig). Hvordan man kan kommunikere med sine egne afdøde også flere generationer tilbage. Den afdødes levende intelligens. Samtaler om fælles livshistorie. En afdødekontakt er tilsyneladende en besked fra fortiden (fra dem, som levede på jorden før, og som nu er afgået ved døden) men den er samtidig en besked fra fremtiden (fra den åndelige dimension – livet efter livet [efter døden såkaldt]) – hvor vi selv skal hen en skønne dag: Forståelse for og udforskning af afdødekontaktens 2 bevidsthedslag – 1) den afdødes personlighed og livsindstilling sådan som de var og er og 2) den afdødes syn på deres liv på jorden og deres relation med dig, sådan som de ser og oplever den i deres nye liv i åndelandet med et nyt miljø og nye bevidsthedsmuligheder. At berige dit eget liv med budskaber fra dine egne afdøde, at mildne sorg og afslutte misforståelser og sår og fortsætte kærlighedens liv. At være medium er at kunne sanse andre menneskers afdøde og lade dem tale igennem os: som medie er vi samtalens kanal og oversætter fra åndsk (åndelig sansning) til dansk sprog på vegne af andre (fremmede) mennesker og ånder. Hvordan udfører du afdødekontakt for andre mennesker og ånder: hvordan og hvorfor er det fuldstændigt både helt det samme og helt forskelligt fra at have kontakt til dine egne afdøde? En stribe af praktiske øvelser.

5. Den vågne drømmer – sjælen i dit dagdrømmeri. Udsendes 5. august

Udforskningen af det afslappede og overgivne/hengivne (tjenstvillige) sind – halvsøvn, dagdrømmeri, trancetilstand. Den utrolige frigørelse af din sjæls adgang til dit sind, når Egoets strenge kontrol og analyse lægges i seng og du drømmer vågent. Adgangen til sjælens rigdomme i form af visioner, møder med andre sjæle, modtagelsen af budskaber og rejser i sjælelige dimensioner. En tilstand, hvor sjælen kan koble sig til dit bevidste sind og din krop uden om Egoets censur og bruge din hånd (eller begge hænder) til at skrive, tegne og skabe. Dagdrømmertilstanden som en fri tilstand, hvor sjælen kan omslutte den fysiske krop med healing. Hvordan du bringer dig selv ind i dagdrømmer-tilstanden og udforsker dens mange lag: dagdrømmer-tilstanden som instrument for dine intuitioner og dine åndelige samtaler med Universet og åndeverdenen. En stribe af praktiske øvelser.

6. Din sjæls facetter og dit livs sammensætning. Hvem er du – nu? Udsendes 19. august

Hvem har du gennem dette kursus rejse fundet ud af, at du er og har været og kan være og gerne vil være? At omsætte sin sjæl til sit liv. Hvad skal dit liv tjene og hvilken sammenhæng føler du med Universet/livet? Budskaber fra livet til din nutid og fremtid. Hvilket samfund vil du gerne være med til at skabe? Hvad kan du og din sjæl berige samfundslivet med. Hvilke roller i hvilken sammenhænge – hvilke gaver og hvilke opgaver? Hvilke samarbejder med hvilke ånder og med hvilke levende mennesker? Hvad vil du gerne lære og gøre nu – og hvad vil du gerne lære/give fra dig? Vejen vist og vis vejen – den vise vej.

Hver sektion modtager du altså på mail, så du kan læse og studere dens indhold. Her er lidt om hvad du kan forvente dig af hver sektion:

Form: Hver sektion fremsendes som tekst i en personlig mail og vedhæftet som pdf fil.

Indhold: Er både enkelt og kompleks, både hverdagsrelevant og filosofisk.

Sprog: Er skrevet på et tilgængeligt sprog med masser af forklaringer og betragtninger.

Omfang: Hver sektion består af et sted mellem 5 og 15 siders tekst med teori og forklaring.

Øvelser: Der er mellem 5-10 (ofte flere end 10) praktiske øvelser per sektion. Derudover er der valgfrie varianter af øvelserne. Dertil kommer også de kreative valgfrie øvelser.

Niveau: Hver sektion indeholder øvelser, hvor af nogle er enkle og andre komplekse. De er alle udfordrende og giver dig mulighed for erfaringer og vækst.

Tid: Hvor lang tid du bruger på at studere og øve, er fuldstændig op til dig. Du kan vælge at lave hver øvelse flere gange og tilvælge de valgfrie varianter. Du vælge også selv, hvor tit og ofte du vil meditere.

Din mail: Du skriver din feedback til mig på mail, hvori du kan skrive om din vækst, dine erfaringer, dine opdagelser, din udfordringer, dine refleksioner, dit udbytte og også dine spørgsmål til sektionens emner og øvelser.

Min mail: Herefter sender jeg dig min mail med personligt svar og individuel feedback for på den mail du sendte til mig. Der er 6 sektioner, så du får 6 gange feedback fra mig.

Start slut: Kurset starter 10. juni, hvor første sektion udsendes. Sidste sektion udsendes 19. august, og jeg skal have din sidste mail med feedback på sidste sektion senest den 13. september 2020. Herefter er kurset endegyldigt slut.

Materialer: Pen og papir (logbog) til at notere pludselige indskydelser og inspirationer (eller brug din smartphone). Kuglepenne, farveblyanter, farvekridt, bløde pasteller til at lave de valgfrie kreative øvelser med. Dine egne kreative instrumenter fra elguitar til harpe over bagepulver og balletsko (alt det sidstnævnte er helt valgfrit).

Tilmeldingsblanket finder du her på min hjemmeside enten ved at rulle helt ned på siden eller klikke på ikonet helt øverst. Kopier nedenstående ind i beskedfeltet og udfyld:

-----Kopier herfra------
Tilmelding til digitalt sommer kursus per mail korrespondance.

Din hensigt med at tage dette kursus. Hvad du ønsker at få ud af det? – skriv kortfattet nogle linjer:


(Denne hensigt skal jeg bruge til at kunne assistere dig personligt og bedst muligt i forløbet.)

Dit fulde navn:

Din e-mail adresse:

Dit mobiltelefonnummer:

Ved tilmelding accepterer du kursets betingelser og fremgangsmåde [ ] Ja jeg accepterer.
Vælg betalingsform: Engangsbeløb [ ] eller ratebetaling [ ].

Din erfaring – kryds venligst af, hvis du kan svare ja til følgende:
[ ] jeg anser mig selv for at have selvdisciplin og være selvkørende nok til at udføre dette selvstudie.
[ ] jeg kan allerede meditere.
[ ] jeg kan allerede sanse intuitivt.
[ ] jeg kan allerede sanse clairvoyant.
[ ] jeg kan allerede sanse guider.
[ ] jeg kan allerede sanse afdøde.
[ ] jeg falder nemt i staver/dagdrømme.
[ ] jeg kan allerede gå i trance.
[ ] jeg er allerede interesseret i åndelig filosofi.
------og kopier hertil.------

Et par ord om Thomas som underviser.
Jeg har over 17 års erfaring som udøvende og undervisende clairvoyant medie og elsker at give videre af min erfaring og viden. Jeg mener, at spiritualitet i vores moderne verden er vores sjælelige føderet at kende og udforske på hver vores egen måde. Vi er nemlig alle sjæle, som har valgt at tage et ophold her på jorden. Vi lever både jordisk og åndeligt på samme tid, med alle de muligheder og udfordringer – gaver og opgaver – som det indebærer: Et hvert menneske er både et unikt spørgsmål og et svar på, hvad livet er. Du kan læs mere om mig og mit virke som clairvoyant medie her på min hjemmeside. Jeg mener, at undervisning i åndelighed bør være tilgængeligt – i en ansvarlig form og under personligt ansvar - for alle søgende sjæle, så vi kan føle og forstå, at vi er hinandens medsjæle: At vi vandrer på egne ben men med fælles støtte på samme vej, måske bare på forskudte steder og tidspunkter.

Praktiske oplysninger:

Sted: Du studerer hjemme hos dig selv i fred og ro, og når tiden passer dig. Du kan også printe materialet ud og tage det med på stranden, i skoven, på besøg, på ferie osv.

Form: Selvstudie. Du modtager teksten per mail og som vedhæftet pdf-fil.

Datoer: Startdato er 10. juni – slut dato for sidste indsendelse af feedback er 13. september 2020.

Sektioner: De 6 sektioner udsendes med cirka 2 ugers mellemrum løbende fra den 10. juni. Du kan sagtens modtage næste sektion, selvom du måske ikke har fået sendt din feedback på forrige sektion endnu.

Tilmelding: Via den kopierede tilmeldingsblanket (se længe oppe i teksten) senest den 10. juni. Du er først endeligt tilmeldt, når jeg har modtaget din indbetaling. Uden din indbetaling modtaget hos mig, kan jeg ikke fremsende undervisningsmaterialet til dig.

Betaling: Den samlede pris er: 3.400,- kr. som opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 10. juni 2020 mærket ”DSTS” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386.

Du kan også vælge betale i rater: depositum på 1.575,- kr. senest 10. juni og så 2 rater à 1.000 kr. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 3.575 kr. – du sparer 175,- kr. ved at indbetale på én gang inden senest 10. juni. Depositum og rater indbetales også på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum 1.575 kr. betales senest 10. juni 2020 mærket ”DSTS dep.”
1. rate 1.000,- kr. betales senest 1. juli mærket ”DSTS 1.”
2. rate 1.000,- kr. betales senest 1. august mærket ”DSTS 2.”

Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne og fremsendes per mail.

Aflysning: I det usandsynlige tilfælde af jeg må aflyse kurset helt inden den 10. juni, så får du din indbetaling tilbage krone for krone. Og må jeg afbryde kurset midt i forløbet, fx hvis jeg skulle blive syg, så får du pengene tilbage for den del, af kurset som du har betalt for, og som jeg måtte aflyse. Din bindende tilmelding sker ved indbetalingen senest den 10. juni, og du kan ikke aflyse din deltagelse herefter uden at miste din indbetaling.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Kontakt: Mit mobiltelefonnummer er 26 24 46 82 (læg besked eller send SMS) eller send meget gerne en besked på her fra min hjemmesideunder rubrikken Kontakt eller via tilmeldingsblanketten, som du finder enten ved at rulle helt ned på siden eller ved at klikke på ikonet øverst.

Jeg glæder mig til at bistå dig i dit selvstudie og ser frem til vores mailkorrespondance.

De venligste hilsener
Thomas Sonne Nielsen

Tilmeld dig

Tilmelding: Sommerkursus per Mail-Korrespondance