Medieskabs-Mix

Medieskabs-Mix   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Torsdag 30. januar 2020

 • Slutdato:

  Torsdag 4. juni 2020

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  6.100,00 kr.

Uddannelser

MEDIESKABS-MIX!


HELT NYT UDVIKLINGS-FORLØB
BEÅNDEDE BUDSKABER & SPIRITUEL HEALING

Træning af medieskab: spirituel healing, intuition, clairvoyance, afdødekontakt, guidekontakt, kanalisering af budskaber, inspiration, selvhealing, gruppehealing, energiforståelse af lagene i menneske og meget mere.
Det hele bindes sammen til en buket af både healing og budskaber på én gang.

ÅBENT FOR ALLE: begyndere, let øvede og øvede.

Underviser: clairvoyant medie og healer Thomas Sonne Nielsen
10 torsdage fra januar til juni 2020 kl. 19.00 til 22.00 samlet pris 6.100 kr.

VELKOMMEN til dette helt nye udviklingsforløb, som er en fusion – et mix – af mange åndelige discipliner som Healing og Medieskab, der samles til en buket af healing og budskaber til dig selv og til andre. Det giver mening, at bruge healerens sensitivitet til også at sanse, modtage og videregive budskaber og inspiration fra åndeverdenen og fra modtagerens egen åndelige energi, så det også bliver en healing i ord og budskaber af energi såvel som en energihealing og talte budskaber.

INDHOLD OG SIGTE
Jeg introducerer til emnerne og deres nutidige forenklede men effektfulde teorier og metoder, så du hurtigst vokser som healende og budbringende medie undervejs. Vi vil også lave nogle gruppehealinger i form af healings-konstellationer og interstellationer, som vil vise jer, hvor mange forskellige måder alle disciplinerne kan sammensættes og udføres på til glæde for modtagerne. Du vil lære at kanalisere budskaber og heale dig selv lige så meget som at kanalisere til og heale andre. Neden for kan du læse hele undervisningsplanen og temaerne for de enkelte aftener i detaljer.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle kan være med! Både begyndere, let øvede og øvede. Teknikkerne er enkle. Via din intuition og åndernes samarbejde med dig, vil vi kunne skabe et kæmpe livsforvandlende energifelt som gruppe. Vores forskellige skæbner, evner og erfaringer vil kun være en fordel for gruppen, så vi kan inspireres af hinanden. Jeg støtter begynderne og udfordrer de øvede, og jeg assisterer og videreudvikler selvfølgelig jer alle. Jeg vil øse ud af mine 16 års erfaringer som medie og healer. Erfaring, der gør at jeg ved, hvilke teknikker, der virker, og så har jeg sorteret al det uvirksomme fyld fra, så du får effektive redskaber i dit healende medieskab.

UNDERVISNINGSPLANEN FOR DE ENEKLTE GANGE
Denne undervisningsplan ligger fast, så vidt angår aftenernes temaer. Hver gang er der indføring i teori og teknikker og mindst en meditation (ofte er der flere). Når jeg hvem, der tilmeldes så skræddersyr jeg de mange praktiske øvelser, så de passer præcist til jer, der tilmeldes, og til hvad, guiderne løbende fortæller mig, er godt at træne med jer. Du ved altså i store træk, hvad du går ind til ved tilmelding.

1. aften - torsdag den 30. januar
Velkomst & introduktion til Medieskabs-MIX-forløbet.
Essensen i meditation. Du og din sjæl/ånd som porten til Universet og åndeverdenen.
Sådan udfører du Spirituel Healing. Selvhealing og healing på andre.
At tale åndsk: Intuitioner fra Hjertet og Universet – både til dig selv og til andre. Forskelle og ligheder på clairvoyance, intuition, inspiration og kanalisering. Samme suppedas? Eller vidt forskellige ingredienser?
Meditation som afslutning på aftenen: Dit andet Jeg – dit åndelige Jeg.

2. aften – torsdag den 13. februar
Meditation: Sæt gang i svingninger i dine clairvoyante energicentre!
Clairvoyance: At sanse og opnå glimt af den energimæssige virkelighed ved at udfase bevidstheden om den omgivende fysiske virkelighed.
Åndens sprog (åndsk): Variation af øvelser, der viser dig, hvordan du er clairvoyant, og hvor præcis din clairvoyance er. Træning af akkuratesse.
Sjælens iboende visdom: Selvhealende meditation på hvem din sjæl er omme bag virkelighedens maske – din INDRE verden og viden.

3. aften – torsdag den 27. februar
Meditation – de tidligere livs healings-erfaringer hentes frem igen til at styrke dig i dit healer-arbejde i denne inkarnation/dette liv.
At skelne mellem villet intuition og modtaget intuition: Når du bruger din intuition/når din intuition bruger dig. Forskellen på at hente/finde svar og på at modtage indsigt.
At skelne mellem, hvor du prøver at bestemme, hvad der skal heales for hos den anden, og på når Universet bestemmer. Oplever vi en forskel der?
At heale med kærligheden fra Universet contra intuitiv healing af sansede ubalancer. Det samme med budskaber: At kanalisere budskaber med kærligheden i Universet til en anden, og den eventuelle forskel på, hvad vi tror, vi skal sige til den anden. Er der virkelig forskel?
Afslutnings meditation: Hvem er du nu?

4. aften – torsdag den 5. marts
Opvarmningsmeditation: tæthed med ånderne.
Åndesansning. Sansning af de afdøde og guiderne. At tale åndsk (energisprog) med ånderne. Hvilke ånder er omkring os, og hvad vil de?
At samarbejde med dine guider i healingen: Når guiderne tilføjer deres healing gennem dig til både dig (selvhealing) og til andre, hvor de er agenter for Universet. Teori, teknik, udførelse.
Inspiration fra guiderne til dig selv: Skriv et spørgsmål på noget, der optager dig dybt i dit liv, og de andre kanaliserer svar til dig uden at kende dit spørgsmål.

5. aften – torsdag den 26. marts
Meditation: Sansning af de afdøde og deres healende energi.
Fra sansning af frem til kommunikation med de afdøde: En enkel virksom metode til afdødekontakt, der er en vandretur rundt i den afdødes liv/tanker/følelser med den afdøde selv som rejseføreren. At blive ført af de afdøde er at lade sig blive henført til en åndelige virkelighed. At tale fra den afdødes hjerte og bevidsthed. At give både healende budskaber og energihealing fra de afdøde til deres levende pårørende.
Afslutnings meditation: Optræder en af dine egne afdøde som en slags guide for dig?

6. aften – torsdag den 16. april
Healings-konstellationer (grupperinger). Meditation: At forbinde sig med en hel gruppe af guider/healere i den åndelige verden. At være del af et åndeligt healings-fællesskab. Gruppehealing hvor vi er flere healere om en modtager: Stort energifelt.
Indføring i teorien om chakraerne. Observation af chakraer – hvordan grupperes den modtagne healing hos modtageren? Chakra-udvekslings healing som gruppehealing. Hvilke chakraer aktiveres hos healerne og hos modtagerne?
Hvilke guider interesserer sig for gruppehealing: Healing i cirkelformation (alle healer på en gang) og sender healing ud i verden, hvor den behøves (fjernhealing).
Afslutnings meditation: Dine chakraer er dit liv – hvad siger guiderne og Universet til dig derom? Energi-dialog og selvindsigt.

7. aften – torsdag den 23. april
Eksperimenterende meditation: at skue og sanse ind i fremtiden.
Forviden: At stole på de budskaber og den healing, der kommer til dig, INDEN du ved, hvem du skal give inspiration og healing til.
Dyb hengivelse og overgivelse af kontrollen over dit sinds processer til ånderne: Trance-tilstanden og bevidstheds-sammensmeltning med guiderne. Først som meditation og dernæst som kanaliserings-øvelse i ”halvsovende” tilstand, hvor din egen mentale censur er sløvet: Hvilke budskaber kommer igennem dig nu?
Healing med guiderne i ”halvsovende” tilstand, hvor guiderne doserer healingen og din egen årvågenhed/nysgerrighed sløves og dæmpes. Hvordan føles denne healing af modtageren?
Afslutnings meditation: Taksigelse til Universet og guiderne.

8. aften – torsdag den 7. maj
Healings-Interstellationer. Opvarmnings-meditation: Kontakt med al det, du har lært indtil videre, og med de ånder, du nu har en relation til som medie.
Interstellationer: Gruppehealing, healerne bevæger sig i rummet rundt om modtageren, mens der gives først healing og så kanaliserede budskaber fra modtagerens sjæl, fra Universet, fra modtagerens guider og afdøde og fra healernes guider i et intenst flow for at bibringe modtageren et væld af sjæleindsigt og livs-healing. Alle kommer til at prøve at være modtageren og derfor tager dette en hel aften. Det er en utroligt dybdehealende metode, som vi kan kun kan gøre som gruppe, og derfor er det en sand gave, vi giver til hinanden.
Afslutnings meditation: Fyld din energi op hurtigt!

9. aften – torsdag den 28. maj
Kort meditation: Guidernes reaktioner på din modtagne interstellation sidst.
Hvordan man udfører healing og give budskaber på klienter. En kort snak om, hvordan man skal forholde sig som healer til en (fremmed) klient, hvis I ønsker at bruge de lærte teknikker uden for gruppen: Etik og passe godt på både klienten og dig selv.
Undersøgelse af energilagene i et menneske som fx:
- Fortid, nutid, fremtid
- Lys/skygge/centrum/marginaler
- Sår/sundhed/svaghed/styrke
- Krop/sind/ånd
- Alene/social/familie/fællesskab/venskab
- Optimisme/pessimisme/apati/sympati/ekstase/depression
Hvordan sanser du disse lag? Undersøge om et menneske har ubalance i lagene og give healing og indsigter fra guiderne derpå.
De afdødes lag: Sanse en afdøds lag ved, at den afdøde lader dig vandre rundt i de vedkommende lag og tale herom til modtageren: Er der nogle nedarvede lag, som går igen fra afdød til modtager? Hvad har den afdøde at sige herom? Og hvilken lag-healing vil den afdøde give gennem dig til modtageren?
Afslutning: I skal vælge hvilke øvelser I ønsker den næste og sidste gang i forløbet. Nogle øvelser I gerne vil gøre igen og/eller videreudvikle, eller måske har I nogle idéer til noget nyt, vi kan prøve af?

10. aften – torsdag den 4. juni
Meditation: At være til og leve her og nu – åndelig bestyrkelse.
De øvelser, som I valgte den forrige gang vi sås.
Afslutning del 1: Gruppehealing af os alle sammen, hvor vi sender healing ud til vores egen fremtid. Taksigelse til Universet og ånderne.
Afslutning del 2: Feed back jer alle individuelt af mig på jeres udvikling. Fælles feed back på hele forløbet. Taksigelse til os selv og hinanden.

GODKENDELSE
Jeg skal godkende dig, da det er vigtigt at jeg føler, at jeg kan være den rette underviser for dig, og du den rette elev for mig. Du opnår godkendelse ved at skrive et lille optagelsesbrev til mig, og derefter får du hurtig besked.

OPTAGELSESBREV
Jeg skal have et lille optagelsesbrev til mig på minimum en ½ og max én A4 side: En ½ A4 side om, hvad du har trænet og kan eller ikke kan inden for healing, afdødekontakt og guidekontakt, og en ½ A4 side om hvad er din personlige hensigt med at tage dette mixforløb hos mig?
Optagelsesbrevet må IKKE være længere end den ene A4 side. Brevet er ikke ment som en overtalelse af mig til at optage dig eller en opsummering af alt, hvad du har prøvet. Det er en hjælp til mig til at forstå, hvor meget du allerede kan, og til at forstå din hensigt med at være medie, så jeg bedst kan assistere dig. Jeg kan ikke godkende dig, før jeg har modtaget dette brev fra dig per mail. Om du er ordblind eller staver forkert eller andet er mig totalt ligegyldigt: Det er meningen og indholdet, jeg er interesseret i, ikke din retstavning eller din skrivekunst.
OBS! Her på hjemmesiden finder du den praktiske tilmeldingsblanket, hvorfra du kan skrive til mig ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden

UNDERVISNINGSGANGENE
Undervisningen ligger 10 torsdag aftener kl. 19.00 – 22.00. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte mad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent. Døren låses kl. 19.00, og derefter er der ingen adgang.

ANTAL DELTALGERE
Max deltagerantal er 15 personer. Minimum er 8 deltagere.

DATOER i 2020

Dato Tid Uge

1. torsdag den 30. januar kl. 19.00 – 22.00 uge 5 Opstart

2. torsdag den 13. februar kl. 19.00 – 22.00 uge 7

3. torsdag den 27. februar kl. 19.00 – 22.00 uge 9

4. torsdag den 5. marts kl. 19.00 – 22.00 uge 10

5. torsdag den 25. marts kl. 19.00 – 22.00 uge 13

6. torsdag den 16. april kl. 19.00 – 22.00 uge 16

7. torsdag den 23. april kl. 19.00 – 22.00 uge 17

8. torsdag den 7. maj kl. 19.00 – 22.00 uge 19

9. torsdag den 28. maj kl. 19.00 – 22.00 uge 22

10. torsdag den 4. juni kl. 19.00 – 22.00 uge 23 Afslutning

I alt 30 timers undervisning fordelt på 10 gange.

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedato neden for) eller med en fair økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. For at sikre at du får al din undervisning i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i december, hvor eventuel aflyst undervisning kan afholdes:

RESERVE-DATO:
Reserve torsdag den 18. juni kl. 19.00 – 22.00 uge 25 Reserve

PRIS OG BETALING OG SAMLERABAT
Den samlede pris for hele udviklingsforløbet er 6.100 kr., som opnås ved at betale det fulde beløb på én gang ved tilmelding dog allersenest den 3. januar 2020.

Ratebetaling: Der kan også betales over 6 gange i form af et depositum på 1.250 kr. ved tilmelding senest den 3. januar 2020. Derefter betales der én rate på 1.050 kr. den første i måneden i de 5 resterende måneder forløbet varer. Bemærk at det er dyrere at betale i rater: i alt kr. 6.500,- Du sparer kr. 400,- ved at betale på én gang. Kvitteringer udstedes i takt med dine indbetalinger. Udspecificerede indbetalinger og kontonummer står nedenfor under Praktiske oplysninger.

Samle-rabat: Hvis du tilmelder dig flere af de lange forløb (fra januar til juni) her i foråret 2020, så giver jeg dig rabat som følger:
- Vælger du, at gå i 2 forløb giver jeg rabat en rabat på 600 kr. på forløb nummer 2, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.
- Væger du, at gå i 3 forløb giver jeg (udover den ovennævnte rabat på 600 kr. på forløb nummer 2) en rabat 950 kr. på forløb nummer 3, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted: Klinik Gadevang, Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

Tid: Kl. 19.00-22.00 hverdagsaftener. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte aftensmad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

Mødetiden: Mød gerne op 10 minutter før start og drik en kop te/kaffe sammen med mig. Dørene lukkes og låses præcis kl. 19.00. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker, pen og papir, skriveunderlag.

Servering: Te, kaffe, chokolade & snack.

Betaling: Samlet pris 6.100 kr. Betales på én gang senest den 3. januar 2020 på konto i Danske Bank reg.nr 1551 kontonr. 4642372386 mærket ”MIX” + dit navn.

Eller du kan betale i rater: Depositum på kr. 1.250,- ved tilmeldingen dog senest den 3. januar 2020 og efterfølgende 5 rater på kr. 1.050,-, som står udspecificeret neden for, på konto i Danske Bank reg.nr 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum kr. 1.250,- indbetales senest 3. januar 2020 mærket ”MIX dep.” + dit navn

1. rate 1.050,- kr. betales senest 1. februar mærket ”MIX1” + dit navn.
2. rate 1.050,- kr. betales senest 1. marts mærket ”MIX2” + dit navn.
3. rate 1.050,- kr. betales senest 1. april mærket ”MIX3” + dit navn.
4. rate 1.050,- kr. betales senest 1. maj mærket ”MIX4” + dit navn.
5. rate 1.050,- kr. betales senest 2. juni mærket ”MIX5” + dit navn.

Bemærk at det er dyrere at betale i rater i alt kr. 6.500,- Du sparer kr. 400,- ved at betale på én gang. Kvitteringer udskrives i takt med indbetalingerne, og udleveres på undervisningsgangene.

Du binder dig til hele forløbet og dermed til betalingen af det fulde beløb.

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding enten direkte eller meget gerne fra min hjemmeside. (Husk optagelsesbrevet). Gå ind på min hjemmeside – her finder du den praktiske tilmeldingsblanket, hvorfra du kan skrive til mig ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden: https://www.tsnielsen.com/dk/formation/page/21-avanceret-medie-mentorprgram Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan du indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum depositum senest den 3. januar 2020.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max 15. Minimum er 8 deltagere.

Kontakt: Mobiltlf.nr. 26244682 (læg besked eller send SMS) eller send en besked her på min hjemmeside hvor du også finder tilmeldingsblanketten ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden. Så får du hurtigt svar tilbage fra mig.

Jeg svarer gerne på uddybende spørgsmål om mixforløbet og din fremtidige deltagelse i gruppen, så tøv ikke med at skrive/ringe til mig! Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer og Universet og ånderne!
Kærligst Thomas 

Tilmeld dig

Tilmelding: Medieskabs-Mix