Avanceret Medie Mentorprgram

Avanceret Medie Mentorprgram   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Onsdag 15. januar 2020

 • Slutdato:

  Onsdag 3. juni 2020

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  6.300,00 kr.

Uddannelser

DU - SAMTIDENS ÅNDELIGE INSPIRATOR!


Avanceret Mentorprogram i afdødekontakt og guidekontakt

Udvikling af medieskabet så det passer til den åndelige samtid, vi lever i nu, med relevante budskaber fra den åndelige verden til nutidens mennesker. Fornyelse af formen i afdødekontakterne, så de undgår at blive en lang opremsning af kedelige fakta men indeholder oplysninger, der faktisk OP-LYSER, og som levendegøres af den afdødes personlige livsfortælling og dybtfølte budskaber til både sine egne pårørende og til alle. Gøren op med skrønerne om, at 1) den afdøde kun har budskaber til deres egne pårørende, og at 2) guiderne giver personlig vejledning kun til mediet og kun filosofi/poesi til andre:
Lad inspirationen fra dine guidekontakter udvikle dine afdødekontakter og omvendt!

UNDERVISNING ¤ MENTORSAMTALER ¤ MASTERCLASSES
TRÆNING PÅ INVITERET PUBKLUM MED BÅDE MODTAGER- OG UNDERVISER-FEEDBACK
Underviser & Mentor: clairvoyant medie Thomas Sonne Nielsen
10 onsdage fra januar til juni 2020 kl. 19.00 til 22.00 samlet pris 6.300 kr.
Kun for øvede og meget øvede
Vi har fokus på sansningen af og dialogen med de afdøde og med guiderne for at levendegøre medieskabet og bryde overleverede og begrænsende vaner, så den åndelige verden kan aflevere sine vedkommende budskaber til samtiden med dig som inspirator/medie så frit og opløftende som muligt!

VELKOMMEN til dette avancerede og specielle undervisnings- og mentorprogram i medieskab med særlig fokus på videreudviklingen af kontakt til afdøde og til guider. Vi vil lytte til budskaberne fra ånderne om at forny formerne og ikke være bange for at give åndernes budskaber videre, hvor filosofiske eller poetiske eller etiske eller religiøse eller politiske eller konkrete disse budskaber end måtte være. Vi ved nemlig, at ånderne vil det bedste ikke kun for det enkelte menneske men også det bedste for hele menneskeheden. Vi vil gøre os til modige talerør for ånderne og Universet og derved vise vores samtid, at de problemstillinger og livsværdier vi har og udlever i dag, i høj ligger den åndelige verden på sinde.

TRÆNINGENS EMNER
Du bliver trænet til at turde være både den jordiske og åndelige samtids inspirator med støtte, indflydelse og kærlighed fra guiderne. Vi vil gøre op med det gammeldags ry, som guiderne har fået, fordi de HAR LEVET. Men faktisk er hverken guiderne eller de afdøde agenter fra fortiden men fra FREMTIDEN: De lever i den verden, som vi selv skal leve i efter vores egen død (fremtid), og deres verden indeholder allerede mange af de inspirationer, opfindelser, handlemåder og menneskelige værdier, som vi kommer til at modtage og udforme/skabe på jorden i vores nærmeste fremtid. Lad os derfor forny kontakten med ånderne, så denne inspiration gives videre til en menneskehed, der mere end nogensinde savner konkret inspiration til at skabe positive forandringer for hele kloden og for den enkelte. Vi vil ikke reducere guiderne til at kun at være personlige vejledere eller givere af abstrakt filosofi. Vi vil give dem det konkrete vibrerende ord og være kanalen for deres talestrøm. Vi også høre hvilke kollektive budskaber vores kære afdøde kan komme med til menneskeheden og ikke kun reducere dem til at tale om deres fortid gennem faktuel beskrivelsen af deres jordiske forgangne liv og deres personlige kærlighed til de efterladte. Vi vil høre, hvordan de nu ser tilbage på i deres jordiske liv, og hvad de tænker om livet nu i deres igangværende åndelige liv. Vi vil forny formen, som afdødekontakt er blevet vanemæssigt presset ned i: en opremsning af konkret fakta, lidt personlighed, lidt følelser delt med den pårørende og et budskab. Vi vil give den afdøde lov til at blive en person igen – ikke en række af information – men en LEVENDE, der portrætteres af mediet. Den afdøde får lov til at fortælle sin livshistorie og sine indsigter og budskaber til både den pårørende men også sine budskaber om det at leve på jorden og i himlen videre til alle, der vil høre på det som inspiration og vidnesbyrd fra himlen.

KRAV TIL DIN DELTAGELSE – DIT ØVEDE NIVEAU – MENTOR-STØTTE
Kravet er, at du allerede kan lave en afdødekontakt, som kan blive genkendt af en modtager og videregive budskaber fra den afdøde. Du kan også sanse din egne guider og give inspirationer og budskaber videre fra dem. Dvs. du er enten udøvende medie, hvor du er klar til at give dine evners gaver videre til at andre mennesker ved at arbejde for åndeverdenen, eller du er på nippet til at blive udøvende medie, og har allerede gjort dig din grundtræning i grupper og cirkler, hvor du har trænet med ligesindede. Du ønsker nu at bringe dine evner ud i verden til andre mennesker, men du mangler lidt støtte og klar vejledning til at have tillid nok til at turde håndtere både den åndelige verden og den jordiske verden på én gang og især også til at håndtere din egen nervøsitet og forvandle din usikkerhed til mod og arbejdsenergi. Denne lille mentorgruppe vil give dig det særlige miljø, hvor du får min støtte og vejledning, og hvor du får en tryg situation med et inviteret publikum at øve dig på og med. Du vil i særlig høj grad eksperimentere med måden, du udfører kontakten til åndeverdenen på, og med måden, du giver budskaber videre på, sammen med dine medstuderende. Der er decideret mentor-samtaler undervejs i forløbet, hvor jeg giver dig feedback på din udfoldelse og vækst, og hvor du kan tage forskellige problemstillinger eller vanskeligheder/udfordringer/ønsker i dit medieskab op. Disse mentor-samtaler er IKKE individuelle, men fælles, da de ikke handler om dit privatliv men om din udøvelse af dit medieskab, og der kan vi alle lære af hinandens udfordringer, erfaringer og indsigter. Er du ikke indstillet på dele med andre og LYTTE til andre – kort sagt at være social – så vil du kun være en lukket individualist, og så er dette mentor-program slet ikke noget for dig. Det handler om at danne en fælles front og støtte hinandens udfoldelse af evnerne og håndtering af kommunikationen med de to verdener for både medieskabets, din og livets berigelse. Så du er nødt til at vælge at være støttende over for de andres medieskab (du behøver ikke støtte deres privatliv eller blive ven med dem), til gengæld får du så også de andres støtte af dit medieskab + min støtte, hvilket er en energi-indsprøjtning til din udvikling.

UNDERVISNINGEN: TRÆNING OG MASTERCLASSES
Jeg kommer til at gennemgå de moderne tanker om medieskabets afdødekontakter og guidekontakter, og så laver vi øvelser i dem. Nogle af øvelserne er 2 og 2 og andre gange er det masterclasses, hvor en af jer er oppe foran resten af gruppen for at træne håndtering af videregivelsen til jordiske mennesker og dermed få erfaring i håndteringen af nerverne i NUET. Medieskab er nuet kunst, som kræver tillid og mod. I masterclassene kan jeg se hele din måde at starte, udføre og afslutte dine kontakter på, så du får feedback på disse ting, hvorimod det ser jeg ikke, når I arbejder 2 og 2, men der kan jeg hjælpe flere af jer med udvalgte problemstillinger på kortere tid. I masterclass kan I andre lære af den feedback, jeg giver af den udøvende, og I kan også bidrage med jeres konstruktive feedback til hinanden.

LEKTIE: MEDITATION FOR AT OPBYGGE DIT VENSKAB MED ÅNDERNE
Undervejs i hele forløbet forventer jeg, at du afsætter tid derhjemme og på egen hånd sætter dig TIT OG OFTE i meditation, hvor du inviterer guiderne og de afdøde til at udveksle og samtale med dig. Det kan gøres kort eller langt – det er op til dig, men gør du det IKKE, bliver du et mindre åndeligt funderet medie. Instruktion hertil gives den første undervisningsgang.

TRÆNING AF KONTAKT TIL AFDØDE & GUIDER FOR ET INDBUDT PUBLIKUM
Efter vi har trænet et par gange (se undervisningsplan længere nede), vil jeg invitere et lille publikum af fremmede men forstående mennesker ind, som I kan øve på: I skal en efter en stille jer op foran publikum og enten lave en afdødekontakt med budskab eller en guidekontakt med budskab – eller begge dele - til publikum. Du får min støtte undervejs men kun hjælp, hvis du beder om det, for at du kan lære at stole på ånderne og på dig selv og give videre til glæde for de jordiske mennesker. Du får en feedback fra din modtager blandt publikum og af mig. Dette er en tryg ramme for at øve sig i håndtere den nervøsitet, der fremkaldes af det indbudte publikums tilstedeværelse, og som vi ikke opnår samme grad af, når I kun træner på de andre medier i gruppen. Håndtering af nerver er essentiel for et flyvende medieskab og åbner op for en total frihed i udfoldelsen.

MENTOR-SAMTALERNE – EN LILLE GRUPPE – AT VÆRE SOCIAL
Som skrevet oven for så bliver mentor-samtalerne taget i fællesskab, for emnerne handler ikke om dit privatliv (påvirker dit privatliv din udfoldelse af dit medieskab, så må du booke og betale for en individuel tid hos mig, da dette ikke vedkommer de andre eller den fælles træning). Jeg agter at lave en lille gruppe på mellem minimum 6 og maksimum 10 deltagere for at sikre at der er tid til udfoldelse og feedback til alle. I mentorsamtalerne giver jeg dig feedback på din udvikling og vækst mens alle hører det, så vi alle kan opnå indsigter via hinandens erfaringer OG BAKKE OP OM DE ANDRES UDVIKLING. Er du en egoistisk individualist, vil du hade dette mentor-program hos mig, så jeg ser gerne, at du kun melder dig, hvis du er i stand til både at fokusere på dig selv og på andre og give kærlig konstruktiv feedback: i virkeligheden at være i stand til at behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Er du ikke i stand til dette, bliver du fjernet fra mentor-programmet. Man kan sagtens udfolde sin egne individuelle gaver og samtidig være social og kærlig. Man bliver ikke bedre af at holde andre nede, men ved at alle løfter hinanden op.

UNDERVISNINGSPLANEN FOR DE ENEKLTE GANGE
Denne undervisningsplan ligger fast for så vidt angår de aftener, som er 4 ud af 10, hvor der er publikum på, men er ellers så løs i sit indhold, at jeg kan skræddersy det, så det passer præcist til jer, der tilmeldes, og til hvad, guiderne løbende fortæller mig, er godt at indsætte. Så du ved i store træk, hvad du går ind til ved tilmelding.

1. aften - onsdag den 15. januar
Velkomst & introduktion til mentorforløbet.
Det essentielle: Sansningen og dialogen med den åndelige verden. Formålet med kommunikation fra den åndelige verden. Hvilken slags inspirator ser du dig selv som?
Kort meditation.
Træning af afdødekontakt: Opvarmning 2 og 2.
Fornyelse af formen fokus på den afdødes person og livsfortælling og budskaber fra den anden verden til denne verden i form af en stribe masterclasses i afdødekontakt

2. aften – onsdag den 29. januar
Ultrakort opvarmnings-meditation: Tæthed med ånderne.
Træning 2 og 2: Budskaber fra guiderne.
Masterclasses: Etablering og videreudvikling af guidekontakterne – at lytte inderligt til og videregive deres tanker og budskaber til inspiration for vores samtids mennesker, både som individer og grupper.
MENTOR-SAMTALE MED THOMAS (fælles)
Lær at lytte til dine guiders feedback til konstruktiv brug for dig selv.

3. aften – onsdag den 12. februar
Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
Afdødekontakter og guidekontakter til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver en afdødekontakt og en guidekontakt, med min støtte og hjælp. Fokus: at turde følge inspirationen fra ånderne i stedet for at køre en fast opskrift på kontakt igennem.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.

4. aften – onsdag den 4. marts
Kort opvarmningsmeditation.
Livsfortællingens mange muligheder og dimensioner: At forstærke afdødekontakten ved at fortælle den afdødes livshistorie ud fra JEG-perspektivet og/eller ESSENS-perspektivet, der opnås via sammensmeltningen med den afdødes bevidsthed. Træning afdødekontakt 2 og 2.
Masterclasses (alle skal op en efter en): Guide-kontaktens budskaber fortalt ud fra JEG/ESSENS-perspektivet – at føle at du bliver til din guide – virker det frigørende for dig som medie og beriger det budskabets flow og udfoldelse?
MENTOR-SAMTALER MED THOMAS og fælles udveksling.

5. aften – onsdag den 25. marts
Opvarmningsmeditation.
Masterclasses og træning 2 og 2: Livsfortællingens mange muligheder og dimensioner: At åbne dit sind for, at den afdøde både kan tale om sit liv og sende de følelser og tanker, DE HAVDE EN GANG samt de følelser og tanker, DE HAR NU, og hvordan kan du sanse forskel på de to lag, og hvad får den afdøde ud af at jonglere mellem de to lag?
At jonglere mellem guidens egne tanker og de tanker der kommer fra et helt kollektiv af guider, guidernes guider! Træning 2 og 2.
MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) hvad har du lært, erfaret indtil nu og hvad vil du gerne eksperimentere videre med og hvordan?

6. aften – onsdag den 15. april
Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
Afdødekontakter og guidekontakter til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver 2 (eller flere) afdødekontakt og guidekontakt, med min støtte og hjælp.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.

7. aften – onsdag den 22. april
Tema aften – hvad er specielt ved dig som medie og inspirator? Meditation hvor du lytter til, hvordan ånderne gerne vil bruge dig og eksperimentere for at videreudvikle: Hvad indeholder du af menneskelige og åndelige specialiteter og kvaliteter?
2 og 2 eksperimenter med form og indhold i dine afdødekontakter!
Masterclasses – halv-trance/Indflydelse, hvor guiderne lægger tanken i dit sind og ordet på din tunge. At droppe din mentale censur og dit sikkerhedsfilter – stoppe med sigte (redigere) inspirationen. Ytringsfrihed til guiderne!!!!

8. aften – onsdag den 6. maj
Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
Afdødekontakter og guidekontakter til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver 2 (eller flere) afdødekontakt og guidekontakt, med min støtte og hjælp, DENNE GANG FOR I LOV TIL AT PRØVE VILDE EKSPERIMENTER AF. PUBLIKUM FORBEREDES HERPÅ VED DERES TILMELDING, SÅ DE ER 100% INDFORSTÅEDE!
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse og eksperimenter.

9. aften – onsdag den 27. maj
Kort meditation.
Tema – når der er flere kommunikatorer i den samme kontakt: Enten flere afdøde eller guider, eller guidernes guider eller når mediet kanaliserer fra en hel gruppebevidsthed: Hvordan differentierer man? Masterclasses i gruppe-kommunikation.
2 og 2 eksperimenter med flere afdøde i en kontakt og flere guider/typer af kollektiv bevidsthed i en kontakt. Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles): Evaluering af de nye former contra den klassiske formidlingsmodel (se jeg beskrev øverst i introduktionens motivation) – for og imod. Hvad har du lyst til gøre fremadrettet?

10. aften – onsdag den 3. juni
Hurtig forberedelses-meditation. Afdødekontakter til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver en afdødekontakt og en guide kontakt, hvor der kan jongleres mellem flere afdøde eller guider eller guiders guider eller grupper af bevidstheden i den åndelige verden, med min støtte og hjælp.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.
Opsamling og afslutning på hele mentor-forløbet.

ADGANGSKRAV
Adgangskravet er du skal kunne opfører dig kærligt over for dig selv og andre (og mig tak!) på den menneskelige front og på den faglige front skal du kunne genkende dig selv i en af disse beskrivelser:

1) Du kan allerede lave en afdødekontakt, som kan blive genkendt i store træk af en modtager og videregive budskaber fra den afdøde. Du kan også sanse din egne guider og give inspirationer og budskaber videre fra dem. Dvs. du er udøvende medie, hvor du er klar til at give dine evners gaver videre til at andre mennesker ved at arbejde for åndeverdenen.

Eller:

2) Du har et ønske/håb om at blive eller er lige på nippet til at blive udøvende medie, og har allerede gjort dig din grundtræning i grupper og cirkler, hvor du har trænet med ligesindede og nu ønsker du at bringe det ud i verden til andre mennesker, men du mangler lidt støtte og klar vejledning til at have tillid nok til at turde håndtere både den åndelige verden og den jordiske verden på fri og autentisk måde og især også til at håndtere din egen nervøsitet og forvandle din usikkerhed til mod og arbejdsenergi.

VIGTIGT: DU BEHØVER SLET IKKE AT VÆRE ET PROFESSIONELT MEDIE!
Du behøver slet ikke at være eller sigte på at blive et professionelt medie med egen virksomhed. Der findes masser af skønne hobby-medier, der er mindst ligeså gode og vigtige som de professionelle! Den åndelige verden skelner ikke til virksomhed eller ej, men til hvilken sjæl, du er, og hvordan du har lyst til at tjene og hjælpe den åndelige verden og dine medmennesker. Så her i mentorforløbet er der fokus på at bringe medieskabet til levende mennesker, men ingen som helst fokus på at gøre det til en virksomhed. Ønsker du dog at gøre det til din virksomhed (eller er det allerede din virksomhed), er denne træning super til at øve dig i trygge rammer og eksperimentere for at finde din frihed i dit medieskab, så det vedbliver at være levende for dig også.

GODKENDELSE
Jeg skal godkende dig, da det er vigtigt at jeg føler, at jeg kan være den rette underviser og mentor for dig, og du den rette elev for mig. Du opnår godkendelse ved at skrive et lille optagelsesbrev til mig, og derefter får du hurtig besked.

OPTAGELSESBREV
Jeg skal have et lille optagelsesbrev til mig på minimum en ½ og max én A4 side: En ½ A4 side om, hvad du har trænet og kan inden for afdødekontakt og guidekontakt, og en ½ A4 side om hvad er din personlige hensigt med at tage dette mentorforløb hos mig?
Optagelsesbrevet må IKKE være længere end den ene A4 side. Brevet er ikke ment som en overtalelse af mig til at optage dig eller en opsummering af alt, hvad du har prøvet. Det er en hjælp til mig til at forstå, hvor meget du allerede kan, og til at forstå din hensigt med at være medie, så jeg bedst kan assistere dig. Jeg kan ikke godkende dig, før jeg har modtaget dette brev fra dig per mail. Om du er ordblind eller staver forkert eller andet er mig totalt ligegyldigt: Det er meningen og indholdet, jeg er interesseret i, ikke din retstavning eller din skrivekunst.
OBS! Du den praktiske tilmeldingsblanket ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden.

UNDERVISNINGSGANGENE
Undervisningen ligger 10 onsdag aftener kl. 19.00 – 22.00. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte mad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent. Døren låses kl. 19.00, og derefter er der ingen adgang.

ANTAL DELTALGERE
Max deltagerantal er 10 personer. Minimum er 6 deltagere.

DATOER i 2020

Dato Tid Uge

1. onsdag den 15. januar kl. 19.00 – 22.00 uge 3 Opstart

2. onsdag den 29. januar kl. 19.00 – 22.00 uge 5

3. onsdag den 12. februar kl. 19.00 – 22.00 uge 7

4. onsdag den 4. marts kl. 19.00 – 22.00 uge 10

5. onsdag den 25. marts kl. 19.00 – 22.00 uge 13

6. onsdag den 15. april kl. 19.00 – 22.00 uge 16

7. onsdag den 22. april kl. 19.00 – 22.00 uge 17

8. onsdag den 6. maj kl. 19.00 – 22.00 uge 19

9. onsdag den 27. maj kl. 19.00 – 22.00 uge 22

10. onsdag den 3. juni kl. 19.00 – 22.00 uge 23 Afslutning

I alt 30 timers undervisning fordelt på 10 gange.

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedato neden for) eller med en fair økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. For at sikre at du får al din undervisning i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i december, hvor eventuel aflyst undervisning kan afholdes:

RESERVE-DATO:
Reserve onsdag den 16. juni kl. 19.00 – 22.00 uge 25 Reserve

PRIS OG BETALING OG SAMLERABAT
Den samlede pris for hele udviklingsforløbet er 6.300 kr., som opnås ved at betale det fulde beløb på én gang ved tilmelding dog allersenest den 9. december 2019.

Ratebetaling: Der kan også betales over 7 gange i form af et depositum på 1.000 kr. ved tilmelding senest den 9. december 2019. Derefter betales der én rate på 950 kr. den første i måneden i de 6 måneder forløbet varer. Bemærk at det er dyrere at betale i rater: i alt kr. 6.700,- Du sparer kr. 400,- ved at betale på én gang. Kvitteringer udstedes i takt med dine indbetalinger. Udspecificerede indbetalinger og kontonummer står nedenfor under Praktiske oplysninger.

Samle-rabat: Hvis du tilmelder dig flere af de lange forløb (fra januar til juni) her i foråret 2020, så giver jeg dig rabat som følger:
- Vælger du, at gå i 2 forløb giver jeg rabat en rabat på 600 kr. på forløb nummer 2, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.
- Væger du, at gå i 3 forløb giver jeg (udover den ovennævnte rabat på 600 kr. på forløb nummer 2) en rabat 950 kr. på forløb nummer 3, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted: Klinik Gadevang, Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

Tid: Kl. 19.00-22.00 hverdagsaftener. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte aftensmad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

Mødetiden: Mød gerne op 10 minutter før start og drik en kop te/kaffe sammen med mig. Dørene lukkes og låses præcis kl. 19.00. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker, pen og papir, skriveunderlag.

Servering: Te, kaffe, chokolade & snack.

Betaling: Samlet pris 6.300 kr. Betales på én gang senest den 9. december 2019 på konto i Danske Bank reg.nr 1551 kontonr. 4642372386 mærket ”såi” + dit navn.

Eller du kan betale i rater: Depositum på kr. 1.000,- ved tilmeldingen dog senest den 9. december 2019 og efterfølgende 6 rater på kr. 950,-, som står udspecificeret neden for, på konto i Danske Bank reg.nr 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum kr. 1.000,- indbetales senest 9. december 2019 mærket ”såi dep.” + dit navn

1. rate 950,- kr. betales senest 2. januar 2020 mærket ”såi1” + dit navn.
2. rate 950,- kr. betales senest 1. februar mærket ”såi2” + dit navn.
3. rate 950,- kr. betales senest 1. marts mærket ”såi3” + dit navn.
4. rate 950,- kr. betales senest 1. april mærket ”såi4” + dit navn.
5. rate 950,- kr. betales senest 1. maj mærket ”såi5” + dit navn.
6. rate 950,- kr. betales senest 2. juni mærket ”såi5” + dit navn.

Bemærk at det er dyrere at betale i rater i alt kr. 6.700,- Du sparer kr. 400,- ved at betale på én gang. Kvitteringer udskrives i takt med indbetalingerne, og udleveres på undervisningsgangene.

Du binder dig til hele forløbet og dermed til betalingen af det fulde beløb.

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding enten direkte eller meget gerne fra min hjemmeside (Husk optagelsesbrevet). Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan du indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum depositum senest den 9. december 2019.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max 10. Minimum er 6 deltagere.

Kontakt: Mobiltlf.nr. 26244682 (læg besked) eller send en besked her på min hjemmeside hvor du også finder tilmeldingsblanketten ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden. Så får du hurtigt svar tilbage fra mig.

Jeg svarer gerne på uddybende spørgsmål om mentorforløbet og din fremtidige deltagelse i gruppen, så tøv ikke med at skrive/ringe til mig! Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer og Universet og ånderne!
Kærligst Thomas 

Tilmeld dig

Tilmelding: Avanceret Medie Mentorprgram