Ånderne(s) Tegner

Ånderne(s) Tegner   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Mandag 13. januar 2020

 • Slutdato:

  Mandag 8. juni 2020

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  6.100,00 kr.

Uddannelser

INTENSIVT UDVIKLINGS-FORLØB: ÅNDERNE(S) TEGNER


Du er åndernes tegner, og ånderne tegner gennem dig!
- for alle som har lyst til at tegne ud fra åndelige impulser!


10 mandage kl. 19.00 – 22.00 januar til juni 2020
Underviser: clairvoyant medie og ånde-tegner Thomas Sonne Nielsen
Åben for alle, som har lyst til at ånde-tegne!

Dette kreative og åndelige udviklingsforløb er for dig, som gerne vil tegne sammen med ånderne, og især lade ånderne tegne igennem dig. Målet er at frembringe åndernes energibilleder med budskaber og at frembringe portrætter af de afdøde og af guiderne for at videregive deres beskeder både til andre og til dig selv. Alle kan være med! Forløbet kræver ingen forkundskaber hverken i tegning eller clairvoyance eller afdødekontakt. Du får alle teknikkerne på workshoppen. Kan du allerede tegne og/eller bruge dine clairvoyante/mediumistiske evner, får du mulighed for at bruge din erfaring og talenter i alle øvelserne. Det er et udviklingsforløb, så der er god tid til hver øvelse, og der er mange øvelser og stor variation!

MATERIALERNE ER INKLUDERET I PRISEN – PAPIR OG PASTELLER
Jeg stiller alle tegnematerialer til rådighed: bløde pasteller og tegnepapir. De ER inkluderet i prisen. Vi kommer ikke til at bruge andre tegnematerialer, men du kan altid overføre det, du lærer, til andre former for tegning/maling hjemme hos dig selv bagefter: Dog inkluderer jeg et vådt-i-vådt eksperiment med akryl (eller måske akvarel) farver senere i forløbet. Du får selvfølgelig alle tegninger med hjem. Medbring også et kamera (du har sikkert et i din telefon), så du kan tage billeder af de teknikker, jeg viser på tavlen.

FOKUS:
Der er 2 sider af samarbejdet omkring frembringelsen af åndelige tegninger. Den ene er vores egen tegne-glæde som jordiske mennesker og dermed vores tegnevillighed og udtryksfrihed, og den anden side er, hvad ånderne kan inspirere os til at tegne eller ligefrem influere os til tegne ved at sende impulser i vores hænder. Dette samarbejde er fokus for vores forløb, som vil styrke dine egne tegnetalenter (lige meget om du kun kan tegne tændstikmænd eller maler som Monet) og fyre op under din tegneglæde, samt gøre dig til et endnu bedre instrument for ånderne, så kan de måske male som Monet (eller Monet kommer måske selv og maler) gennem dine hænder, fordi du lære at føle og følge deres impulser.
Er du allerede lidt eller måske meget erfaren med at bruge dine evner som medie, så får du muligheden for at kombinere tegning med dine talenter indenfor trance, afdøde- og guide-kontakt. Er du uerfaren som medie, så får du gennem tegningerne og øvelserne, dine første erfaringer og indsigter i, hvordan du kan udfolde dine evner for videregivelse af faktuel information og budskaber fra ånderne.

EMNER:
Vi vil øve en række forskellige discipliner og emner, som gentages med variationer og sættes i forskellige kombinationer:

- Frie intuitive tegninger med inspiration fra egen sjæl og fra Universet.
- Energi-tegninger: at indkredse en energi og indfange dens essens.
- Energi-tegninger med lukkede øjne – at tegne i blinde og stole på din egen intuition.
- Tegninger med lukkede øjne, hvor ånderne sender impulsen til at tegne (trance-tegning).
- Portræt-tegning af afdøde med fakta og budskaber.
- Portræt-tegning af guider med fakta og budskaber.
- Ånderne tegner portrætter af levende personer, som vi kender, men som ikke er fysisk tilstede!
- Livsfortællings-tegninger.
- Tegning af energimønstre: Opfind en visuel kode, som ånderne kan tegne/kommunikere i!
- Tegning af auraens energier.
- Fælles tegninger.
- Tegninger med din ikke dominerende hånd og tegn på hovedet!
- Healings- og mantra-tegninger.
- Eksperimenter med farver og deres virkning og betydning.
- Eksperiment med vådt-i-vådt teknik.
- Kombinationer af alt det ovenstående.
- Valg frie øvelser: Undervejs i forløbet, får du selv lov til at vælge, hvilke discipliner du elsker og fordybe dig i dem.
- Og meget mere, som ånderne vil inspirere mig og jer til undervejs.

Vi starter selvfølgelig med grundteknikker og går meget hurtigt fremad, da de tegneteknikker og mediumistiske metoder til budskaber, jeg underviser i, er lynhurtige. Jeg sammensætter det endelige program, når jeg ved, hvem I deltagere bliver, og lover, at vi kommer igennem alt det ovenstående.

ANTAL MEDLEMMER
For at sikre både en god gruppeenergi og en varieret mulighed for at træne så mange forskellige levende og ånder som muligt er antallet af deltagere sat til minimum 6 og maksimalt omkring 12 medlemmer.
OPTAGELSESBREV (kun for folk jeg ikke kender i forvejen) OG GODKENDELSE.
Hvis jeg IKKE kender dig i forvejen fra mine udviklingsgrupper/foredrag/workshops eller individuelle seancer, skal du skrive et lille optagelsesbrev til mig på minimum en ½ og max én A4 side: En ½ A4 side om, hvad din erfaring (eller manglende erfaring) er med 1) medieskab og clairvoyance og 2) tegning, og om hvad din personlige hensigt med at deltage i tegneforløbet hos mig er?
Optagelsesbrevet må IKKE være længere end den ene A4 side. Brevet er ikke ment som en overtalelse af mig til at optage dig eller en opsummering af alt, hvad du har prøvet. Det er en hjælp til mig til at forstå, hvor meget du allerede kan, og til at forstå din hensigt med at være i denne kreative gruppe, så jeg bedst kan assistere dig. Jeg kan ikke godkende dig, før jeg har modtaget dette brev fra dig per mail. Om du er ordblind og staver forkert eller andet er mig totalt ligegyldigt: Det er meningen og indholdet, jeg er interesseret i, ikke din retstavning eller din skrivekunst. Grunden til, at jeg skal godkende dig, er at det er vigtigt, at jeg føler, at jeg kan være den rette underviser for dig, og du det rette elev for mig. Du skal kunne udøve selvdisciplin og være villig til at hjælpe dine medstuderende og dermed din egen sjæl – uden at det hele tiden handler om anerkendelse af dit ego.
Kender jeg dig allerede fra tidligere (gruppe eller workshops eller individuelle sessioner), behøver du ikke skrive noget optagelsesbrev, med mindre du har lyst til at skrive et: så læser jeg det gerne.
Du finder den praktiske tilmeldingsblanket, hvor du også kan skrive en besked/dit optagelsesbrev ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden.

Mødetid
Hver gang er mødetiden er kl. 18.50, og jeg lukker og låser døren kl. 19.00 præcist, og herefter er det ikke muligt at blive lukket ind, og vi slutter kl. 22.00. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis I møder frem hver gang, og hvis vi kan starte præcis til tiden.

Datoer forår 2020:

1) Mandag 13. januar uge 3 kl. 19.00 til 22.00 opstart

2) Mandag 27. januar uge 5 kl. 19.00 til 22.00

3) Mandag 17. februar uge 8 kl. 19.00 til 22.00

4) Mandag 2. marts uge 10 kl. 19.00 til 22.00

5) Mandag 23. marts uge 13 kl. 19.00 til 22.00

uge 16 ingen undervisning pga. anden påskedag

6) Mandag 20. april uge 17 kl. 19.00 til 22.00

7) Mandag 4. maj uge 19 kl. 19.00 til 22.00

8) Mandag 18. maj uge 21 kl. 19.00 til 22.00

9) Mandag 25. maj uge 22 kl. 19.00 til 22.00

10) Mandag 8. juni uge 24 kl. 19.00 til 22.00 slut

I alt 10 gange: 30 timers koncentreret undervisning

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedatoen neden for) eller med en økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. For at sikre at du får al din trancecirkel i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i juni 2020, hvor eventuel aflyst undervisning afholdes:

Mandag 22. juni uge 25 kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO

Hele farveladen foregår i:
Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (over Apoteket, indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.
Husk nu, at I kan godt komme fra cirka kl. 18.20 og spise jeres aftensmad sammen med mig eller drikke en kop te/kaffe.

PRIS OG BETALING OG SAMLERABAT
Den samlede pris er: 6.100,- kr. OG INKLUDERER ALLE TEGNE-MATERIALER. Denne pris opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 9. december 2019 mærket ”tegne” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386.

Du kan også vælge betale i rater: depositum på 800,- kr. senest 9. december og så 6 rater à 950 kr. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 6.500 kr. – du sparer 400 kr. ved at indbetale på én gang inden senest 9. december på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum 800 kr. betales senest 9. december 2019 mærket ”tegne dep.”
1. rate 950,- kr. betales senest 2. januar 2020 mærket ”tegne1”
2. rate 950,- kr. betales senest 1. februar mærket ”tegne2”
3. rate 950,- kr. betales senest 2. marts mærket ”tegne3”
4. rate 950,- kr. betales senest 1. april mærket ”tegne4”
5. rate 950,- kr. betales senest 1. maj mærket ”tegne5”
6. rate 950,- kr. betales senest 2. juni mærket ”tegne6”

Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne.

Samle-rabat: Hvis du tilmelder dig flere af de lange forløb (fra januar til juni) her i foråret 2020, så giver jeg dig rabat som følger:
 Vælger du, at gå i 2 forløb giver jeg rabat en rabat på 600 kr. på forløb nummer 2, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.
 Væger du, at gå i 3 forløb giver jeg (udover den ovennævnte rabat på 600 kr. på forløb nummer 2) en rabat 950 kr. på forløb nummer 3, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted: Klinik Gadevang, Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

Tid: Kl. 19.00-22.00 mandag aftener. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte aftensmad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

Mødetiden: Mød gerne op 10-15 minutter før start og drik en kop te/kaffe sammenmed mig. Dørene lukkes og låses præcis kl. 19.00. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Vær iklædt praktisk tøj, der er behageligt for dig at tegne i.
Servering: Te, kaffe, chokolade & snack.
Tilmelding: Send en email om din tilmelding (Husk optagelsesbrevet, som kun er for folk jeg ikke kender i forvejen - se ovenfor). Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum depositum senest den 9. december 2019. Du finder den praktiske tilmeldingsblanket, hvor du også kan skrive en besked/dit optagelsesbrev ved at klikke på ikonet øverst eller rulle helt ned på siden.
Underviser: Thomas Sonne Nielsen
Antal: Antallet af deltagere er sat til max 12. Minimum er 6 deltagere.
Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send SMS) eller via mail på min hjemmeside www.tsnielsen.com under rubrikken Kontakt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!

Glæder mig meget til at arbejde og tegne sammen med jer, og det gør den åndelige verden også!

Mange kærlige hilsner, Thomas og guiderne! 

Tilmeld dig

Tilmelding: Ånderne(s) Tegner