TranceTALEcirkel

TranceTALEcirkel   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Tirsdag 14. januar 2020

 • Slutdato:

  Tirsdag 2. juni 2020

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  6.100,00 kr.

Uddannelser

T R A N C E C I R K L E N ”HIMLENS BUDBRINGERE”


TRANCETALENS PROCES OG MAGI
Intensiv Specialist Gruppe
Niveau: Let øvet, øvet og meget øvet (ingen absolut nybegyndere)

Fra januar til juni 2020 12 tirsdage kl. 19.00 til 22.00
Cirkelleder og underviser: Thomas Sonne Nielsen

Cirkel med fokus på undervisning i trancetale: Overgivelse til dine guiders kontrol og til deres talestrøm og budskaber. Træning af andre ånderne som kan trancetale igennem dig lejlighedsvis, fx andre(s) guider og afdøde. Undersøgelse af den glidende overgang i mediet mellem inspirations-tilstanden og trancetilstanden.
Hver gang afsluttes med en eksperimenterende trancetale med Thomas som medie.

Kære dig med ønsket om at videreudvikle dine evner for trancetale!


”Himlens Budbringere” er en intensiv SPECIALIST trancecirkel under min ledelse, hvis formål er at fremme og videreudvikle din trancetale. Ud fra det kendskab/venskab, du allerede er begyndt at udvikle med dine trofaste guider for sammen at producere trancetale, vil jeg i samråd med ånderne gradvist udvide din evne til, at trancetalerne kan blive længere og mere varierede i både form og indhold. Vi vil også strække dit mod og din evne til at tillade, at andre ånder med gode intentioner end de guider, du allerede kender, kan komme ind og benytte sig af dine evner for trancetale: På den måde kan stadig flere ånder få lov til at udtrykke sig gennem stadig flere medier til stadig flere mennesker om stadig flere emner og budskaber. Andres guider og guidernes guider og folks kære afdøde vil altså kunne udtrykke sig igennem din trancetale i takt med, at dette lange og intensive forløb skrider frem, og at din tillid og erfaring vokser.

TRANCENS LIV FØDES I SAMMENSMELTNINGEN MED ÅNDERNE GENNEM DIN ÅND:
Forløbet starter med, at jeg underviser jer i, hvordan trancetalen funderes på de øjeblikkelige trancetanker, der bygger på forudgående inspiration, der induceres af ånderne. Dette er trancetalens proces. Magien ligger i, at denne inspiration er givet af ånderne, som jo er selvstændige individer uden for din egen bevidsthed! Det er ikke inspiration indefra men udefra – fra åndeverdenen. Magiens styrke ligger i, når inspiration bliver til stadig stærkere indflydelse, hvor ånderne stærkt styrer trancetanken, og hvor mediet i den grad tør overgive sin kontrol og udtrykke trancetanken som trancetale frit og uden tøven eller mental censur.

INDHOLD
Vi kommer til at dække forskellige område af trancetalens univers, både teoretisk og praktisk:
- Indføring i opnåelse af en tryg, levende trancetilstand, der fremmer trancetale.
- Trancetalens teori og udførelse.
- Sidde i cirkel med vores guider for at opbygge vores relation og tillid til ånderne. Hver gang vi mødes, sidder vi i cirkel i mindst 30 minutter, da dette er essentiel for din udvikling.
- Trancetale: Guidernes tale og budskaber igennem os
- Trance-kommunikation: Andres afdøde trancetaler igennem os
- Trance-kanalisering: Andre guider inviteres af dine trofaste guider til at tale igennem dig
- Eksperimenter med trancetale – hvor faktuelt kan en trancetale blive? Hvor helt gak-gak og skør kan en trancetale blive?
- Eksperimenter med trance-energien: Forståelse af energien i og om trancemediet, når det forberedes af ånderne til trancetale.
- Thomas afslutter hver aften med at lave en trancetale for at give jer muligheden for at studere mig som trancemedie i aktion: Da man ikke kan analysere sit eget trancemedieskab, mens det udføres, er det værdifuldt at observere andre mediers udførelse og deres samarbejde med guiderne. Disse trancetaler kan sagtens være af eksperimenterende art og er derfor meget forskellige fra gang til gang. Trancetalerne er til jer i gruppen, så ånderne kan tale med jer om jeres liv og udvikling, både for at rådgive jer men også for at undervise jer.
- Og meget mere alt efter jeres ønsker og behov, og hvad ånderne mener, I skal have undervejs i forløbet i takt med jeres udvikling.

HVEM KAN DELTAGE?
Du skal være passioneret omkring trancetale, og som minimum skal du allerede på nuværende tidspunkt kunne gå i trance på egen hånd og smelte sammen med din(e) guide(r) samt have lavet mindst et par kortere trancetaler. Så er du begyndt på din trancetale udvikling, er du meget velkommen i gruppen. Og hvis du allerede har erfaring med trance og trancetale, er du også super velplaceret i dette forløb. Du skal altså elske at sidde for åndernes indflydelse og for at udtrykke trancetale. Søger du derimod udelukkende at sidde tavs i en trancetilstand (”at gå dybt”) eller udelukkende at tranceheale i stilhed, så er denne specialist gruppe slet ikke noget for dig. Gruppen er heller ikke for totale nybegyndere i trance uden nogen som helst erfaring indenfor disciplinen.

HUSK: TRANCE HANDLER OM LIV OG KÆRLIGHED – IKKE OM EGO OG TEKNIK
Trancetilstanden er dybest set en kærligheds-tilstand: Kærlighed til den åndelige verden, kærlighed til ens medmennesker (til hvem ens trancemedieskab gives i form af trancetale og trancehealing) og kærlighed til ens egne evner og sjæl, der rummer adgangen til den åndelige verden. Derfor er det også vigtigt, at du skriver dig bag øret, at trancemedieskab udvikles gennem dit samarbejde med ånderne: Ingen jordisk lærer kan gøre dig til trancemedie, det kan kun ånderne! En lærer kan til gengæld hjælpe dig med at komme din tvivl til livs og luge ud i dårlige vaner og inspirere dig til nye måder og støtte dig i nye tiltag. Og sammen kan vi som cirkel løfte hinanden: Det er en fælles indsats og et fælles udbytte, som kræver, at du er villig til at give til dine cirkelmedlemmer og tjene ånderne uden at det handler om ego-bekræftelse eller selvhævdelse på bekostning af nogen som helst. Det er et arbejde i kærlighed for kærlighed, som kræver din kærlighed!

FREMMØDE ER ESSENTIELT – LUKKET GRUPPE
Konstant fremmøde er tvingende nødvendigt, da der hele tiden bygges oven på en kontinuerlig energi. Gruppen er derfor lukket, og der optages ikke nye medlemmer undervejs. Så hvis du bliver væk, bliver fremgangen for både dig selv og for gruppen mindre: Du kan ikke give din energi til gruppen, og gruppen kan ikke give dens energi til dig. Når du er fraværende, kan ånderne ikke arbejde igennem dig for at nå modtagerne. Derfor bør du minimere al fravær som ikke skyldes sygdom eller andet force majeure. Dog: Er du møg-syg med voldsom snot, feber og hoste, bør du til gengæld blive hjemme: ellers risikerer vi, at resten er gruppen er syg og fraværende gangen efter!

ANTAL MEDLEMMER
For at sikre både en god gruppeenergi og en varieret mulighed for at træne trancetale med så mange forskellige modtagere som muligt er antallet af deltagere sat til minimum 7 og maksimalt omkring 12 medlemmer.

OPTAGELSESBREV (kun for folk jeg ikke kender i forvejen) OG GODKENDELSE.
Hvis jeg IKKE kender dig i forvejen fra mine nuværende eller tidligere trancegrupper eller fra mine udviklingsgrupper/foredrag/workshops eller individuelle seancer, skal du skrive et lille optagelsesbrev til mig på minimum en ½ og max én A4 side: En ½ A4 side om, hvad din erfaring med trancetale er indtil nu, og om din personlige hensigt med at deltage i trancecirklen hos mig?
Optagelsesbrevet må IKKE være længere end den ene A4 side. Brevet er ikke ment som en overtalelse af mig til at optage dig eller en opsummering af alt, hvad du har prøvet. Det er en hjælp til mig til at forstå, hvor meget du allerede kan, og til at forstå din hensigt med at være i denne gruppe, så jeg bedst kan assistere dig. Jeg kan ikke godkende dig, før jeg har modtaget dette brev fra dig per mail. Om du er ordblind og staver forkert eller andet er mig totalt ligegyldigt: Det er meningen og indholdet, jeg er interesseret i, ikke din retstavning eller din skrivekunst. Grunden til, at jeg skal godkende dig, er at det er vigtigt, at jeg føler, at jeg kan være den rette underviser for dig, og du det rette cirkelmedlem for mig. Du skal kunne udøve selvdisciplin og være villig til at hjælpe dine medstuderende og dermed din egen sjæl – uden at det hele tiden handler om anerkendelse af dit ego.
Kender jeg dig allerede fra tidligere, behøver du ikke skrive noget optagelsesbrev, med mindre du har lyst til at skrive et: så læser jeg det gerne.
Husk at her på min hjemmeside finder du en praktisk tilmeldingsblanket, hvor du også kan skrive dit optagelsesbrev til mig. Du finder blanketten ved at klikke på ikonet øverst på siden eller ved at rulle helt ned på siden.

MØDETID OG PROGRAM
Hver gang er mødetiden er kl. 18.50, og jeg lukker og låser døren kl. 19.00 præcist, og herefter er det ikke muligt at blive lukket ind, og vi slutter kl. 22.00. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis I møder frem hver gang, og hvis vi kan starte præcis til tiden.

18.50 Mødetid. Kom og drik en kop te/kaffe med mig – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spist din medbragte mad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

19.00 Døren lukkes og låses præcis. Dagens teoretiske aspekter og indsigter omkring opnåelse af trancetilstanden og udførelsen af trancetale (undervisning).

19.15-20.00 Sidde i cirkel: Fokus på åndernes udvikling af jer som medier, og mulighed for, at jeres guider for at ytre sig gennem trancetale (cirkeltræning), der hvor jeg som cirkelleder kan se, at energien og tiden er til det.

20.00-21.00 Enten parvis eller i små grupper: Træning af dit samarbejde med dine egne guider og andre ånder i trancetale (praktisk personlig træning – alle taler).

21.00-21.10 Kort pause.

21.10-22.00 Thomas udfører trancetale og andre eksperimenter for hele trancegruppen for at give jer mulighed for at studere et medie, mens trancen udføres, og for at give guiderne mulighed for at undervise jer og tale til jer om jeres liv og udvikling.

Datoer forår 2020:

1) Tirsdag 14. januar uge 3 kl. 19.00 til 22.00 opstart

2) Tirsdag 28. januar uge 5 kl. 19.00 til 22.00

3) Tirsdag 11. februar uge 7 kl. 19.00 til 22.00

4) Tirsdag 25. februar uge 9 kl. 19.00 til 22.00

5) Tirsdag 3. marts uge 10 kl. 19.00 til 22.00

6) Tirsdag 24. marts uge 13 kl. 19.00 til 22.00

7) Tirsdag 14. april uge 16 kl. 19.00 til 22.00

8) Tirsdag 21. april uge 17 kl. 19.00 til 22.00

9) Tirsdag 5. maj uge 19 kl. 19.00 til 22.00

10) Tirsdag 19. maj uge 21 kl. 19.00 til 22.00

11) Tirsdag 26. maj uge 22 kl. 19.00 til 22.00

12) Tirsdag 2. juni uge 23 kl. 19.00 til 22.00 slut

I alt 12 gange: 36 timers trancecirkel

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedatoen neden for) eller med en økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. For at sikre at du får al din trancecirkel i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i juni 2020, hvor eventuel aflyst undervisning afholdes:

Tirsdag 16.juni uge 25 kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO

Hele trancemagien foregår i:
Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (over Apoteket, indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.
Husk nu, at I kan godt komme fra cirka kl. 18.20 og spise jeres aftensmad sammen med mig eller drikke en kop te/kaffe.

PRIS OG BETALING OG SAMLE-RABAT
Den samlede pris er: 6.100,- kr. som opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 9. december 2019 mærket ”Trance” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386.

Du kan også vælge betale i rater: depositum på 800,- kr. senest 9. december og så 6 rater à 950 kr. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 6.500 kr. – du sparer 400 kr. ved at indbetale på én gang inden senest 9. december på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum 800 kr. betales senest 9. december 2019 mærket ”Trance dep.”
1. rate 950,- kr. betales senest 2. januar 2020 mærket ”trance1”
2. rate 950,- kr. betales senest 1. februar mærket ”trance2”
3. rate 950,- kr. betales senest 2. marts mærket ”trance3”
4. rate 950,- kr. betales senest 1. april mærket ”trance4”
5. rate 950,- kr. betales senest 1. maj mærket ”trance5”
6. rate 950,- kr. betales senest 29. maj mærket ”trance6”

Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne.

Samle-rabat: Hvis du tilmelder dig flere af de lange forløb (fra januar til juni) her i foråret 2020, så giver jeg dig rabat som følger:
 Vælger du, at gå i 2 forløb giver jeg rabat en rabat på 600 kr. på forløb nummer 2, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.
 Væger du, at gå i 3 forløb giver jeg (udover den ovennævnte rabat på 600 kr. på forløb nummer 2) en rabat 950 kr. på forløb nummer 3, som enten trækkes fra det fulde beløb, hvis du betaler på en gang, eller trækkes fra den allersidste rate, hvis du vælger ratebetaling.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Vær iklædt tøj, der er behageligt for dig at meditere i. Husk: Ingen stærke parfumer eller dufte som tobak og hvidløg!

Servering: Te, kaffe, chokolade & snack.

Tilmelding: Send en email om din tilmelding (Husk optagelsesbrevet, som kun er for folk jeg ikke kender i forvejen - se ovenfor). Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum depositum senest den 9. december 2019. Du finder den praktiske tilmeldingsblanket ved at klikke på ikonet øverst på siden eller ved at rulle helt ned på siden.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max omkring 12. Minimum er 7 deltagere.

Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send SMS) eller brug tilmeldingsblanketten til at skrive mig (klik på ikonet øverst eller rul helt ned på siden).

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!
Glæder mig meget til at arbejde sammen med jer, og det gør den åndelige verden også!

Mange kærlige hilsner, Thomas og guiderne! 

Tilmeld dig

Tilmelding: TranceTALEcirkel