MESTRE DIT MEDIESKAB MENTORPROGRAM

MESTRE DIT MEDIESKAB MENTORPROGRAM

 • Tilmelding

  Afholdes

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Onsdag 21. august 2019

 • Slutdato:

  Onsdag 4. december 2019

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  5.400,00 kr.

Uddannelser

MESTRE DIT MEDIESKAB
Mentorprogram i afdødekontakt og guidekontakt
UNDERVISNING ¤ MENTORSAMTALER ¤ MASTERCLASSES
TRÆNING PÅ INVITERET PUBLIKUM MED BÅDE MODTAGER- OG UNDERVISER-FEEDBACK

Underviser & Mentor: clairvoyant medie Thomas Sonne Nielsen
8 onsdage fra august til december 2019 kl. 19.00 til 22.00 samlet pris 5.400 kr.Kun for øvede

BRED DIT SJÆLELIG VINGEFANG UD & GØR DIT MEDIESKAB FLYVENDE!
Dette særlige undervisnings- og mentorprogram er for dig, som allerede har øvet dit i medieskab særligt i kontakt til afdøde og til guider. Du kan allerede lave en afdødekontakt, som kan blive genkendt af en modtager og videregive budskaber fra den afdøde. Du kan også sanse din egne guider og give inspirationer og budskaber videre fra dem. Dvs. du er enten udøvende medie, hvor du er klar til at give dine evners gaver videre til at andre mennesker ved at arbejde for åndeverdenen, eller du er på nippet til at blive udøvende medie, og har allerede gjort dig din grundtræning i grupper og cirkler, hvor du har trænet med ligesindede, og nu ønsker du at bringe det ud i verden til andre mennesker, men du mangler lidt støtte og klar vejledning til at have tillid nok til at turde håndtere både den åndelige verden og den jordiske verden på én gang og især også til at håndtere din egen nervøsitet og forvandle din usikkerhed til mod og arbejdsenergi. Denne lille mentorgruppe vil give dig det særlige miljø, hvor du får min støtte og vejledning, og hvor du får en tryg situation med et inviteret publikum at øve dig på og med. Du vil også have muligheden for at eksperimentere med måde du udfører kontakten til åndeverdenen på og med måden du giver budskaber videre på sammen med dine medstuderende. Der er decideret mentor-samtaler undervejs i forløbet, hvor jeg giver dig feedback på din udfoldelse og vækst, og hvor du kan tage forskellige problemstillinger eller vanskeligheder/udfordringer i dit medieskab op. Disse mentor-samtaler er IKKE individuelle, men fælles, da de ikke handler om dit privatliv men om din udøvelse af dit medieskab, og der kan vi alle lære af hinandens udfordringer, erfaringer og indsigter. Er du ikke indstillet på dele med andre og LYTTE til andre – kort sagt at være social – så vil du kun være en lukket individualist, og så er dette mentor-program slet ikke noget for dig. Det handler om at danne en fælles front og støtte hinandens udfoldelse af evnerne og håndtering af kommunikationen med de to verdener. Så du er nødt til at vælge at være støttende over for de andres medieskab (du behøver ikke støtte deres privatliv eller blive ven med dem), til gengæld får du så også de andres støtte af dit medieskab + min støtte, hvilket er en energi-indsprøjtning til din udvikling.

LÆR AT UDFOLDE DIT MEDIESKABS TO VINGER I BALANCE
At være medie betyder at være i midten. Medium=Midte. På en måde er et medie som en sommerfugl: Kroppen er selve mediet, hvis sjæl, psyke og krop alle 3 deltager i oplevelsen og udfoldelsen af medieskabet. Den ene vinge er så den åndelige verden og den anden vinge er den jordiske verden. Disse to vinger skal begge bruges for at kunne flyve, de skal begge være stærke og fleksible/smidige på en og samme tid, og de skal kunne slå i takt, være i balance. Er du et ultra-sensitivt medie, som mærker ånderne intenst, men har svært ved at omgås og tale med de levende, så er der ikke balance og medieskabet som en gave til andre mennesker kommer ikke til at lette. Er du modsat et medie, som har nemt ved at omgås de levende og føre dig frem, men glemmer at opdyrke din relation til/venskab med den åndelige verden, så letter medieskabet heller ikke. Begge vinger, begge aspekter af livet – det jordiske og det åndelige skal bruges og bringes i samtidig bevægelse og balance. Det vil jeg undervise dig i, og dét får du mulighed for at bygge op med ånderne og lov til at prøve af på dine medstuderende og på det inviterede publikum.

I den ene åndelige vinge vil jeg undervise dig i:
- At være tæt med, omfavne og udveksle med den åndelige verden.
- Opbygge et venskab med dine guider og afdøde gennem meditation (dette gives som lektie)
- Udføre afdødekontakter i et livligt flow. Sætte dig selv og din tvivl og dit præstationspres til side for at give plads til fællesskabet og kommunikationen med ånderne.
- Hvordan man kaster sig modigt ud i en kontakt med afdøde til andre mennesker og hvilke muligheder der er for at samarbejde med de afdøde, så kontakten bliver både levende, faktuel, styret af den afdøde, så afdødes personlighed, tanker, følelser og budskaber til de levende kommer igennem.
- Hvordan man via venskabet med sine egne guider, kan modtage en masse inspiration og budskaber, og som også kan gives til andre mennesker.
- Opgør med din tvivl, din usikkerhed, din perfektionisme som er spærreblokke for dit medieskab.
- At lære at tage imod feedback fra ånderne: Lyt til deres vejledning og kreative forslag til eksperimenter.

I den jordiske vinge vil jeg undervise dig i:
- At håndtere din nervøsitet (bemærk nervøsitet kan ikke udryddes, da medieskab er en disciplin som er total NU-kunst og derfor arbejder man som medie hele tiden med en masse ubekendte faktorer, der avler nervøsitet). Brug din nervøsitet som brændstof for din udfoldelse, da nerver er energi, der ønsker at blive forløst. Stop kampen med dig selv, sæt energien fri.
- At håndtere de levende modtageres reaktioner, så de ikke influerer dig mere end ånderne gør. Lære at håndtere nej’erne og sørge for at modtagerne lytter til dig mens du lytter til ånderne.
- At være respektfuld og hjælpende over dine jordiske modtagere men vide at du først og fremmest tjener den åndelige verden, som så tjener den jordiske: Det er åndernes kærlighed og budskaber der skal igennem til jorden, og ikke dig der skal hverken please eller dominere de jordiske mennesker.
- At mærke hvilken rolle for de jordiske mennesker, du har som medie, og tilpasse denne rolle, så den passer til din personlighed.

UNDERVISNINGEN: TRÆNING OG MASTERCLASSES
Jeg kommer til at gennemgå disse ovenstående aspekte,r og så laver vi øvelser i dem. Nogle af øvelserne er 2 og 2 og andre gange er det masterclasses, hvor en af jer er oppe foran resten af gruppen for at træne håndtering af videregivelsen til jordiske mennesker og dermed få erfaring i håndteringen af nerverne i den forbindelse også. I masterclass kan jeg se hele din måde at starte, udføre og afslutte dine kontakter på, så du får feedback på disse ting, hvorimod det ser jeg ikke, når I arbejder 2 og 2 men der kan jeg hjælpe flere med udvalgte problemstillinger på kortere tid. I masterclass kan I andre lære af den feedback, jeg giver af den udøvende, og I kan også bidrage med jeres konstruktive feedback.

LEKTIE: MEDITATION FOR AT OPBYGGE DIT VENSKAB MED ÅNDERNE
Undervejs i hele forløbet forventer jeg, at du afsætter tid derhjemme og på egen hånd sætter dig TIT OG OFTE i meditation, hvor du inviterer guiderne og de afdøde til at udveksle og samtale med dig. Det kan gøres kort eller langt – det er op til dig, men gør du det IKKE, bliver du et mindre åndeligt funderet medie. Instruktion hertil gives den første undervisningsgang.

TRÆNING AF KONTAKT TIL AFDØDE & GUIDER FOR ET INDBUDT PUBLIKUM
Efter vi har trænet et par gange (se undervisningsplan længere nede), vil jeg invitere et lille publikum af fremmede men forstående mennesker ind, som I kan øve på: I skal en efter en stille jer op foran publikum og enten lave en afdødekontakt med budskab eller en guidekontakt med budskab til publikum. Du får min støtte undervejs men kun hjælp, hvis du beder om det, for at du kan lære at stole på ånderne og på dig selv og give videre til glæde for de jordiske mennesker. Du får en feedback fra din modtager blandt publikum og af mig. Dette er en tryg ramme for at øve sig i håndtere den nervøsitet, der fremkaldes af det indbudte publikums tilstedeværelse, og som vi ikke opnår samme grad af, når I kun træner på de andre medier i gruppen. Håndtering af nerver er essentiel for et flyvende medieskab og åbner op for en total frihed i udfoldelsen.

MENTOR-SAMTALERNE – EN LILLE GRUPPE – AT VÆRE SOCIAL
Som skrevet oven for så bliver mentor-samtalerne taget i fællesskab, for emnerne handler ikke om dit privatliv (påvirker dit privatliv din udfoldelse af dit medieskab, så må du booke og betale for en individuel tid hos mig, da dette ikke vedkommer de andre eller den fælles træning). Jeg agter at lave en lille gruppe på mellem minimum 5 og maksimum 9 deltagere for at sikre at der er tid til udfoldelse og feedback til alle. I mentorsamtalerne giver jeg dig feedback på din udvikling og vækst mens alle hører det, så vi alle kan opnå indsigter via hinandens erfaringer OG BAKKE OP OM DE ANDRES UDVIKLING. Er du en egoistisk individualist, vil du hade dette mentor-program hos mig, så jeg ser gerne, at du kun melder dig, hvis du er i stand til både at fokusere på dig selv og på andre og give kærlig konstruktiv feedback, i virkeligheden at være i stand til at behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Er du ikke i stand til dette, bliver du fjernet fra mentor-programmet. Man kan sagtens udfolde sin egne individuelle gaver og samtidig være social og kærlig. Man bliver ikke bedre af at holde andre nede, men ved at alle løfter hinanden op.

UNDERVISNINGSPLAN FOR DE ENEKLTE GANGE:
Denne undervisningsplan ligger fast, så du ved, hvad du går ind til ved tilmelding. Der kan dog forekomme små ændringer og justeringer undervejs i tråd med, hvem I er, der tilmelder jer, og hvilke øvelser, ånderne beder mig om at give jer undervejs. Men i det store hele forbliver planens struktur og indhold uændret.

1. aften - onsdag den 21. august

Velkomst & introduktion til mentorforløbet.
Det essentielle: Venskabet med ånderne – relation, udveksling og samtale. Din lektie, dit ansvar.
Træning af de to vinger – dvs. håndtering er af både ånderne og af modtagerne: Afdødekontakt
Både 2 og 2 øvelser og en stribe masterclasses i afdødekontakt

2. aften – onsdag den 4. september

Ultrakort opvarmnings-meditation: Tæthed med ånderne.
Træning 2 og 2: Afdødekontakt
Masterclasses: Guidekontakt og deres budskaber
MENTOR-SAMTALE MED THOMAS (fælles)
Lær at lytte til dine guiders feedback til konstruktiv brug for dig selv.

3. aften – onsdag den 18. september

Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
Afdødekontakter til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver en afdødekontakt, med min støtte og hjælp.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.

4. aften – onsdag den 9. oktober

Refleksion: Hvad kunne du tænke dig at gøre anderledes eller videreudvikle med henblik på din udførelse? Er begge dine vinger lige stærke?
Kort opvarmningsmeditation.
Træning afdødekontakt og guidekontakt 2 og 2.
Masterclasses: Hvad ønsker du at forberede eller forstærke?

5. aften – onsdag den 23. oktober

Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
Afdødekontakter eller guidekontakter (dit valg) til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver en (eller flere) afdødekontakt eller guidekontakt, med min støtte og hjælp.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.

6. aften – onsdag den 13. november

Tema aften – alt det som kan gå galt i medieskab! Oplev det, overlev det og lær af det – uden at ødelægge dig selv: træning af afdødekontakt og guidekontakt 2 og 2.
Hvem ødelægger dit medieskab: Dig selv, de jordiske mennesker, ånderne?
Masterclass: Når der er flere afdøde i én kontakt. Skelne, adskille og håndtere.

7. aften – onsdag den 20. november

Opvarmning og kort forberedelses-meditation.
Afdødekontakter eller guidekontakter (dit valg) til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver en (eller flere) afdødekontakt eller guidekontakt, med min støtte og hjælp.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.

8. aften – onsdag den 4. december

Hurtig forberedelses-meditation. Afdødekontakter til det indbudte forstående publikum. I stiller jer op en efter en og laver en afdødekontakt, hvori der kan være en, to eller tre afdøde til den samme modtager, med min støtte og hjælp.
Feedback til dig fra den pågældende modtager blandt publikum.
Når publikum er taget hjem: MENTOR-SAMTALER MED THOMAS (fælles) som giver jer konstruktiv feedback på jeres udførelse.
Opsamling og afslutning på hele mentor-forløbet.

ADGANGSKRAV
Adgangskravet er du skal kunne opfører dig kærligt over for dig selv og andre (og mig tak!) på den menneskelige front og på den faglige front skal du kunne genkende dig selv i en af disse beskrivelser:

1) Du kan allerede lave en afdødekontakt, som kan blive genkendt i store træk af en modtager og videregive budskaber fra den afdøde. Du kan også sanse din egne guider og give inspirationer og budskaber videre fra dem. Dvs. du er udøvende medie, hvor du er klar til at give dine evners gaver videre til at andre mennesker ved at arbejde for åndeverdenen.

Eller:

2) Du har et ønske/håb om at blive eller er lige på nippet til at blive udøvende medie, og har allerede gjort dig din grundtræning i grupper og cirkler, hvor du har trænet med ligesindede og nu ønsker du at bringe det ud i verden til andre mennesker, men du mangler lidt støtte og klar vejledning til at have tillid nok til at turde håndtere både den åndelige verden og den jordiske verden på én gang og især også til at håndtere din egen nervøsitet og forvandle din usikkerhed til mod og arbejdsenergi.

VIGTIGT: DU BEHØVER SLET IKKE AT VÆRE ET PROFESSIONELT MEDIE!
Du behøver slet ikke at være eller sigte på at blive et professionelt medie med egen virksomhed. Der findes masser af skønne hobby-medier, der er mindst ligeså gode og vigtige som de professionelle! Den åndelige verden skelner ikke til virksomhed eller ej, men til hvilken sjæl, du er, og hvordan du har lyst til at tjene og hjælpe den åndelige verden og dine medmennesker. Så her i mentorforløbet er der fokus på at bringe medieskabet til levende mennesker, men ingen som helst fokus på at gøre det til en virksomhed. Ønsker du dog at gøre det til din virksomhed (eller er det allerede din virksomhed), er denne træning super til at øve dig i sikkerhed og håndtering af dit medieskabs to sider, som du skal kunne udføre på en balanceret måde, ellers kan du ikke holde til at lave virksomhed på det.

GODKENDELSE
Jeg skal godkende dig, da det er vigtigt at jeg føler, at jeg kan være den rette underviser og mentor for dig, og du den rette elev for mig. Du opnår godkendelse ved at skrive et lille optagelsesbrev til mig, og derefter får du hurtig besked.

OPTAGELSESBREV
Jeg skal have et lille optagelsesbrev til mig på minimum en ½ og max én A4 side: En ½ A4 side om, hvad du har trænet og kan inden for afdødekontakt og guidekontakt, og en ½ A4 side om hvad er din personlige hensigt med at tage dette mentorforløb hos mig?
Optagelsesbrevet må IKKE være længere end den ene A4 side. Brevet er ikke ment som en overtalelse af mig til at optage dig eller en opsummering af alt, hvad du har prøvet. Det er en hjælp til mig til at forstå, hvor meget du allerede kan, og til at forstå din hensigt med at være medie, så jeg bedst kan assistere dig. Jeg kan ikke godkende dig, før jeg har modtaget dette brev fra dig per mail. Om du er ordblind eller staver forkert eller andet er mig totalt ligegyldigt: Det er meningen og indholdet, jeg er interesseret i, ikke din retstavning eller din skrivekunst.
OBS! Her på min hjemmeside finder du en praktisk tilmeldingsblanket, hvorfra du kan skrive til mig. Klik på tilmeld dig ikonet ved siden øverst og den kommer frem. Eller rul helt ned og den står i bunden efter indholdsbeskrivelsen.

UNDERVISNINGSGANGENE
Undervisningen ligger 8 onsdag aftener kl. 19.00 – 22.00. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte mad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

ANTAL DELTALGERE
Max deltagerantal er 9 personer. Minimum er 5 deltagere.

DATOER OG RESERVEDATO

2019 Dato Tid Uge

1. onsdag den 21. august kl. 19.00 – 22.00 uge 34 Opstart

2. onsdag den 4. september kl. 19.00 – 22.00 uge 36

3. onsdag den 18. september kl. 19.00 – 22.00 uge 38

4. onsdag den 9. oktober kl. 19.00 – 22.00 uge 41

5. onsdag den 23. oktober kl. 19.00 – 22.00 uge 43

6. onsdag den 13. november kl. 19.00 – 22.00 uge 46

7. onsdag den 20. november kl. 19.00 – 22.00 uge 47

8. onsdag den 4. december kl. 19.00 – 22.00 uge 49 Afslutning

I alt 24 timers undervisning fordelt på 8 gange.

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedato neden for) eller med en fair økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. For at sikre at du får al din undervisning i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i december, hvor eventuel aflyst undervisning kan afholdes:

RESERVE-DATO:

Reserve onsdag den 11. december kl. 19.00 – 22.00 uge 50 Reserve


PRIS
Den samlede pris for hele udviklingsforløbet er 5.400 kr., som opnås ved at betale det fulde beløb på én gang ved tilmelding dog allersenest den 1. juli 2019.

Ratebetaling: Der kan også betales over 6 gange i form af et depositum på 1.000 kr. ved tilmelding senest den 1. juli 2019. Derefter betales der én rate på 950 kr. den første i måneden i de 5 måneder forløbet varer. Bemærk at det er dyrere at betale i rater: i alt kr. 5.750,- Du sparer kr. 350,- ved at betale på én gang. Kvitteringer udstedes i takt med dine indbetalinger. Udspecificerede indbetalinger og kontonummer står nedenfor under Praktiske oplysninger.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted: Klinik Gadevang, Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

Tid: Kl. 19.00-22.00 hverdagsaftener. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 18.50 – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte aftensmad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

Mødetiden: Mød gerne op 10-15 minutter før start og drik en kop te/kaffe sammen med mig. Dørene lukkes og låses præcis kl. 19.00. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker, pen og papir, skriveunderlag.

Servering: Te, kaffe, chokolade & snack.

Betaling: Samlet pris 5.400 kr. Betales på én gang senest den 1. juli 2019 på konto i Danske Bank reg.nr 1551 kontonr. 4642372386 mærket ”MDM” + dit navn.

Eller du kan betale i rater: Depositum på kr. 1.000,- ved tilmeldingen dog senest den 1. juli 2019 og efterfølgende 5 rater på kr. 950,-, som står udspecificeret neden for, på konto i Danske Bank reg.nr 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum kr. 1.000,- indbetales senest d. 1. juli 2019 mærket ”MDM dep.” + dit navn

1. rate 950,- kr. betales senest 1. august mærket ”MDM1” + dit navn.
2. rate 950,- kr. betales senest 1. september mærket ”MDM2” + dit navn.
3. rate 950,- kr. betales senest 1. oktober mærket ”MDM3” + dit navn.
4. rate 950,- kr. betales senest 1. november mærket ”MDM4” + dit navn.
5. rate 950,- kr. betales senest 1. december mærket ”MDM5” + dit navn.

Bemærk at det er dyrere at betale i rater i alt kr. 5.750,- Du sparer kr. 350,- ved at betale på én gang. Kvitteringer udskrives i takt med indbetalingerne, og udleveres på undervisningsgangene.

Du binder dig til hele forløbet og dermed til betalingen af det fulde beløb.

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding. Her på min hjemmeside finder du en praktisk tilmeldingsblanket, hvorfra du kan skrive til mig. Klik på tilmeld dig ikonet ved siden øverst og den kommer frem. Eller rul helt ned og den står i bunden efter indholdsbeskrivelsen. (Husk optagelsesbrevet). Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan du indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum depositum senest den 1. juli 2019.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til max 9. Minimum er 5 deltagere.

Kontakt: Mobiltlf.nr. 26244682 (læg besked) eller her på min hjemmeside finder du en praktisk tilmeldingsblanket, hvorfra du kan skrive til mig. Klik på tilmeld dig ikonet ved siden øverst og den kommer frem. Eller rul helt ned og den står i bunden efter indholdsbeskrivelsen. Så får du hurtigt svar tilbage fra mig.

Jeg svarer gerne på uddybende spørgsmål om mentorforløbet og din fremtidige deltagelse i gruppen, så tøv ikke med at skrive/ringe til mig! Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer og Universet og ånderne!

Kærligst Thomas 