Nyhed TranceCirklen

Nyhed TranceCirklen

 • Tilmelding

  Afholdes

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Startdato:

  Mandag 26. august 2019

 • Slutdato:

  Mandag 9. december 2019

 • Tid:

  kl. 19.00 til kl. 22.00

 • Pris:

  5.350,00 kr.

Uddannelser

N Y H E D
TRANCETILSTANDEN & TRANCEHEALING
Intensiv Lukket Cirkel


Cirkel med fokus på opnåelsen af trancetilstanden og udførelsen af trancehealing.
Fra kendskab til venskab og tæt samarbejde med dine guider!
Udforskning af de forskellige sindstilstande der opstår i trancehealing
og de forskellige måder, healings-guider kan påvirke mediet.
Hver gang afsluttes med en kort trance-tale/healing fra Thomas’ guider.


Denne nye cirkel er for dig, som føler dig interesseret i trancetilstanden og trancehealingen, hvor mediet åbner sit sind så meget for guiderne i den åndelige verden, at de kan influere hele mediets energifelt på en intensiv måde ved, at guidernes sjælelige essens og væren forbinder sig på en tæt og sammensmeltende måde med mediets sjælelige essens og væren. Mediet opnår tilstanden ved at gå ind i en dyb afslapning og åbning af sindet, og alt imens den analyserende og styrende del af mediets bevidsthed bringes til størst mulige ro og passivitet, inviteres guiden til at overtage styringen af tanker og energier, som rejser igennem mediets energi frem til modtageren som healing og nogle gange også som udtalte ord – enten inspiration, der opstår i trancefeltet eller decideret trancetale, hvor guiden får udtryk sine tanker gennem mediets stemme.

DETTE ER SPIRITISTISK TRANCEHEALING
Trancetilstanden er derfor en meget stærk og forandrende sindstilstand, fordi den er dybt afslappende. Enhver kan øves til at gå ind og ud af trance, som ikke er anderledes end fx at gå ind og ud af søvne, dagdrøm eller meditation. Dette har selvfølgelig en healende effekt i sig selv. Det jeg tilbyder jer, er SPIRITISTISK TRANCE (fra spiritisme traditionen), hvor der kommer en ånd og influere mediet under trancetilstanden. Dvs. at det er en tilstand, som er et tæt samarbejde mellem to sjæle og to frie viljer (mediets og åndens), hvor to bevidstheden smelter sammen til én. Ånden kommer i KÆRLIGHED, og denne kærlighed gives til mediet som den første. Dernæst til modtagerne enten som healing eller tale eller begge dele. Derfor er den SPIRITISKE TRANCE extra healende for mediet, da der ikke kun er tale om en afslapning men om en kærlighedsgave af energier fra åndeverdenen.

GUIDENS HEALING ER KÆRLIGHED SENDT FRA ÅNDE-VERDENEN
I den åndelige verden findes mange smukke sjæle, som har lyst til at tjene universet ved at bringe healing gennem medier til mennesker. Disse kan være sjæle som har megen viden, erfaring og kraft inden for healing. Når denne healing gives til mennesker gennem et medie, opleves healingen ofte som meget intens, meget kærlig, meget forandrende, givet på kort tid men med en langtidsvirkning og ofte føles det, som om healingen starter indefra og ud, selvom den er givet udefra og ind. Jeg kan ikke forklare, HVORDAN ånderne gør i deres dosering og administration af healing. Jeg ved bare af erfaring, at det er en meget virkningsfuld healing, som har denne kærlighedskvalitet, der gør den til en kærlighedshændelse, en sjælelig hændelse, som folk bærer med sig videre i deres liv. Det er netop kærligheden der er det essentielle i medieskab, og i trance gøres denne kærlighed til selve arbejdstilstanden: Mediet overfyldes med kærlighed. Derfor er trance anderledes end clairvoyance og kanalisering eller afdødekontakt, hvor det rationelle sind hele tiden er på hårdt arbejde for at forstå de åndelige energier for at kunne fortælle modtageren om dem. I trance rejser disse energier blot igennem mediets væren.

NIVEAU: BEGYNDERE OG LET ØVEDE TIL ØVEDE
Forløbet her i cirklen er tilrettelagt, så du kan være med som begynder; som den der allerede har kendskab til meditation og healing men ønsker at udforske trance; og som den, der allerede har noget erfaring med trance og trancehealing, men ønsker at lære og træne mere.

CIRKEL – HARMONISERING AF DEN ENKELTE OG AF GRUPPEN
Jeg tager udgangspunkt i at undervise jer i selve trancetilstanden og dernæst i, hvordan guiderne bruger jeres opnåede trancetilstand til at smelte sammen med jer, og ud af denne tæthed skabes trancehealingen så. Vi sidder i cirkel som start på vores aftenener, så vi kan bygge en stærk fælles energi op, som vi stiller til rådighed for både den åndelige verden og for hinanden. Vi skal støtte og løfte hinanden. Derefter er der øvelser enten to og to eller i små grupper alt efter, hvilke måder vi skal udføre healingen på. Du kommer altså til at give og få en masser healing! Så forløbet er ikke kun en rejse ind i en teknik men en rejse ind i livsforandring og -harmonisering.

TRANCENS KERNE: VORES GUIDER - VENSKABER
I centrum af vores opmærksomhed er GUIDERNE – disse kærlige ånder, som ønsker at samarbejde med os, og som har valgt netop dig, fordi de allerede har set din sjæls kærlighed. Forløbet bliver derfor en rejse fra lidt fornemmelse af dine guider til kendskab og genkendelse af deres energier og nærvær til decideret venskab med dem. Et venskab skal bygges op over tid og sker ved at dele oplevelser sammen. Så ved ikke helt hvem dine guider er, så kan du sagtens være med alligevel: DE ved nemlig hvem DU er! De har valgt dig, og du får nu mulighed for at lære dem bedre at kende aften efter aften. Ved du allerede hvem dine guider er, har du selv sagt mulighed for at styrke venskabet og måske kommer nye guider til også.

ANDRE BESLÆGTENDE SINDSTILSTANDE OG UDFORSKNING MED GUIDERNE
Vi vil koncentrere os om trancehealingens mange forskellige energier, men vi vil også kigge på beslægtede sindstilstande og samarbejder med guiderne, som kan opstå og udspringe fra trancetilstanden:
- Trancetale: Er du først blevet tryg ved dine guiders nærvær i healing, ville du måske kunne turde tillade, at guidernes tanker og personlighed bliver udtrykt gennem din stemme som en tale til modtageren.
- Inspiration: Du vil opleve, at i opbygningen af trancetilstanden, hvor guiderne kommer tæt på dig, vil du måske modtage en masse indtryk fx syn, følelser, stemninger og tanker. Alle disse er inspiration og kan også siges videre til modtageren enten under eller efter healingen. Vi vil diskutere og erfare hvordan inspiration og trancehealing hænger sammen og påvirker hinanden.
- Dybere, søvnagtige trancetilstande: Vi vil eksperimentere med at blive så afslappede og passive i vores sind, at vi nærmer os søvntilstande men med en oprejst siddende krop for at undersøge, hvad det gør ved trancetilstandens og healingens kvaliteter.
- Stadig større indflydelse og kontrol: Vi vil lade guiderne overtage så meget styringen af vores sind og energi, som muligt. Dette sker sjældent spontant, da der kræver tillid og venskab. Derfor bliver der en række af aftenener, hvor vi kan se om vi kan komme lidt videre i vores overgivelse til vores guiders indflydelse.
- Overstråling: Vi vil undersøge hinanden, når vi trancehealer: Dvs. en konstellation af healende medier + modtagere af healing + observatører. Det er vigtigt at se andre trancemedier arbejde, da man ikke selv kan bedømme sin egen trance, mens man sidder i den, da mediet helst skal undlade at analysere, mens man er i trance, og fordi trance er ikke kun noget, der sker indeni mediet, men i høj grad også rundt om og igennem mediet: Mediets nærvær bliver overstrålet af guidens nærvær. Vi vil undersøge betingelserne for en stærk overstråling i trancehealing.
- Drømmerejser/astralrejser/tangerende ud af kroppen oplevelser: Vi vil sidst i forløbet, når der er opbygget mere tryghed og erfaring, eksperimentere med oplevelsen af at forsvinde fra sig krop og enten være lige ved siden af den eller opleve noget i åndeverdenen/drømmeverdenen (ligesom hvis man sov), som er en tilstand visse trancemedier oplever, men bestemt ikke alle og ikke nødvendigvis hele tiden heller. Måske vil guiderne løfte dig over i deres verden for at blive undervist eller healet eller noget andet.
- Seerskab: Nogle trancemedier oplever, at de i trancetilstanden bliver til deres guide, og i stedet for at blive passiv, så bliver deres klarsyn/seerskab/profetiske evner vækket til live. Som om de ser, hvad guiden ser, og kan tale om det. Det er lidt anderledes end trancetale, som tit kommer ud fra et mindre klartseende lag i sindet, og anderledes end inspiration, som er indtryk, der kommer udefra, og som mediet selv skal vælge at udtrykke.
- Og meget mere: Alt efter hvem I er, der melder jer, så vil mine guider give mig flere forslag til emner og erfaringer.

NB: Dette er en tranceHEALER cirkle, og vi har kun meget lidt fokus på tranceTALE. Dog er trancetilstanden den samme for begge discipliner, dvs. at tranceheale vil kun modne og konsolidere dit fundament for udvikle tranceTALE. Trancetaler du allerede lidt, men finder det meget svingende i kvalitet, så har du behov for at blive konsolideret i din trancetilstand, og trancehealingen er den bedst vej dertil.

THOMAS FREMVISER TRANCE SOM AFSLUTNING HVER GANG
Thomas afslutter hver aften med at lave en kort trancehealing og/eller trancetale for at give jer muligheden for at studere mig som trancemedie i aktion: Da man ikke kan analysere sit eget trancemedieskab, mens det udføres, er det værdifuldt at observere andre mediers udførelse og deres samarbejde med guiderne. Desuden kan disse trancehealinger også kombineres med trancetaler (men det er op til Thomas’ guider). Trancetalerne er til jer i gruppen, så ånderne kan tale med jer om jeres liv og udvikling, både for at rådgive jer men også for at undervise jer.

TILMELDINGSBREV
Når du tilmelder dig, skal jeg bede dig lige skrive kort (bare et par linjer max en ½ A4 side) om hvad du allerede kan inden for meditation, healing og evt. også trance eller om du er total begynder. Så ved jeg, hvordan jeg bedst skal assistere dig helt fra start af.

FREMMØDE ER ESSENTIELT – LUKKET GRUPPE
Konstant fremmøde er tvingende nødvendigt, da der hele tiden bygges oven på en kontinuerlig energi. Gruppen er derfor lukket, og der optages ikke nye medlemmer undervejs. Så hvis du bliver væk, bliver fremgangen for gruppen mindre: Du kan ikke give din energi til gruppen, og gruppen kan ikke give dens energi til dig. Når du er fraværende, kan ånderne ikke arbejde igennem dig for at nå modtagerne, men de kan heller ikke tale til dig eller heale dig gennem de andre medier, og derfor bør du minimere al fravær som ikke skyldes sygdom eller andet force majeure. Dog: Er du møg-syg med voldsom snot, feber og hoste, bør du til gengæld blive hjemme: ellers risikerer vi, at resten er gruppen er syg og fraværende gangen efter!

DISCIPLIN
Disciplin er helt essentielt for fremelskningen af trancemedieskab: Ikke kun i fremmødet men også i den måde, du tager imod undervisning på, og den måde, du går i trance på. Det skal foregå under min guidning, som skal følges for at alle kan være mest trygge og komfortable i cirklen for at både medier og ånder kan have den bedste energi at arbejde i. Kan du ikke underordne dig min guidning, så vil du bryde cirklens harmoni, og dermed vil du blive udelukket fra cirklen. Lær at lytte til universet og universets arbejdere i stedet for til dit ego: Med tiden og erfaring kan du måske også skabe dig en cirkel, som du kan lede, og give andre mulighed for at nyde godt af åndernes healing.

ANTAL MEDLEMMER
For at sikre både en god gruppeenergi og en varieret mulighed for at træne trancetale og trancehealing med så mange forskellige som muligt er antallet af deltagere sat til minimum 8 og maksimalt omkring 12 medlemmer.

Program hver gang (med mindre vi aftaler en aften med særprogram/eksperimenter):
Hver gang er mødetiden er kl. 18.50, og jeg lukker og låser døren kl. 19.00 præcist, og herefter er det ikke muligt at blive lukket ind, og vi slutter kl. 22.00. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis I møder frem hver gang, og hvis vi kan starte præcis til tiden.

18.50 Mødetid. Kom og drik en kop te/kaffe med mig – eller kom allerede fra kl. 18.20 og spis din medbragte mad, da jeg som regel er i klinikken og spiser der også. Hvis der ikke er åbent ind til behandlingsrummene, er venteværelset og toilet åbent.

19.00 Døren lukkes og låses præcis. Dagens teoretiske aspekter og indsigter omkring opnåelse af trancetilstanden og udførelsen af trancetale og trancehealing (undervisning).

19.15-20.15 Sidde i cirkel: Fokus på åndernes udvikling af jer som medier, og mulighed for enkelte eller flere af jeres guider for at ytre sig gennem trancetale (cirkeltræning), der hvor jeg som cirkelleder kan se, at energien og tiden er til det.

20.15-21.30 Enten parvis eller i små grupper: Træning af dit samarbejde med dine egne guider til trancetale og trancehealing (praktisk personlig træning – alle taler og healer).

21.35-22.00 Thomas udfører trancetale/trancehealing for hele trancegruppen for at give jer mulighed for at studere et medie, mens trancen udføres, og for at give guiderne mulighed for at undervise jer og tale til jer om jeres liv og udvikling.

NB: Den først gang (26/8) er der et andet program, fordi I skal have en detaljeret indføring ind i 1) hvordan du opnår trancetilstanden 2) hvordan du kender, genkender og smelter sammen med din guide og 3) hvordan du udfører trancehealing. Mit fremvisning rykkes frem til først på aftenen, så alle kan se, hvordan et medie gør i trance og udfører trancehealing.

Datoer efterår 2019:

1. mandag den 26. august kl. 19.00 – 22.00 uge 35 Opstart

2. mandag den 2. september kl. 19.00 – 22.00 uge 36

3. mandag den 16. september kl. 19.00 – 22.00 uge 38

4. mandag den 7. oktober kl. 19.00 – 22.00 uge 41

5. mandag den 21. oktober kl. 19.00 – 22.00 uge 43

6. mandag den 28. oktober kl. 19.00 – 22.00 uge 44

7. mandag den 18. november kl. 19.00 – 22.00 uge 47

8. mandag den 2. december kl. 19.00 – 22.00 uge 49

9. mandag 9. december kl. 19.00 til 22.00 uge 50 Afslutning

I alt 9 gange: 27 timers trancecirkel

Ved min sygdom/aflysning erstattes timerne enten med nye timer (se reservedatoen neden for) eller med en økonomisk kompensation. Ved din sygdom/aflysning/udeblivelse erstattes timerne ikke. For at sikre at du får al din trancecirkel i tilfælde af min sygdom, bedes du reservere denne dato i januar 2020, hvor eventuel aflyst undervisning afholdes:

Januar 2020 mandag den 6. januar uge 2 kl. 19.00 til 22.00 RESERVE-DATO

Hele trancemagien foregår som sædvanligt i:
Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (over Apoteket, indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.
I kan godt komme fra cirka kl. 18.20 og spise jeres aftensmad sammen med mig eller drikke en kop te/kaffe. Er der ikke åbent ind til behandlerrummene, så er der åbent til venteværelset med elkedel og til toilettet.

ULTRAVIGTIGT: TILMELDINGSFRISTEN (DIT BINDENDE TILSAGN)
er den 3. JUNI, hvor du skal angive din valgte betalingsform: Engangsbeløb eller i rater.
HUSK AT SKRIVE DET LILLE KORTE TILMEDLINGSBREV TIL MIG!


PRIS OG BETALING
Den samlede pris er: 5.350,- kr. som opnås ved at betale hele beløbet på én gang senest den 3. juni 2019 mærket ”TraHeal” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386.

Du kan også vælge betale i rater: depositum på 975,- kr. senest 3. juni og så 5 rater à 950 kr. Bemærk, at det er dyrere at betale i rater, i alt 5.725 kr. – du sparer 325 kr. ved at indbetale på én gang inden senest 3. juni på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386:

Depositum 975 kr. betales senest 3. juni mærket ”TraHeal dep.”
1. rate 950,- kr. betales senest 1. august mærket ”TraHeal 1”
2. rate 950,- kr. betales senest 1. september mærket ”TraHeal 2”
3. rate 950,- kr. betales senest 1. oktober mærket ”TraHeal 3”
4. rate 950,- kr. betales senest 1. november mærket ”TraHeal 4”
5. rate 950,- kr. betales senest 1. december mærket ”TraHeal 5”

Kvitteringer udstedes i takt med indbetalingerne.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Vær iklædt tøj, der er behageligt for dig at meditere i.
Husk: Ingen stærke parfumer eller lugte som tobak og hvidløg!
Servering: Te, kaffe, chokolade & snack.
Tilmelding: Send en besked her via min hjemmeside om din tilmelding (Husk TILMELDINGSbrevet - se ovenfor). Klik på ikonet Tilmeld dig og du får en praktisk tilmeldingsblanket. Når jeg har godkendt dig og bekræftet din optagelse, er du tilmeldt og kan indbetale. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt enten det fulde beløb eller som minimum depositum senest den 3. juni.
Underviser: Thomas Sonne Nielsen www.tsnielsen.com
Antal: Antallet af deltagere er sat til max omkring 12. Minimum er 8 deltagere.
Kontakt: Min mobil 26244682 (læg besked) eller via besked her på min hjemmeside ved at klikke på ikonet Tilmeld dig, så får du automatisk den praktiske tilmeldingsblanket.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!

Glæder mig meget til at arbejde sammen med jer, og det gør den åndelige verden også!
Mange kærlige hilsner, Thomas og guiderne! 