WORKSHOP

WORKSHOP   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilmelding

 • Sted:

  Pilates Pro, Mollerupvej 7, 8240 Risskov

 • Dato:

  Lørdag 7. januar 2023

 • Tid:

  kl. 10.00 til kl. 17.00

 • Pris:

  3.000,00 kr.

DINE ÅNDELIGE GUIDER Risskov

Kendskab & venskab, udveksling & samarbejde!


- velegnet for sensitive mennesker, healere, clairvoyante, medier og trancemedier.
Arrangør: clairvoyant medie Anja Nøddebo
Underviser: clairvoyant medie Thomas Sonne Nielsen


FLYTTET TIL NY DATO: WEEKENDEN 7/8 JANUAR 2023

Denne workshop handler om det smukke sjælelige bånd, der er mellem det jordiske menneske og de ånder, som ønsker at inspirere os, støtte os, undervise os og også samarbejde med os. Et samarbejde på tværs af livets skel, som kan danne en levende bro mellem himmel og jord, hvis vi selv vælger indgå i denne sjælsrelation af frie viljer med åbent sind og hjerte. Er du klar til at lære dine guider mere bevidst at kende og opdyrke et venskab med dem? Vi fokus på, at DU lærer dine guider at kende, og der kan sagtens være mange, især hvis du udøver healing og medieskab. Jo mere du selv er bevidst om dine egne åndelige evners mangfoldighed, jo flere mangfoldige ånder kan samarbejde med dig og din energi.

Traditionelt bliver disse kærlige, healende og oplysende ånder kaldt for GUIDER, men de kunne også kaldes skytsånder, inspiratorer, mentorer, hjælpere, men man kunne også kalde dem: sjælevenner. En af mine egne guider, der ofte trancetaler igennem mig, bryder sig ikke om ordet GUIDE, der han siger, at han ikke arbejder med turisme, men kalder sig selv for LEDSAGER. Jeg synes, at ledsager klinger så fint, for det er præcis, hvad ånder tilbyde os: FØLGESKAB. Og så er det op til både dem og os i fællesskab at bestemme, hvad det følgeskab, skal bestå af og udvikle sig til.

Guiderne tilbyder os faktisk deres bevidsthed, deres energi og visdom, hvis vi åbner os for dem. De har ofte en rigdom af erfaringer fra både deres tidligere jordiske liv og fra det sted, hvor de lever nu i den åndelige verden. De har indblik i os og indsigter at give os som gaver. At sanse og åbne dig for guiderne er ren åndelige bestyrkelse. Det er at knytte venskaber af sjælelig dimension, for de er venner med din sjæl og hjælper dig med at kultivere åndens frugter i dit sind og liv.

Desuden støtter de dig i dine åndelige praksisser: udøvelse af healing, clairvoyance, afdødekontakt, trance, kanalisering og inspiration, fordi de kan føje deres energi og bevidsthed til din. At åbne dig for dine guider at anerkende, at du er del af deres åndelige cirkel eller kreds. Din anden sjælelige familie, hvori du er det vigtige jordiske led – du er også dine guiders ledsager. Du kan tilbyde dem mulighed for at få overført deres energi og inspiration til det jordiske: til aktiviteter og projekter og til andre mennesker.

INDHOLD
Workshoppen starter med et foredrag ved Thomas om, hvem guiderne er, og om hvordan guiderne kan inspirere os, og hvordan vi kan åbne os for dem.
Fokus på den åndelige kommunikation med guiderne: Fra basal sansning af guidernes tilstedeværelse over sansningen af deres afsendte energi og inspiration til dialog/kommunikation med dem: Tankeudveksling. Ser du guiderne eller føler du dem? Det er ikke nødvendigt at se dem: du kan føle dem og åbne dit sind/væsen for at smelte sammen med deres bevidsthed, så de ikke kun viser dig billeder eller får dig til at føle følelser, men gør så du opsamler deres tanker og den viden, de søger at influere dig med.
Til sidst taler Thomas kort om de roller, guiderne kan have for os, og vi for dem: Hvad er udbyttet for begge parter af denne gensidighed?

Workshoppens øvelser

- KONKRET SANSNING AF DINE GUIDER gennem en guidet meditation ved Thomas. Lære en eller flere guider at kende. Kendetegn, genkendelse af energi – guidernes personlighed og væsen, guidernes interesser, viden og projekter. Indsigt i guidernes liv og bevidsthed.

- BEVIDSTHEDSTILSTANDE OG GUIDERNES NÆRVÆR. Vi skal afprøve, hvor du er i forskellige bevidsthedstilstande, og hvordan de påvirker måden, du sanser og udveksler med dine guider på:
- i normal tilstand med åbne øjne
- i meditativ tilstand med lukkede øjne
- i passiv tranceagtig tilstand
- i aktiv stimuleret tilstand.
Jeg vil bede først den ene af dine guider føre dig igennem disse forskellige lag af din egen bevidsthed og dernæst en anden guide, for at du kan mærke, hvad der er godt for dem og godt for dig, og hvordan du sanser deres nærvær og deres ønske om, hvordan de vil arbejde med dig og i hvilken tilstand.

- endnu en guidet meditation, hvor du modtager en masse BUDSKABER OG SYMBOLER FRA DINE GUIDER til dit eget liv.

- en øvelse, hvor DINE GUIDER DEMONSTRERER DERES VIDEN OM ANDRE MENNESKER: du lytter til/føler dine guider og videregiver, hvad guiderne kan fortælle om det andet menneskes liv og de budskaber, som dine guider har til dem. På denne måde kan dine guider vise, at de har en viden, du ikke selv har. Øves 2 og 2.

- GUIDERNES BESTYRKELSE AF DIT ÅNDELIGE ARBEJDE: så har vi en øvelse, hvor du selv vælger en åndelige aktivitet, som du er bekendt med (healing, afdødekontakt, trancehealing/trancetale, clairvoyance, kanalisering fx men kan også være andre ting: at synge, håndlæsning og andet) og inden du starter, involverer du din(e) guide(r) bevidst i processen og beder dem om at forstærke dit arbejde og influere din aktivitet mest muligt. Øves 2 og 2. Feedback gives også 2 og 2 og derefter fælles opsamling, så vi alle har glæde af hinandens erfaringer. Denne øvelse laves både lørdag og søndag, så du kan du kan raffinere samarbejdet med ånderne og måske endda prøve det af på en ny aktivitet.

- DIALOG MED DINE GUIDER OM DIN SITUATION: en decideret dialog/samtale med dine egne guider om det, du ønsker at spørge dem om. Her vil du lære, hvordan du inviterer dine guider til at samtale om et emne/tema, som du ønsker at tale med det om. Hvordan skal du spørge, og hvordan skal du lytte. Den åndelige samtales kunst. Konkrete og udbydende råd fra dine guider til dig.

- GUIDERNES INSPIRATIONER TIL OS ALLE. Her vil vi sidde i små grupper/cirkler, og I lader jeres guider influere jeres bevidsthed, så I kan viderebringe deres inspiration og tanker som talt inspiration på skift i cirklen. Guiderne har ikke kun noget at sige til det enkelte menneske, de ledsager, men til flere mennesker, til større fællesskaber og måske endog til hele menneskeheden.

- GUIDERNES HEALING både til dig og til en anden. Hvordan guiderne kan heale dig – ikke kun healing som ’reparation’ men healing som kærlighed til udfoldelse af mere af din sjæl. Hvordan guiderne kan heale andre gennem dig.

- THOMAS’ GUIDER DEMONSTRERER TRANCETALE for jer som afslutning på lørdagen, hvor guiderne kan tale direkte til jer om jeres samarbejde med dem. Samtidigt får I muligheden for at opleve og studere, hvordan et medie bygger en mentalt trancetilstand op, som guiderne kan træde ind i og trancetale igennem.

- ET KIG PÅ TRANCETILSTANDE OG TÆTHED MED GUIDERNE I BEVIDSTHEDSSAMMENSMELTNINGEN. Sjælelig synenergi mellem ånd og medie – hvor mediet trækker sig i baggrunden og åndens personlighed og nærvær får lov at overstråle mediets personlighed. Udforsk om du et potentiale for trancemedieskab, som kan udvikles i tæt samarbejde med dine guider. Trancetilstanden udforsker vi blidt og harmonisk under min guidning om søndagen.

- INDIVIDUEL FEEDBACK, da jeg har mine måder til både at aflæse din aura og få indsigter fra mine guider om din udvikling, så giver jer alle en kort personlig feedback først på søndagen, så du kan vælge at bruge feedbacken i dagens øvelser.

- OPSAMLING i fællesskab: Har du startet og/eller udbygget din venskab med guiderne? Hvordan? Vi sætter os til sidst i cirkelformation, hvor jeg leder jer os ind i en taksigelsesmeditation til ånderne.

HUSK at medbringe din egen notesblok/bog og pen, da du vil modtager mange indtryk og indsigter i løbet af weekenden, som er gode at fastholde. Så kan du også hurtige skitsere guidernes ansigter og symboler ned, når du bliver dem vist/sanser dem.

MØDETIDEN
Mødetiden er fra kl. 09.40, og vi lukker døren og går i gang kl. 10.00 præcist.

DATOER
Lørdag den 7. januar 2023 kl. 10.00 - 17.00
Søndag den 8. januar 2023 kl. 10.00 - 16.00

STED
Det foregår
Pilates Pro ved Anja Nøddebo
Mollerupvej 7
8240 Risskov

SERVERING
Te, kaffe, kage, frugt, chokolade & snack.

MEDBRING
Medbring din egen frokost, der kan spises på 30 minutter. Medbring din egen pen og notesblok. Husk at tage sutsko og/eller varme sokker med!

PRIS
Prisen er 3.000,- kr. inkl. moms og inkludere te, kaffe, kage og snacks.

TILMELDING OG BETALING
Tilmeld dig ved at kontakte enten hos Anja enten på tlf. 21710707 eller via Anjas hjemmeside https://pilatespro.dk/kontakt eller ved at sende en besked her via Thomas’ hjemmeside, hvor du finder en praktisk tilmeldingsblanket (ikonet øverst eller rul helt ned på siden) eller send en sms til Thomas på tlf. 26244682.Herefter fremsender vi dig betalingsinfo. Betalingsfristen er senest den 30/12-2022 Husk din plads er først sikret, når du har indbetalt til enten Anja eller Thomas.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os!
Mange kærlige hilsner, Anja & Thomas

Tilmeld dig

Tilmelding: DINE ÅNDELIGE GUIDER Risskov