WORKSHOP

WORKSHOP   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Dato:

  Søndag 13. februar 2022

 • Tid:

  kl. 10.30 til kl. 16.30

 • Pris:

  2.800,00 kr.

Intensiv Workshop Sjælelæsninger

WEEKEND WORKSHOP
Fordybelse i clairvoyance med fokus på
sjælen i livet og livet i sjælen:

SJÆLELÆSNINGER!


- indføringer i, teknikker, metoder til og eksperimenter med dine clairvoyante evner til at læse et andet menneskes sjæl og liv
med fokus på sjælens ønsker for det jordiske liv.
- åbent for alle med kendskab til og interesse i at udøve clairvoyance.

Lørdag den 12. februar kl. 10.30 – 16.30
Søndag den 13. februar kl. 10.30 – 16.30

Underviser: clairvoyant og spiritistisk medie Thomas Sonne Nielsen

Denne workshop er for dig som allerede kan udføre en basal/almindelig clairvoyance, enten som studerende af emnet eller som udøvende clairvoyant. Formålet er uddybe dine clairvoyante evner og din sensitivitet over for de sjælelige aspekter af folks og dit eget liv. Workshoppen er derfor uegnet for totale nybegyndere i clairvoyance. Er du i tvivl om du kan deltage, tøv ikke med at kontakte mig.

Jeg har nu 20 års erfaring med intuition, meditation, medieskab, trance, healing og mange andre åndelige og energetiske discipliner. Jeg elsker selv at udføre disse sjælelæsninger, som er clairvoyancer, hvor jeg fordyber mig i den levende persons SJÆL: dens egenskaber, dens talenter, relationer, projekter og roller i lys og skygge. Især dens ønsker for dette jordiske liv: Sjælens kontrakt eller mission for den indeværende inkarnation, herunder dens forhold til sine tidligere liv, til sine fremtidige liv, til ånderne, til livets åndelige kilde og dens eget åndelige liv, som sjælen jo stadig HAR (der hvor vi måske selv tager hen i drømme og meditation?) mens den samtidigt lever her på jorden. Jeg bestræber mig altid på at udføre disse sjælelæsninger på en individuel og levende måde, så indholdet kommer fra den andens sjæl og ikke fra en færdig opskrift. Levende clairvoyance/åndelig sanselighed, der viser respekt og nysgerrighed, og som oprigtigt udforsker den andens sjæl for at inspirere, heale, bekræfte og nytænke vedkommendes forhold til egen sjæl og eget liv. Dette skønne arbejde, som løfter sig ud over den gængse almindelige clairvoyance (der ofte kun beskriver folks jordiske liv) vil jeg gerne dele med dig, så vi kan dele erfaringerne fra sjælens rige her på jorden. Har du lyst til bruge dine clairvoyante evner til den sjælsfølsomhed, så er du hjertelig velkommen på workshoppen!

Workshoppen er anlagt, så der er indføring i teori og teknikker for at du kan opbygge en eller flere måder/metoder at lave sjælelæsning på. Straks vi har gennemgået et teoretisk/teknisk aspekt, så træner vi det praktisk med det samme. Om søndagen er der også en del eksperimenter med forskellige aspekter af sjælelæsning, hvor I også kan byde ind med ideer til eksperimenter, vi kan lave.

Programmet er den følgende suite (lørdagens program er ikke adskilt fra søndagen på forhånd – men vil følge vores energis flow), som hele tiden bygger oven på den foregående øvelse.

HVAD ER SJÆLEN OG SJÆLELÆSNING?
Vi starter med at kigge på, hvad sjælen er for en størrelse, og hvordan både jeg og I anskuer den. Hvad er det, vi skal læse, og hvordan? Hvad er sjælens forhold til det jordiske liv i din optik? For som sjælelæser er du clairvoyanten, der stiller din egen sjæl, din egen livsforståelse og din bevidsthed om åndelig sansning til rådighed for det menneske, som du skal sjælelæse. Hvad præger dig, og hvordan præger du? Dette diskuterer vi fælles.

SJÆLELÆSNINGENS ELEMENTER
Jeg vil sammen med jer gennemgå sjælelæsningens elementer – sjælelivets aspekter – som vi kan behandle i en sjælelæsning. En sådan læsning har især fokus på udvekslingen (dialektikken) mellem sjælen og det jordiske liv:
- Hvad vil sjælen her på jorden?
- Hvordan kan det jordiske liv åbne sig for sjælen?
- Hvad er sjælens forhold/relationer:
- til sig selv?
- til andre sjæle her på jorden?
- til andre sjæle i den åndelige verden (ånder)?
- til den åndelige livskilde?
- Hvad er sjælens specifikke kontrakt/mission med og i livet?
- Hvilke er sjælens talenter/egenskaber/udviklings- og skabelses-projekter?
- Hvilke er sjælens arketyper/roller i livet?
- Hvad er sjælens forhold til tidligere liv, til fremtidige liv, til livet levet i den åndelige verden både mellem inkarnationerne og i sjælens frie åndelige liv, mens vi lever på jorden (drømme, dagdrømme og meditationer)?
Alt dette diskuterer vi sammen, så vi har en fælles forståelsesramme for udførelsen af sjælelæsningerne.

FORBEREDELSE AF SJÆLELÆSEREN
Her vil vi kigge på, hvilken energi du identificerer som sjælelig energi? Både hos dig selv og andre. Vi vil kigge på, hvad dit kendskab til din egen sjæl og dens energi er? Og endelig kigge på, hvad i dig og i din sjæl gør dig til sjælelæser, og hvilken slags sjælelæser er du mon? Dette vil vi kigge på en i guidet meditation som en rejse i din sjæl.

SJÆLELÆSERENS FORBEREDELSE
Herefter indføres I praktisk i, hvordan jeres energi og bevidsthed køres i stilling til sanse en anden sjæl og kommunikere med den og om den ud fra dine evner: klarsyn, klarfølelse, klarhørelse, klartanke og klarviden. Nu er du helt KLAR!

SJÆLEKONTRAKT/MISSION - PRAKTISK SJÆLELÆSNING x2 (øvelse)
Du føler, sanser, ser og hører dig ind dens anden sjæl for at opdage og beskrive denne med særligt fokus på sjælekontrakten/sjælemission og dens udtryk i det jordiske liv. Fokus på sjælens egenskaber og projekter. Feedback gives af modtageren. En ny sjælelæsning med feedback gøres så igen med en ny øveperson.

ARKETYPERNE/ROLLERNE I LYS OG SKYGGE - PRAKTISK SJÆLELÆSNING x2 (øvelse)
Igen praktisk sjælelæsning, hvor vi også breder fokus ud til arketyperne/rollerne. En sjæl er ikke kun én energi, men mange energikomplekser. Her vil vi kigge på de forskellige delpersonligheder med både lys og skyggeside, som hver sjæl indeholder. Feedback gives af modtageren. En ny sjælelæsning med feedback gøres så igen med en ny øveperson.

TIDLIGERE/FREMTIDIGE/ÅNDELIG LIV - PRAKTISK SJÆLELÆSNING x2 (øvelse)
Vi starter med en diskussion af jeres syn på og forståelse af tidligere/fremtidige/åndelige liv og sjælen. Hvilken gensidig indflydelse har disse på indeværende liv? Herefter er der praktisk sjælelæsning med fokus på sjælens forskellige liv og deres relation til det jordiske nu-liv. Feedback gives af modtageren. En ny sjælelæsning med feedback gøres så igen med en ny øveperson.

SJÆLENS RELATIONER - PRAKTISK SJÆLELÆSNING x2 (øvelse)
Her vil vi læse sjælens forhold til inkarnerede sjæle (levende mennesker) og til diskarnerede sjæle (ånder) og læse båndets energier, kvaliteter og udviklinger. Dette gøres i en praktisk sjælelæsning. Feedback gives af modtageren. En ny sjælelæsning med feedback gøres så igen med en ny øveperson.

EKSPERIMENTER MED SJÆLELÆSNINGER
Efter denne lange række af dybe sjælelæsninger, kommer vi til eksperimenter, der kan udvide din forestillingsevne og raffinere din sjælesansning:
- Kan man hurtigt og konkret sanse en sjælekontrakts kerne og omdrejningspunkt, hvis man visualiserer disse som en LIVSSØJLE?
- Sansning af: Hvilken GAVE er denne sjæl til verden?
- Energifeltets sansning: Sansning af auraens eller energifeltets udformning hos en sjæl. Hvad fortæller dette energifelt om sjælen og sjælekontrakten?
- jeres forslag til eventuelle eksperimenter.

OPSAMLING OG AFSLUTNING
Til sidst samler vi op og runder af: Har du lært i løbet af weekenden? Hvad har vi gjort os af erfaringer og opdagelser?

MØDETIDEN:
Mødetiden er fra kl. 10.10, og jeg lukker og låser døren kl. 10.30 præcist, og vi slutter kl. 16.30. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis vi kan starte præcis til tiden. Medbring din egen frokost, der er køleskab og bestik/service i klinikken.

DATOER:
Lørdag den 12. februar kl. 10.30 – 16.30
Søndag den 13. februar kl. 10.30 – 16.30
11 timers intens træning + max 30 minutters frokost hver dag.

STED:
Det foregår i Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.

PRIS OG BETALING:
Prisen er: 2.800,- kr. inkl. moms og inkludere te, kaffe, kage og snacks. Beløbet indbetales straks ved tilmelding mærket ”SjælWorkFeb” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Du kan også betale et depositum straks ved tilmelding på kr. 1.500 kr. ”SjælWorkDEP” og en slutbetaling på 1.300 kr. senest den 4. februar ”SjælWorkSLUT”. Husk din plads er først sikret, når du har indbetalt enten fulde beløb eller som minimum depositum. Kvittering udstedes på selve workshoppen.

MERE PRAKTISKE INFO:
Tid: Kl. 10.30-16.30. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 10.10. Dørene lukkes og låses præcis kl. 10.30. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Din egen frokost. Max 30 minutters frokostpause.

Servering: Te, kaffe, kage, chokolade & snack

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt det fulde beløb. Du finder den praktiske tilmeldingsblanket her på min hjemmeside enten ved at rulle helt ned på siden eller klikke på ikonet øverst.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til cirka max 10 pga. gældende coronarestriktioner. Minimum er 6 deltagere.

Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send SMS)

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!
Mange kærlige hilsner, Thomas

Tilmeld dig

Tilmelding: Intensiv Workshop Sjælelæsninger