WORKSHOP

WORKSHOP

 • Tilmelding

  Udsolgt

 • Sted:

  Rustrup Skovvej 4, 8653 Them

 • Dato:

  Lørdag 22. januar 2022

 • Tid:

  kl. 10.00 til kl. 16.30

 • Pris:

  2.800,00 kr.

SÅDAN HØJNER DU DIN CLAIRVOYANCE SILKEBORG

WEEKEND WORKSHOP I SILKEBORG

SÅDAN HØJNER DU DIN CLAIRVOYANCE:


- teknikker og metoder til at raffinere, frigøre og forstærke din evne til at læse andres menneskers liv og energi på en autentisk, præcis, fordomsfri, inspirerende og healende måde.

Per 3. januar er denne workshop UDSOLGT men du kan skrives op på venteliste i tilfælde af der igen bliver ledige pladser.

- åbent for alle med kendskab til og interesse i at udøve clairvoyance.

Lørdag & søndag den 22. & 23 januar 2022 begge dage kl. 10.00 – 16.30
Pris kr. 2.800,- inklusiv moms.

Arrangør: clairvoyant medie Dorte Prang www.dorteprang.dk
Underviser: clairvoyant medie Thomas Sonne Nielsen www.tsnielsen.com

Denne workshop er for dig som allerede kan udføre clairvoyance, enten som studerende af emnet eller som udøvende clairvoyant. Eller som minimum er du stærkt intuitiv – og vant til at tale om og handle på din intuition og har brug for at lære teknikker, så du kan udføre clairvoyance af god kvalitet. Workshoppen er derfor uegnet for totale nybegyndere i intuition og clairvoyance og meditation. Er du i tvivl om du kan deltage, tøv ikke med at kontakte os.

Jeg, Thomas, har nu 20 års erfaring med intuition, meditation, medieskab, trance, healing og mange andre åndelige og energetiske discipliner. Kernen i mit virke har altid været clairvoyancen, som jeg udøver på en måde, hvor jeg inddrager alt det gode fra alle andre discipliner. Derfor har jeg kunnet udfolde en højnelse af clairvoyancen gennem årene. Højnelsen vil jeg gerne dele med og give videre til dig.

Det er ikke nok at kunne en teknik til at se med sit tredje øje eller sit hjerte eller hvad man nu lærer. Det er ikke nok at få nogle indtryk (syn, følelser) og så bare give dem videre og klistre et godt råd på til sidst. Disse påklistrede råd kommer sjældent fra de clairvoyante indtryk men mere fra den clairvoyantes underbevidsthed, som projicerer sit eget ubevidste katalog af velmenende men dog færdigfabrikerede råd over på klienten.

For at clairvoyance skal være vedkommende og autentisk og inspirerende og healende for modtageren, skal der mere til end et par synsindtryk eller en ulden fornemmelse af ”noget med noget med noget”. Der skal en åbenhed for livsenergi, for at bevidne det levende menneskes sjæl og dets forbindelse med Livet/Universet. En åbenhed for at kunne udforske detaljerne konkret og fordomsfrit og lade rådene komme ud af livsenergiernes specifikke tale til det enkelte menneske. Det kræver, at den clairvoyante involverer sig med hele sit væsen og med en lydhørhed i sin sjæl for at kunne se og fornemme og høre, hvad modtagerens sjæl siger/udstråler og gør og har brug for, og hvad Universet vil sige til denne sjæl om dets jordiske liv.

Grundstemning – Essensen af Essensen.
Derfor starter en god clairvoyance længe inden clairvoyancen udføres. Dens vilkår skabes i den clairvoyantes liv, følelser og tanker i vedkommendes frie tid: Den clairvoyantes syn på liv, på energi, på Universet, på menneskets rolle og på menneskers mulighed for at være vidner og inspiratorer for andre. Dette er stemning, fintuning, højnelse af den clairvoyante som instrument for sjælens liv, allerede inden de clairvoyante teknikker udføres. Grundstemningen funderet i den høje bevidsthed (essensen af dig som clairvoyant) og i sammenkobling med Universet (essensen af livet), er den clairvoyantes eneste mulighed for at skabe god kvalitet i sin sansning af og i sin rådgivning til modtageren.

PROGRAM:
LØRDAG
Vi starter lørdagen med en kort præsentationsrunde, hvor I fortæller mig hver især, hvor I er henne med jeres udøvelse af clairvoyance, og hvad I ønsker af den og har brug for. På den måde kan jeg bedst hjælpe og støtte jer individuelt gennem weekendens mange praktiske øvelser.

Jeg vil fortælle jer i et kort oplæg om denne stemning af livs-grund i den clairvoyante som et multi-sansende væsen, der skal vælge og skabe sit eget bevidsthedsniveau via sine følelser og tanker. Frembringelsen af essens. Jeg beskriver og udbyder vigtigheden i sammenkoblingen med Universet i forberedelsen af sin clairvoyance, samt hvordan du skaber en god grundstemning i dig som arbejdsenergi for clairvoyance.

Herefter dyrker vi denne grundstemning i en forberedelses-meditation.

Teknik #1 Den clairvoyante som følelsesmæssig seismograf
Den første teknik vi udforsker i samklang med vores grundstemning er klarfølelsen: Hvordan den clairvoyante åbner sig for både modtagerens sjæl og Universet og registrerer via følelsen modtagerens liv og potentiale og relationer. Det udføres i praktiske øvelser 2 og 2 med konstruktiv feedback

Teknik #2 Den (ind-)seende clairvoyant
I anden teknik ser vi syn (for indre blik og/eller med åbne øjne), der indkredser livet og åbner op for flere syn, hvis du lader dem flyde frit. At se ind i modtageren og indse, hvad modtagerens liv handler om. De kan måske blive til en hel film eller en række af indtryk/flash, som fører dig rundt i modtagerens sjæl. Det udføres i praktiske øvelser 2 og 2 med konstruktiv feedback

Kombi-Teknik #A Kombination af teknik #1 og #2
Når du ser synene og mærker betydningen/beskederne i syn. Når du føler følelser så stærkt at de bliver til indblik og indre syn. At føle sig ind i synene og at se ind i følelserne. Udføres 2 og 2 i busformation, så I får øvet på så mange som muligt.

Teknik #3 Den lyttende clairvoyant
Denne teknik handler om at lytte med hele sit væsen og sit sind ind i energierne fra modtagerens sjæl og fra Universet, så der opstår en klar-tanke i den clairvoyantes indre stemme der taler helt konkret med kontante informationer og beskeder. Fra uklar fornemmelse over klarhørelse/klartanke til klartale. Øves 2 og 2.

Til sidst samler vi op på dagens erfaringer, vi udveksler fælles, og jeg giver feedback til brug for søndagens arbejde.

SØNDAG
Vi starter dagen med endnu en forberedelses-meditation med opbygning af grundstemning.

Kombi-Teknik #B Kombination af teknik #1, #2 og #3 – den totale clairvoyant
Denne kombination er den fulde vifte af sansning, den bruges især til at tale om de ting i modtagerens liv, som er sårbare, svære, problematiske. At lytte, se, føle sig healende ind i livet og sjælen for at inspirere, løfte, afklare og bestyrke. Udføres 2 og 2.

Efter al denne tekniktræning begiver vi os over i metodetræning, hvor vi bruger alle teknikkerne i samspil til clairvoyancer, der fokuserer på forskellige områder af livet. Metoderne er der, hvor clairvoyancen virkelig kan bredes ud og gøres både dyb og nuanceret. Derfor vil vi afsætte god tid til at træne hver enkelt af de nedenstående 4 metoder:

Metode#1 Relations-clairvoyance: At sanse og udforske modtagerens relationer til andre ved organisk at følge modtagerens energetiske livstråde. Trænes 2 og 2.

Metode#2 Tids-clairvoyance: Tiden frem og tilbage som organisk bevægelse i og omkring modtagerens energi/sjæl. Dette fører den clairvoyante både til fortiden og fremtiden hos modtageren – altså til FORUDSIGELSER – men sanset som en naturlig bevægelse kommende fra modtagerens egen sjæl. Trænes 2 og 2.

Metode#3 Situations-clairvoyance: Hvordan man som clairvoyant udforsker en livssituation hos modtageren. At blive ledt ind i en situation af energierne, som er vigtig for modtageren, og at undersøge den åbent fra så mange vinkler som muligt. Trænes 2 og 2.

Metode#4 Sjælelæsning; Clairvoyanten retter sin clairvoyance mod modtagerens sjælelige og åndelige liv i stedet for kun det rent jordiske. Udforskning af sjælens talenter, interesser, planer, ønsker, sjælens historie og sjælens forbindelser med andre sjæle, både her på jorden og i de åndelige dimensioner. Dette trænes 2 og 2.

Til sidst samler vi op weekendens høst af erfaringer og indsigter og giver hinanden konstruktiv feedback og komplimenter for de udførte og modtagne clairvoyancer.

MØDETIDEN:
Mødetiden er fra kl. 09.40, og vi lukker døren og går i gang kl. 10.00 præcist, og vi slutter kl. 16.30. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis vi kan starte præcis til tiden.

DATOER:
Lørdag 22. januar 2022 uge 3 kl. 10.00 – 16.30
Søndag 23. januar 2022 uge 3 kl. 10.00 – 16.30
12 timers intens træning + max 30 minutters frokost hver dag.

STED:
Det foregår
Hos Ester & Poul
Rustrup Skovvej 4
8653 Them ved Silkeborg

PRIS OG BETALING:
Prisen er: 2.800,- kr. inkl. moms og inkludere te, kaffe og snacks. Medbring din egen frokost. Husk din plads er først sikret, når du har betalt din faktura fra Dorte, som udsendes i starten af januar.

MERE PRAKTISKE INFO:
Tid: Kl. 10.00-16.30. Kom og drik en kop te/kaffe med os fra kl. 09.40. Dørene lukkes og undervisningen startes præcis kl. 10.00. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Pen og papir. Medbring din egen frokost – der er køleskab og service. Max 30 minutters frokostpause.

Servering: Te, kaffe, kage, frugt, chokolade & snack.

Tilmelding: Kontakt Dorte Prang for tilmelding www.dorteprang.dk eller tlf. 20 27 34 30. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt. Du finder også den praktiske tilmeldingsblanket her på siden enten ved at rulle helt ned
eller klikke på ikonet øverst, hvorefter jeg videresender din tilmelding til Dorte, som så kontakter dig.

Antal: Antallet af deltagere er sat til cirka max 18. Minimum er 9 deltagere.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os!
Mange kærlige hilsner, Dorte & Thomas