WORKSHOP

WORKSHOP   Tilmeld dig

 • Tilmelding

  Åben for tilgang

 • Sted:

  Klinik Gadevang - Hovedgaden 421, 1. sal, 2640 Hedehusene

 • Dato:

  Søndag 21. november 2021

 • Tid:

  kl. 11.00 til kl. 16.30

 • Pris:

  2.500,00 kr.

SÅDAN HØJNER DU DIN CLAIRVOYANCE

WEEKEND WORKSHOP
SÅDAN HØJNER DU DIN CLAIRVOYANCE:


- teknikker og metoder til at raffinere, frigøre og forstærke din evne til at læse andres menneskers liv og energi på en autentisk, præcis, fordomsfri, inspirerende og healende måde.
- åbent for alle med kendskab til og interesse i at udøve clairvoyance.

Denne workshop er for dig som allerede kan udføre clairvoyance, enten som studerende af emnet eller som udøvende clairvoyant. Eller som minimum er du stærkt intuitiv – og vant til at tale om og handle på din intuition og har brug for at lære teknikker, så du kan udføre clairvoyance af god kvalitet. Workshoppen er derfor uegnet for totale nybegyndere i intuition og clairvoyance og meditation. Er du i tvivl om du kan deltage, tøv ikke med at kontakte mig.

Jeg har nu 20 års erfaring med intuition, meditation, medieskab, trance, healing og mange andre åndelige og energetiske discipliner. Kernen i mit virke har altid været clairvoyancen, som jeg udøver på en måde, hvor jeg inddrager alt det gode fra alle andre discipliner. Derfor har jeg kunnet udfolde en højnelse af clairvoyancen gennem årene. Højnelsen vil jeg gerne dele med og give videre til dig.

Det er ikke nok at kunne en teknik til at se med sit tredje øje eller sit hjerte eller hvad man nu lærer. Det er ikke nok at få nogle indtryk (syn, følelser) og så bare give dem videre og klistre et godt råd på til sidst. Disse påklistrede råd kommer sjældent fra de clairvoyante indtryk og mere fra den clairvoyantes underbevidsthed som projicerer sit eget ubevidste katalog af velmenende men dog færdigfabrikerede råd over på klienten.

For at clairvoyance skal være vedkommende og autentisk og inspirerende og healende for modtageren, skal der mere til end et par synsindtryk eller en ulden fornemmelse af ”noget med noget med noget”. Der skal en åbenhed for livsenergi, for at bevidne det levende menneskes sjæl og dets forbindelse med Livet/Universet. En åbenhed for at kunne udforske detaljerne konkret og fordomsfrit og lade rådene komme ud af livsenergiernes specifikke tale til det enkelte menneske. Det kræver, at den clairvoyante involvere sig med hele sit væsen og med en lydhørhed i sin sjæl for at kunne se og fornemme og høre, hvad modtagerens sjæl siger/udstråler og gør og har brug for, og hvad Universet vil sige til denne sjæl om dets jordiske liv.

Grundstemning – Essensen af Essensen.
Derfor starter en god clairvoyance længe inden clairvoyancen udføres. Dens vilkår skabes i den clairvoyantes liv, følelser og tanker i vedkommendes frie tid: Den clairvoyantes syn på liv, på energi, på Universet, på menneskets rolle og på menneskers mulighed for at være vidner og inspiratorer for andre. Dette er stemning, fintuning, højnelse af den clairvoyante som instrument for sjælens liv, allerede inden de clairvoyante teknikker udføres. Grundstemningen funderet i den høje bevidsthed (essensen af dig som clairvoyant) og i samkobling med Universet (essensen af livet), er den clairvoyantes eneste mulighed for at skabe god kvalitet i sin sansning af og i sin rådgivning til modtageren.

PROGRAM:


LØRDAG
Vi starter lørdagen med en kort præsentationsrunde, hvor I fortæller mig hver især, hvor I er henne med jeres udøvelse af clairvoyance, og hvad I ønsker af den og har brug for. På den måde kan jeg bedst hjælpe og støtte jer individuelt gennem weekendens mange praktiske øvelser.

Jeg vil fortælle jer i et kort oplæg om denne stemning af livs-grund i den clairvoyante som et multi-sansende væsen, der skal vælge og skabe sit eget bevidsthedsniveau via sine følelser og tanker. Frembringelsen af essens. Jeg beskriver og udbyder vigtigheden i samkoblingen med Universet i forberedelsen af sin clairvoyance samt hvordan du skaber en god grundstemning i dig, som arbejdsenergi for clairvoyance.

Herefter dyrker vi denne grundstemning i en forberedelses-meditation.

Teknik #1 Den clairvoyante som følelsesmæssig seismograf
Den første teknik vi udforsker i samklang med vores grundstemning er klarfølelsen: Hvordan den clairvoyante åbner sig for både modtagerens sjæl og Universet og registrerer via følelsen modtagerens liv og potentiale og relationer. Det udføres i praktiske øvelser 2 og 2 med konstruktiv feedback

Teknik #2 Den (ind-)seende clairvoyant
I anden teknik ser vi syn (for indre blik eller med åbne øjne), og ser der som gaver, der indkredser livet og åbner op for flere syn, hvis du lader dem flyde frit. At se ind i modtageren og indse, hvad modtagerens liv handler om. De kan måske blive til en helt film eller en række af indtryk/flash som fører dig rundt i modtagerens sjæl. Det udføres i praktiske øvelser 2 og 2 med konstruktiv feedback

Kombi-Teknik #A Kombination af teknik #1 og #2
Når du ser synene og mærke betydningen/beskederne i syne. Når du føler følelser så stærkt at de bliver til indblik og indre syn. At føle sig ind i synene og at se ind i følelserne. Udføres 2 og 2 i busformation, så I får øvet på så mange som muligt.

Teknik #3 Den lyttende clairvoyant
Denne teknik handler om at lytte med hele sit væsen og sit sind ind i energier fra modtagerens sjæl og fra Universet, så der opstår en klar-tanke i den clairvoyantes indre stemme der taler helt konkret med kontante informationer og beskeder. Fra uklar fornemmelse over klarhørelse/klartanke til klartale. Øves 2 og 2.

Til sidst samler vi op på dagens erfaringer, vi udveksler fælles, og jeg giver feedback til brug for søndagens arbejde.

SØNDAG
Vi starter dagen med endnu forberedelses-meditation med opbygning af grundstemning.

Kombi-Teknik #B Kombination af teknik #1, #2 og #3 – den totale clairvoyant
Denne kombination er den fulde vifte af sansning, den bruges især til at tale om de ting i modtagerens liv, som er sårbare, svære, problematiske. At lytte, se, føle sig healende ind i livet og sjælen for at inspirere, løfte, afklare og bestyrke. Udføres 2 og 2.

Efter al denne tekniktræning begiver vi os over i metodetræning, hvor vi bruge alle teknikkerne i samspil til clairvoyancer, der fokuserer på forskellige områder af livet. Metoderne er der, hvor clairvoyancen virkelig kan bredes ud og gøres både dyb og nuanceret. Derfor vil vi afsætte meget tid til at træne hver enkelt af de nedenstående 4 metoder:

Metode#1 Relations-clairvoyance: At følge og sanse og udforske modtagerens relationer til andre ved organisk at følge modtagerens energetiske livstråde. Øves 2 og 2 i praktiske udførelse af clairvoyance.

Metode#2 Tids-clairvoyance: Tiden frem og tilbage som organisk bevægelse i og omkring modtagerens energi/sjæl. Dette fører den clairvoyante både til fortiden og fremtiden hos modtageren – altså til FORUDSIGELSER – men sanset som en naturlig bevægelse kommende fra modtagerens egen sjæl. Trænes 2 og 2.

Metode#3 Situations-clairvoyance: Hvordan man som clairvoyant udforsker en livssituation hos modtageren. Af energierne blive ledt ind i en situation, som er vigtig for modtageren, og undersøge den åbent fra så mange vikler som muligt. Trænes 2 og 2.

Metode#4 Sjælelæsning; Clairvoyanten retter sin clairvoyance mod modtagerens sjælelige og åndelige liv i stedet for kun det rent jordiske. Udforskning af sjælens talenter, interesser, planer, ønsker, sjælens historie og sjælens forbindelser med andre sjæle, både her på jorden og i de åndelige dimensioner. Dette trænes 2 og 2.

Til sidst samler vi op weekendens høst af erfaringer og indsigter og giver hinanden konstruktiv feedback og komplimenter for de udførte og modtagne clairvoyancer.

MØDETIDEN:
Mødetiden er fra kl. 10.40, og jeg lukker og låser døren kl. 11.00 præcist, og vi slutter kl. 16.30. Formatet virker kun godt for alle parter (jer, mig og ånderne), hvis vi kan starte præcis til tiden. Medbring din egen frokost, der er køleskab og bestik/service i klinikken.

DATOER:
Lørdag 20. november uge 46 kl. 11.00 – 16.30
Søndag 24. november uge 46 kl. 11.00 – 16.30
10 timers intens træning + max 30 minutters frokost hver dag.

STED:
Det foregår i Klinik Gadevang
Hovedgaden 421, 1. sal (indgang på siden over for Netto)
2640 Hedehusene.

PRIS OG BETALING:
Prisener: 2.500,- kr. inkl. moms og inkludere te, kaffe og snacks. Beløbet indbetales straks ved tilmelding mærket ”ClairWorkNov” på min konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 4642372386. Du kan også betale et depositum straks ved tilmelding på kr. 1.300 kr. ”ClairWorkDEP” og en slutbetaling på 1.200 kr. senest den 1. november ”ClairWorkSLUT”. Husk din plads er først sikret, når du har indbetalt enten fulde beløb eller depositum. Kvittering udstedes på selve workshoppen.

MERE PRAKTISKE INFO:
Tid: Kl. 11.00-16.30. Kom og drik en kop te/kaffe med mig fra kl. 10.40. Dørene lukkes og låses præcis kl. 11.00. Af hensyn til undervisningens flow, og til de elever som er mødt op til tiden, bliver ingen lukket ind efter undervisningens start, med mindre det er tydeligt aftalt på forhånd. Det er mest respektfuld over for alle.

Medbring: Hjemmesko/sokker. Din egen frokost. Max 30 minutters frokostpause.

Servering: Te, kaffe, kage, chokolade & snack

Tilmelding: Send en besked om din tilmelding. Din plads er først endeligt sikret, når du har indbetalt det fulde beløb. Du finder den praktiske tilmeldingsblanket på enten ved at rulle helt ned på siden eller klikke på ikonet øverst.

Underviser: Thomas Sonne Nielsen

Antal: Antallet af deltagere er sat til cirka max 14. Minimum er 6 deltagere.

Kontakt: Mobil 26244682 (læg besked eller send SMS)

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig!
Mange kærlige hilsner, Thomas

Tilmeld dig

Tilmelding: SÅDAN HØJNER DU DIN CLAIRVOYANCE